Flinke+groei+voor+AgroProeftuin+de+Peel
Nieuws
© AgriFood Capital

Flinke groei voor AgroProeftuin de Peel

AgroProeftuin de Peel groeit dit jaar naar veertien praktijkproeven op de proeflocatie aan de Middenpeelweg. Met ingang van dit jaar is deze locatie fors opgeschaald van 10 naar 35 hectare.

AgroProeftuin de Peel is een initiatief van AgriFood Capital en is gericht op vernieuwing van de landbouw. Dat gebeurt onder meer door op de proeflocatie grond beschikbaar te stellen voor ondernemers die een vernieuwend idee in de praktijk willen uitproberen. De proeftuin biedt organisatorische en financiële ondersteuning aan bedrijven en brengt onder andere via ondernemersbijeenkomsten partijen met elkaar in contact.

Op de locatie aan de Middenpeelweg voeren agrariërs praktijkproeven uit, die vallen binnen de drie thema's eiwit van eigen bodem, biomassa als grondstof en biodiversiteit. Op de proeflocatie experimenteren ondernemers met bijzondere veevoergewassen zoals sorghum in combinatie met zonnebloemen, voedererwten, klimbonen en soja. Ook is er een proefveld met soja die geschikt is voor humane voeding.

Onderzoek

Biomassa kan worden benut als natuurlijke grondstof voor diverse (non-food)toepassingen. Op de proeflocatie komt een demonstratieveld met acht verschillende gewassen voor de winning van ingrediënten voor industriële toepassingen. Ook is er een proefveld met hennep voor de productie van olie en bouwmaterialen.

De verbetering van biodiversiteit is deels gericht op het leven in de bodem, met onderzoek naar bodemverbeteraars zoals compost en resten van de insectenteelt. Daarnaast zijn er proeven met agrarisch natuurbeheer en milieuvriendelijke teelt van vergeten groenten, zoals bospeen in verschillende kleuren.

In balans

Burgemeester Marnix Bakermans van Landerd, namens de regio bestuurlijk trekker van de transitie van de landbouw, sloeg woensdag het eerste piketpaaltje in de grond. 'De agrifoodindustrie is erg belangrijk voor de economie in onze regio', zegt Bakermans.

'Wij willen daarom een sterke agrarische sector behouden. We willen ook dat deze produceert in balans met de omgeving. Dat wil zeggen economisch, ecologisch én maatschappelijk verantwoord. Minister Carola Schouten van Landbouw maakt zich sterk voor kringlooplandbouw. Dat past goed bij wat we doen in deze regio. Hier is kringlooplandbouw in uitvoering. Op deze proeflocatie gaan ondernemers het bewijs leveren dat we het voor elkaar kunnen boksen.'

Regionaal

Agrariërs uit de regio voeren de proeven uit. Ze werken daarbij samen met verschillende bedrijven in de agrifoodsector, waaronder Agrifirm (gewassenteelt en diervoeding), VisscherHolland, Neutkens, DSV Zaden (gewassenteelt), Protix (insectenteelt), Van Berkel Biomassa & Bodemproducten (compost), Delphy en Louis Bolk Instituut (advies). Ook de kennisinstellingen HAS Hogeschool en Wageningen University & Research zijn erbij betrokken.

Ben Brands, namens de regio bestuurlijk aanvoerder van AgroProeftuin de Peel en wethouder van Landerd, is trots op de verscheidenheid aan initiatieven. 'Ondernemers in onze regio snappen dat veranderingen noodzakelijk zijn. Je ziet dat ze elkaar weten te vinden: akkerbouwers, veehouders, loonwerkers en toeleverende bedrijven. Ze zoeken verbinding met elkaar om samen te pionieren.'

Winst

Ook voor de omgeving is dit winst, vindt Brands. 'De sector is zich bewust van de druk die deze legt op de samenleving. In AgroProeftuin de Peel gaan ondernemers daarmee aan de slag. Zij werken aan de productie van goed en gezond voedsel, de zorg voor de bodem, een mooi landschap en het minimaliseren van overlast. Daardoor wordt het weer fijn om in een landbouwgebied te wonen en actief te zijn.'

AgroProeftuin de Peel (voorheen Agro As de Peel) komt voort uit de samenwerking van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen in AgriFood Capital, regio Noordoost-Brabant. Naast de zeventien gemeenten in de regio Noordoost-Brabant zijn ook de volgende partijen erbij betrokken: de lokale ZLTO-afdelingen, Waterschap Aa en Maas, de Brabantse Milieufederatie, Wageningen University & Research en HAS Hogeschool.

Vernieuwende projecten

AgroProeftuin de Peel ondersteunt en ontwikkelt ook elders in de regio vernieuwende projecten. Dat zijn experimenten met strokenteelt van mais in grasland, technieken voor een emissieloze varkensstal (ZERO-stal) en de herontwikkeling van het voormalige ki-station in Beers tot een Eiwitcampus.

Weer

 • Maandag
  21° / 8°
  10 %
 • Dinsdag
  18° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  20° / 5°
  10 %
Meer weer