Nieuw wolvenplan zuinig voor veehouder met schade

De provincies blijven terughoudend omgaan met het vergoeden van schade die wolven bij vee aanrichten en van de kosten van preventiemaatregelen die de veehouder treft. Dat is op te maken uit het herziene wolvenplan van de twaalf provincies.

Nieuw+wolvenplan+zuinig+voor+veehouder+met+schade
© Pixabay

Het 'interprovinciale wolvenplan' is donderdag gepresenteerd. Het is een geactualiseerde versie van het wolvenplan uit 2016. Nieuw is vooral dat nu niet alleen rekening wordt gehouden met zwervende wolven, maar ook met permanente vestiging in Nederland.


De nieuwste tekst meldt de voorwaarden bij schadevergoeding aan veehouders. Als een zwervende wolf een of meer dieren heeft gedood of verwond, kan schadevergoeding worden aangevraagd. Daarbij hanteren de provincies geen eigen risico, maar voorwaarde is wel dat vastgesteld kan worden dat de dieren 'met zekerheid of zeer waarschijnlijk' door een wolf zijn aangevallen.

Vooraf maatregelen treffen

Wanneer een wolf zich permanent vestigt, gelden andere voorwaarden voor schadevergoeding. De provincies eisen in een dergelijk geval dat veehouders preventieve maatregelen treffen om schade te voorkomen. De kans op schade is dan volgens het wolvenplan 'voorzienbaar'.

Tot 1 januari 2022 geldt een overgangsperiode. Om de veehouders gelegenheid te geven zich voor te bereiden op de vestiging van een wolf en ervaring op te doen met preventieplannen, zal in die periode nog niet getoetst worden op al of niet genomen maatregelen.

Preventieve maatregelen

De kosten van preventieve maatregelen komen 'volledig' voor rekening van de veehouder. Wel kan een provincie bij permanente vestiging besluiten om in de vorm van een pilot ervaring op te doen met preventieve maatregelen. Onderdeel van zo'n pilot kan zijn om 'maatwerk te bieden ten aanzien van de bekostiging van die preventieve maatregelen', staat in het nieuwe wolvenplan.

De provincies sluiten het afschieten van wolven niet op voorhand uit, maar dat zal slechts in uitzonderlijke gevallen gebeuren. Het wolvenplan noemt de situatie dat een wolf zonder aanleiding agressief op mensen of op honden reageert. Het doden van vee is op zich onvoldoende reden. Eerst moet geprobeerd worden de preventieve maatregelen te verbeteren en de wolf 'negatief te conditioneren'.

Afschieten

Pas als dat allemaal geen resultaat heeft en de wolf heeft geleerd dat vee een makkelijke prooi is, kan het afschieten in beeld komen. De beslissing hierover wordt genomen door het college van Gedeputeerde Staten van de betreffende provincie. In het wolvenplan wordt ook populatiebeheer genoemd als mogelijke reden om in de toekomst in te grijpen.

Rust garanderen

De Wet natuurbescherming verplicht provincies om zorg te dragen voor 'een gunstige staat van instandhouding' van wilde dieren. Volgens het wolvenplan is het niet nodig om leefgebieden geschikt te maken voor de wolf of om activiteiten te beperken als er eenmaal wolven zijn. Wel kan het nodig zijn om bij gevestigde wolven rust te garanderen in de kern van het leefgebied, met name tijdens de voortplantingsperiode.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  9° / 5°
  75 %
 • Donderdag
  8° / 4°
  40 %
 • Vrijdag
  10° / 5°
  45 %
Meer weer