Schouten onderzoekt klimaatbestendigheid landbouw

Landbouwminister Carola Schouten werkt met het agrarisch bedrijfsleven, provincies, waterschappen en verzekeraars aan een actieprogramma om de land- en tuinbouw weerbaarder te maken tegen klimaatverandering.

Schouten+onderzoekt+klimaatbestendigheid+landbouw
© Twan Wiermans

Het meerjarige actieprogramma klimaatadaptatie landbouw moet voor de zomer van 2019 gereed zijn, meldt Schouten in een Kamerbrief. De land- en tuinbouw hebben afgelopen jaren te maken gehad met periodes met grote neerslag en droogte.

Daarnaast heeft het klimaat ook invloed op verzilting en verdroging van de bodem. Deze problematiek kan regionaal sterk verschillen en kan een grote invloed hebben op de het toekomstperspectief van landbouwbedrijven.

Water- en hagelschade

Sinds de water- en hagelschade in 2016 is er vanuit het ministerie van LNV ingezet op meer onderzoek naar de invloeden van het klimaatverandering op de landbouw. In 2017 zijn twee werkgroepen aan het werk gegaan. Dat zijn de werkgroep Brede Weersverzekering en de werkgroep Klimaatadaptatie landbouw.

Inmiddels heeft er een eerste nationale dialoog klimaatadaptatie landbouw plaatsgevonden. Bij deze initiatieven ging het vooral om een inventarisatie van risico's en uitdagingen als gevolg van het veranderende klimaat.

Actieprogramma

Het nieuwe actieprogramma klimaatadaptatie landbouw zal meer gericht zijn op het vinden van concrete, innovatieve en toepasbare oplossingsrichtingen voor het doelgericht klimaatbestendig(er) maken van de landbouw, aldus de Kamerbrief van Schouten.

Onderwerpen die daar in ieder geval in terugkomen, zijn: zoetwaterbeschikbaarheid, zuinig watergebruik, hittestress en het watervasthoudend vermogen van de bodem en hoe boeren van elkaars ervaringen kunnen leren met maatregelen op het boerenerf.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  8° / -1°
  25 %
 • Woensdag
  14° / 5°
  25 %
 • Donderdag
  14° / 10°
  80 %
Meer weer