Miljoenensteun+voor+Drentse+melkveehouder
Nieuws
© Provincie Drenthe

Miljoenensteun voor Drentse melkveehouder

Rabobank gaat melkveehouders in Drenthe steunen die verduurzamen. De bank stelt 50 miljoen euro voor (her)financiering beschikbaar. Dat maakte Rabobank-directeur Food en Agri Carin van Huët dinsdagmiddag bekend op het melkveebedrijf van Jappie en Dirk Riedstra in Veenhuizen.

In Drenthe zijn 250 melkveehouders gestart met verduurzaming van het bedrijf in samenwerking met provincie Drenthe, LTO Noord, Natuur en Milieufederatie en Drents Agrarisch Jongeren Kontakt, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Het Drentse Landschap. Ambitie van de partijen is om in 2025 zoveel mogelijk gesloten kringlopen te hebben op melkveebedrijven.

Provincie Drenthe stimuleert de boeren met een beloning van maximaal 7.500 euro als ze verbeteringen laten zien op het gebied van onder meer weidegang, grondgebondenheid, vermindering van uitstoot van broeikasgassen, ammoniakemissie en stikstofbodemoverschot. Daarnaast kunnen ze rekenen op 1.500 euro per bedrijf voor het inschakelen van een adviseur of het deelnemen aan een studieclub.

Rentekorting

'Met het project willen we boeren laten zien dat wanneer zij verduurzamen ze er ook iets voor terugkrijgen, bijvoorbeeld een paar centen op de melk en rentekorting', geeft gedeputeerde Henk Jumelet aan. Rabobank wil de vijftig best scorende bedrijven rentekorting op leningen verlenen, stelt Van Huët. Als directeur Food en Agri bij Rabobank is zij de opvolger van Ruud Huirne..

'De Rabobank verleent een melkveehouder op basis van zijn score in de biodiversiteitsmonitor rentekorting op leningen voor maximaal 0,5 procent per jaar over een periode van vijf jaar. De biodiversiteitsmonitor biedt de melkveehouder daarmee ook een aantrekkelijker verdienmodel'. Het gaat daarbij om een lening of herfinanciering van maximaal 1 miljoen euro.

Biodiversiteitsmonitor

Met het project willen de partijen het gebruik van de biodiversiteitsmonitor van FrieslandCampina, Rabobank en Wereld Natuur Fonds stimuleren. FrieslandCampina beloont haar leden-melkveehouders in Nederland, België en Duitsland al langer op deze manier.

'FrieslandCampina, het Wereld Natuur Fonds en de Rabobank ontwikkelden een aantal jaar geleden de Biodiversiteitsmonitor. Hier zijn meetbare criteria benoemd die een belangrijke bijdrage leveren aan een betere biodiversiteit. Melkveebedrijven worden op deze criteria beoordeeld en beloond', geeft voorzitter van de zuivelcoöperatie Frans Keurentjes aan.

Belonen

Keurentjes is verheugd over de deelname van andere partijen. 'We zijn blij dat andere partijen nu ook melkveehouders belonen voor hun inspanningen. Daar maken wij ons hard voor.' Ook melkveehouderijconsulent Mirjam Balkema van LTO Noord is teveden met de steun. 'Verduurzaming moet vanuit de boer komen, maar ook vanuit de markt. Dat de markt nu actief hieraan deelneemt, is een groot pluspunt. We zijn ook bij andere organisaties aan het werven.'

Dat vindt melkveehouder Dirk Riedstra ook. Op het bedrijf van zijn broer Jappie en hem werd de bijeenkomst gehouden. 'Het is heel mooi dat partijen hun nek uitsteken voor de beloning. Een stimulans om veel boeren de goede kant op te krijgen. De sector is zich er steeds meer van bewust dat het duurzamer moet.' Samen met zijn broer Jappie melkt hij vierhonderd koeien. De broers melden zich vorig jaar aan voor de pilot.

Zonnepanelen

'We wilden graag kijken hoe we scoren op het gebied van duurzaamheid. Daaruit blijkt dat we al vrij goed scoren. Zo leggen we binnenkort zonnepanelen op de ligboxenstal. Ook doen we aan warmtewinning uit melk melk. Alles wat past binnen het bedrijf, pakken we op.'

Aan knoppen draaien

Op het provinciehuis in Assen vond maandag een startbijeenkomst plaats voor de melkveehouders die nu een duurzaamheidsplan in gaan dienen. Met name is er belangstelling voor activiteiten die betrekking hebben op de bodem, stelt Balkema. 'Boeren willen weten aan welke knoppen ze moeten draaien en hoe ze het kunstmestgebruik kunnen reduceren.'

De volgende stap is om de verbinding tussen de melkveehouderijsector en akkerbouwsector te stimuleren, geeft Jumelet aan. Het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt buigt zich over een plan hiervoor.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  28° / 12°
  10 %
 • Woensdag
  23° / 12°
  20 %
 • Donderdag
  16° / 11°
  70 %
Meer weer