Biodiversiteitsvraagstuk+biedt+boer+ook+kans
Achtergrond
© Tony Tati

Biodiversiteitsvraagstuk biedt boer ook kans

Biodiversiteit is een thema dat in 2018 geregeld opdook in het nieuws. Vaak was de context negatief, zeker met betrekking tot de land- en tuinbouw. Maar daar stonden ook veelbelovende initiatieven uit de sector tegenover, zoals het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en het Biodiversiteitsfonds.

Biodiversiteit en het verlies daarvan is een thema dat in 2018 veel raakvlakken had met de agrarische sector. Diverse studies toonden biodiversiteitsverlies aan in de afgelopen decennia. Na die vaststelling volgde steevast een discussie over de mogelijke oorzaken.


Net als in 2017 wezen milieugroeperingen in 2018 met de beschuldigende vinger naar onder meer het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, zoals glyfosaat. Hoewel de toelating van dit middel eerder al was verlengd met vijf jaar, bleef er discussie over de vermeende schadelijkheid. Gedurende het jaar zijn diverse studies verschenen waarin de schadelijkheid wordt bevestigd of ontkracht.

Beoordeling Ctgb

Een meerderheid van de Tweede Kamer vond in april dat glyfosaat alleen nog mag worden ingezet in het kader van geïntegreerde gewasbescherming. LNV-minister Carola Schouten hield vast aan de conclusies van de wetenschappelijke beoordeling van het Ctgb.

2019 moet het jaar worden van de uitvoering van milieuplannen

Natuurmonumenten en LTO Nederland voerden ook een flinke discussie over de Nederlandse biodiversiteitssituatie, maar trokken uiteindelijk samen op. Zij stellen dat het onterecht is om alleen boeren en tuinders aan te spreken op het verlies van biodiversiteit en natuurwaarden. In plaats daarvan stellen zij dat de hele maatschappij, inclusief zijzelf, verantwoordelijkheid draagt.

LTO heeft het thema dit jaar ook op een andere manier benaderd, namelijk vanuit de mogelijkheden die het verbeteren van de biodiversiteit biedt voor boeren en tuinders. Ingrid van Huizen, destijds nog portefeuillehouder Natuur- en Landschapsontwikkeling bij LTO, stelde dat de agrarische sector biodiversiteit ook kan aanbieden als een dienst aan de maatschappij. Die dienst moet wel worden betaald, bijvoorbeeld met een Biodiversiteitsfonds, waarin externe partijen participeren.

Kringlooplandbouw

Schouten presenteerde haar visie op de agrarische sector: kringlooplandbouw. Ook daar speelt biodiversiteit een belangrijke rol. Het verlies daarvan is immers de drijfveer om anders te kijken naar de land- en tuinbouw en om de kringloop van water, mineralen en meststoffen te optimaliseren.

Waar 2018 vooral de boeken ingaat als het jaar van de grote lijnen en plannen, moet 2019 het jaar worden van het begin van de uitvoering, ook met betrekking tot biodiversiteit.

Dat gaan we terugzien in de uitvoering van de visie op kringlooplandbouw, het Klimaatakkoord, het nieuwe Europese landbouwbeleid en in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, waarin tientallen maatschappelijke organisaties samenwerken. Maar vooral bij boeren en tuinders die in eigen beheer of in regionale projecten stappen zetten om de biodiversiteit in hun omgeving te verbeteren.

Beweeg door de tijdlijn met uw muis of de pijlen op uw toetsenbord, of door te swipen.

Weer

 • Zaterdag
  21° / 11°
  20 %
 • Zondag
  21° / 12°
  20 %
 • Maandag
  18° / 11°
  20 %
Meer weer