Zeugenhouders gezocht voor onderzoek antibiotica

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en Wageningen University & Research zoeken voor een onderzoek naar 'kritische succesfactoren' in het antibioticumgebruik op varkensbedrijven nog enkele bedrijven die structureel weinig en structureel veel antibiotica gebruiken.

Zeugenhouders+gezocht+voor+onderzoek+antibiotica
© Twan Wiermans

De GD en Wageningen University & Research voeren op verzoek van de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het project 'Kritische succesfactoren: verdiepend onderzoek in drie sectoren - deelproject Varken' uit.

In dit project onderzoeken ze de kritische factoren die van invloed zijn op het laag houden en verder verlagen van het antibioticumgebruik op bedrijven met zeugen en biggen. Doel is om handvatten te bieden voor een verandertraject ter vermindering van het antibioticumgebruik op bedrijven die veel antibiotica inzetten.

Kengetallen

Voor dit project worden nog enkele enkele bedrijven gezocht die structureel weinig antibiotica gebruiken en enkele bedrijven die structureel juist veel antibiotica toepassen. Het project vraagt maximaal drie dagdelen tijd. Ten eerste wordt er gevraagd naar algemene bedrijfsinformatie, technische kengetallen en antibioticumgebruiksgegevens.

Daarnaast wordt een keukentafel gesprek met de varkenshouder ingepland. Hierin wordt ingegaan op de beweegredenen, ideeën en inzichten aangaande het antibioticumgebruik op het bedrijf.

Rondgang

Tot slot wordt een bedrijfsrondgang ingepland om een beeld te krijgen van de bedrijfsvoering. Alle resultaten van het project worden geanonimiseerd verwerkt in een eindrapport. Naast een financiële vergoeding, ontvangt de varkenshouder te zijner tijd een versie van het eindrapport.

Voorwaarden voor deelname:

• Reguliere bedrijven met zeugen, zuigende biggen en gespeende biggen. Er wordt geen voorwaarde gesteld aan aan-/afwezigheid vleesvarkens.• Gespeende biggen moeten op dezelfde fysieke locatie liggen als de zeugen.• Biologische bedrijven zijn uitgesloten.• Bedrijven met een specifieke gezondheidsstatus of actief binnen een concept/keurmerk mogen wel deelnemen. • Bedrijfsomvang: minimaal 500 zeugen.

Eis aan het antibioticumgebruik:

• Laaggebruik: antibioticumgebruik gespeende biggen in 2016 en 2017 onder de 5 dierdagdoseringen.• Hooggebruik: antibioticumgebruik gespeende biggen in 2016 en 2017 boven de 18 dierdagdoseringen.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  8° / 3°
  60 %
 • Maandag
  7° / 3°
  40 %
 • Dinsdag
  9° / 0°
  5 %
Meer weer