Schouten+betrekt+boeren+bij+omslag+naar+kringlooplandbouw
Nieuws
© Dirk Hol

Schouten betrekt boeren bij omslag naar kringlooplandbouw

Het ministerie van LNV schakelt boeren en tuinders in om mee te denken over de omslag naar kringlooplandbouw. Een eerste actie is het openen van een digitaal loket waar ondernemers hun initiatieven kunnen melden.

Het digitale loket is sinds woensdag in de lucht, heeft landbouwminister Carola Schouten bekendgemaakt. Boeren, tuinders en vissers kunnen er terecht met hun ervaringen op het gebied van kringlooplandbouw, maar het loket staat ook open voor andere ondernemers en voor maatschappelijke partijen.


Een tweede initiatief van LNV is het opzetten van een 'Denk-mee-groep' van boeren. Die voorziet de overheid van praktische informatie over wat nodig is te bereiken dat in 2030 de toekomstvisie Waardevol en Verbonden van minister Schouten is gerealiseerd..

Doorgaan met gesprek

'Om concrete afspraken te kunnen maken over hoe we de toekomstvisie gaan realiseren, wil ik het gesprek met mensen uit bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen voortzetten en uitbreiden', schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. 'Ik ben ervan overtuigd dat de maatschappelijke beweging de allersterkste kracht is om de kringlooplandbouw tot stand te brengen.'

Ze wijst erop dat veel innovaties ontstaan op het boerenerf, bij de agrarische ondernemers zelf. 'Bij het digitaal loket kunnen zij hun initiatieven melden of vragen stellen over hun plannen. Deze kennis en ervaringen wil ik bij elkaar brengen en vertalen in handelingsperspectieven voor boeren.'

Projecten en programma's

Een recente inventarisatie van activiteiten die in de richting gaan van kringlooplandbouw, bracht volgens Schouten al zestig projecten en programma's op tafel. 'Daarnaast zijn er veel veehouders, akkerbouwers en tuinders die het kringloopdenken al in de praktijk brengen. Zij kunnen als voorbeeld dienen van economisch volhoudbare vormen van kringlooplandbouw.'

Voor de uitvoering van de toekomstvisie neemt Schouten zelf de regie. Door met verschillende partijen concrete doelen te stellen en afspraken te maken, wil ze komen tot een realisatieplan. Met de Denk-mee-groep zal regelmatig besproken worden wat er goed of minder goed gaat.

Innovaties

De belangrijkste vragen waar het realisatieplan antwoord op moet geven, zijn of innovaties mogelijk zijn die boeren helpen zich in de richting van kringlooplandbouw te ontwikkelen en of het de boer lukt daarmee een goed inkomen te verdienen. Het realisatieplan zal in de loop van de maand mei gepresenteerd worden.

Naast de voorbereiding voor het realisatieplan zijn ook andere acties gaande die kunnen bijdragen aan de transitie naar kringlooplandbouw. Minister Schouten wijst daarbij op de sanering van de varkenshouderij, het verduurzamen van de gewasbescherming, de verduurzaming van de veehouderij en de herziening van het pachtbeleid.

Veelbelovende initiatieven

Verder geeft ze aan dat ze voor veelbelovende nieuwe initiatieven zo nodig ruimte wil maken binnen de bestaande wet- en regelgeving. Ook wil ze proberen in de wetgeving positieve prikkels in te bouwen voor bedrijven om zich te ontwikkelen richting kringlooplandbouw.

Bekijk meer over: