De+Jong+is+boer+en+waterschapsbestuurder
Achtergrond
© Michiel Elands

De Jong is boer en waterschapsbestuurder

De waterschapsverkiezingen op 20 maart staan meer dan ooit in het teken van de beschikbaarheid van voldoende zoetwater. Bestuurder Kees de Jong van Waterschap Brabantse Delta slaat een brug tussen boeren en beleidsmedewerkers.

Te veel water en waterkwaliteit en -veiligheid zijn dossiers die iedere waterschapsverkiezing terugkeren. Dit jaar draait het vooral om te weinig water, aangewakkerd door de droogte van 2018.

'De winter staat in het teken van water conserveren. Dat doet het waterschap, dat doen boeren met dammen en stuwen en hopelijk helpt Moeder Natuur een handje', zegt De Jong. 'Belangrijke vraag is of boeren de discipline op kunnen brengen om zuinig met water om te gaan. De noodzaak daarvan is afgelopen zomer aangetoond.'

Onttrekkingsverbod

2018 was een bijzonder jaar. Zo kwamen kwekers rondom Zundert midden in het groeiseizoen in de knel door een dagenlang onttrekkingsverbod voor water uit de Aa of Weerijs. De Jong ging samen met de Brabantse commissaris van de Koning poolshoogte nemen.

Ik wil landbouw en maatschappij met elkaar verbinden

Kees de Jong, dagelijks bestuurder bij Waterschap Brabantse Delta

'Op zo'n manier kan ik politiek en landbouw met elkaar verbinden. De noodzaak om maatregelen te nemen tegen een tekort aan water is wel aangetoond', aldus De Jong.

Afdelingsvoorzitter

Na zestien jaar voorzitterschap van ZLTO-afdeling Dongen-Loon op Zand, maakte De Jong in 2015 de overstap naar Waterschap Brabantse Delta. Hoe ingewikkelde waterdossiers in de maatschappij vorm krijgen, vergelijkt hij met een spelletje schaken.

'Iedereen moet meedoen om het spel te kunnen spelen. Als ik mezelf vergelijk met een schaakstuk, dan ben ik de loper. Ik leg diagonaal grote afstanden af en zit met veel partijen om tafel. Of ik een allemansvriend ben? Ja, al laat ik niet over me heen lopen. Ik heb een duidelijk doel: landbouw en maatschappij met elkaar verbinden.'

Boerenleven

Het boerenleven is voor de bestuurder altijd dichtbij. Samen met zijn vrouw combineert hij in Dongen een rundveehouderij met een kattenpension. 's Ochtends en 's middags gaat de overall aan en verzorgt hij de 120 melkkoeien. Maar het gros van zijn tijd is hij bestuurder bij het waterschap, een functie die qua inhoud en beloning vergelijkbaar is met het wethouderschap van een middelgrote gemeente.

Onder zijn verantwoordelijkheid bij Waterschap Brabantse Delta staan zaken als grondwaterbeheer, beheer en onderhoud van watersystemen en -keringen, maaibeheer en de aanpak van muskusratten. 'Als waterschappen werken we op landelijk niveau samen op dossiers. We hebben overleg met Rijkswaterstaat en het ministerie.'

Geborgde zetels ongebouwd

De Jong vertegenwoordigt de land- en tuinbouw vanuit de geborgde zetels ongebouwd. Dat betekent dat kiezers op 20 maart niet op hem persoonlijk stemmen, maar alleen op de ingezetenen. Hij is wel kandidaat voor een tweede termijn als dagelijks bestuurder.

'Maar je kunt gericht op iemand of een partij stemmen die zich inzet voor de land- en tuinbouw. En ik doe in ieder geval een oproep om geen stem verloren te laten gaan', vertelt De Jong.

Lastige uitdagingen

Het waterschap staat voor lastige uitdagingen. Zo blijven de waterkwaliteit en de steeds strengere Europese Kaderrichtlijn Water een punt van zorg. 'We hebben misschien allemaal een te grote broek aangetrokken, want de doelstellingen blijken in de praktijk lastig haalbaar. Uit Vlaanderen krijgen we veel water binnen dat al flink belast is met gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten', zegt De Jong.

'Daarnaast is er vanuit het verleden altijd een nabelasting in de waterlopen. Tegelijkertijd willen we dat boeren voldoende mogelijkheden houden om bijvoorbeeld met mest en organische stof hun bodem geschikter te maken voor het conserveren van water. Mijn boodschap is dat boeren met het uitmijnen van de grond voedsel produceren en dus goed zijn voor onze omgeving.'

Waterschap Brabantse Delta
Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Dit gebied telt 568 kilometer dijken, 227 gemalen, 1.750 stuwen en 17 sluizen en waterbergingsgebieden. Midden- en West-Brabant hebben ruim 8.000 kilometer aan sloten, beken en rivieren. Hiervoor stelt het waterschap beleid vast dat wordt omgezet in concrete plannen. Bij de uitvoering van deze taken werkt het waterschap samen met inwoners, agrariërs, bedrijven en anderen. Speerpunten voor de komende jaren zijn het klimaat en duurzaamheid.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  11° / 4°
  20 %
 • Zondag
  8° / 4°
  20 %
 • Maandag
  6° / 3°
  60 %
Meer weer