Vergunningverlening PAS ligt stil

De recente uitspraak van het Hof van Justitie over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) betekent dat de vergunningverlening aan boeren rondom Natura 2000-gebieden waarschijnlijk een tijd stil ligt.

Vergunningverlening+PAS+ligt+stil
© Ulco Wesselink Fotografie

Kern van de uitspraak van het Hof is dat het PAS een werkbaar instrument is, maar dat onderbouwing voor de stikstofreductie rammelt. De aanpak is namelijk gebaseerd op aannames en niet op wetenschappelijk onderbouwde feiten. Volgens het Hof moet met harde cijfers worden aangetoond dat extra stikstofdepositie niet schadelijk is voor de natuurgebieden.

De Raad van State, die zelf om een oordeel van het Hof van Justitie had gevraagd, is nu zelf weer aan zet om een eindoordeel over het PAS te geven. Dat komt waarschijnlijk in het voorjaar van 2019.

• Lees ook: LTO: Raad van State weer aan zet in PAS

Gevolgen

Volgens Rob van Woerden, juridisch adviseur ruimtelijke ordening en milieu van Rombou, zullen er daarom voorlopig geen natuurbeschermingsvergunningen meer worden verleend voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken. Hij verwacht dat onherroepelijke vergunningen waarin ontwikkelingsruimte is toebedeeld in beginsel geldig blijven.

Ook Trienke Elshof van LTO Nederland gaat ervan uit dat de uitspraak van het Hof geen gevolgen heeft voor veehouders die een vergunning in de kast hebben liggen.

LTO Nederland was bij de ontwikkeling van het PAS betrokken en heeft deze altijd ondersteund. Elshof schat dat rond de 8.000 agrarische bedrijven een vergunning of melding hebben gekregen die is gebaseerd op het PAS. Voorheen was de bestaanszekerheid van veel bedrijven door jurisprudentie onzeker geworden.

Verduurzaming

Daarnaast heeft het PAS geholpen de sector te verduurzamen. Zoals met het Rijk is afgesproken, moet de komende jaren 10 kiloton aan ammoniak worden gereduceerd. Daarvoor zijn onder andere de eisen voor nieuwe stallen al aangescherpt en wordt de sleepvoet binnenkort verboden. Ook wordt er gewerkt aan ammoniakreductie via het voer.

In de uitspraak van het Hof van Justitie staat ook dat er voor het weiden en bemesten in de buurt van Natura 2000-gebieden een vergunning nodig kan zijn. De vrijstelling die provincies daar nu voor geven is volgens het Hof in strijd met de Habitatrichtlijn.

Elshof ziet echter nog steeds mogelijkheden om te bemesten en weiden zonder vergunning. 'Dat kan met goed onderbouwde nationale of provinciale regels, eventueel aangevuld met extra onderbouwingen in de Natura 2000-beheerplannen.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  13° / 8°
  70 %
 • Woensdag
  12° / 8°
  50 %
 • Donderdag
  14° / 7°
  50 %
Meer weer