Diergezondheidsfonds moet worden aangevuld

De reserves van het Diergezondheidsfonds dreigen op te raken. Daarom wordt voor het eerst na vier jaar weer een bijdrage van varkenshouders verwacht, over het jaar 2018. RVO.nl gaat het geld deze maand innen, afgerond 20 eurocent per afgevoerd varken.

Diergezondheidsfonds+moet+worden+aangevuld
© Johan Wissink

Tot het jaar 2014 betaalden varkenshouders een heffing per geslacht of geëxporteerd varken voor het Diergezondheidsfonds, via de toenmalige Productschappen voor Vee, Vlees en Eieren. Uit dit fonds krijgen veehouders een vergoeding indien hun bedrijf wordt geruimd bij een dierziekte-uitbraak (MKZ, Aujeszky en zowel klassieke als Afrikaanse varkenspest).

De afgelopen jaren hebben varkenshouders geen bijdrage betaald, omdat er nog voldoende reserves in het fonds zaten en er geen uitbraken van aangifteplichtige dierziekten zijn geweest. Maar de reserves, die de afgelopen jaren zijn beheerd door de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), raken op. Dat heeft te maken met de kosten die voor diergezondheidsmonitoring worden gemaakt. Ook moeten er kosten gemaakt worden voor het beheer van vaccin voorraden en het onderhoud van de draaiboeken.

Kosten plafonds

Het convenant Diergezondheidsfonds schrijft voor dat sectoren reserves opbouwen, zodat bij een uitbraak de getroffen varkenshouders direct kunnen worden uitbetaald. Afgesproken is dat de diersectoren een deel van de kosten betalen, tot een afgesproken maximum. Deze plafonds zijn vastgelegd in het convenant Diergezondheidsfonds. Over deze plafonds wordt elke vijf jaar onderhandeld.

Voor de periode 2015-2019 zijn de plafondbedragen voor de Afrikaanse varkenspest en Blaasjesziekte verlaagd van 42 miljoen euro naar 30 miljoen euro. Het plafond voor de ziekten Mond- en klauwzeer en Klassieke varkenspest zijn verlaagd met 7 miljoen euro, naar 19 miljoen euro. In het lopende convenant is vastgelegd dat de varkenshouderij 9,8 miljoen euro aan crisisreserves beschikbaar moet hebben. De afspraak is gemaakt dat deze reserves in 2019 en 2020 worden opgebouwd.

Nieuwe onderhandelingen

Dit voorjaar worden de onderhandelingen voor het convenant Diergezondheidsfonds voor de periode 2020-2025 gevoerd. Dit zal leiden tot nieuwe afspraken over de hoogte van de plafonds en de benodigde crisisreserves.

Het nog verder verbeteren van de biosecurity en het verhogen van het preventieniveau zijn de beste 'verzekering' dat de bijdrage van de varkenshouders aan dit fonds in de komende jaren omlaag kan, constateert de POV.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  24° / 11°
  10 %
 • Maandag
  25° / 11°
  10 %
 • Dinsdag
  27° / 13°
  10 %
Meer weer