%27Citeren+bij+toelating+middelen+is+geen+plagi%C3%ABren%27
Nieuws
© Han Reindsen

'Citeren bij toelating middelen is geen plagiëren'

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) stoort zich aan het feit dat conclusies en interpretaties door beoordelingsautoriteiten zouden worden overgenomen van de aanvrager van middelen. Sommige media en rapporten suggereren dit.

In verschillende discussies in Europa wordt de suggestie gewekt dat de beoordelingsautoriteiten onvoldoende kritisch zijn op de onderzoeksresultaten vanuit de industrie en zelfs de aangeleverde onderzoeksresultaten zouden ‘plagiëren’. Volgens het Ctgb is dit een onjuiste weergave van een gebruikelijke beoordelingssystematiek voor gewasbeschermingsmiddelen, die ook wordt gebruikt voor medicijnen, biociden en andere chemische stoffen.

‘Het uitgangspunt is dat de aanvrager van een toelating op eigen kosten de Europees voorgeschreven onderzoeken laat doen. Deze onderzoeken worden samengevoegd in een samenvattend dossier en dit gaat ter beoordeling naar één van de lidstaten’, aldus het Ctgb.

Eisen

Dossier en onderzoeken moeten voldoen aan eisen van bijvoorbeeld de OECD, EU en EFSA en voor de kwaliteit ook aan de GLP (Good Laboratory Practice) en andere, gestandaardiseerde methoden voor bijvoorbeeld toxicologisch onderzoeken. Ook openbare publicaties moeten aan het dossier worden toegevoegd, ook als samenvatting.

‘Wereldwijd - en dus ook in Europa - is het staande praktijk om passages uit het te beoordelen rapport integraal over te nemen in de beoordeling, gevolgd door een kritische bespreking. Zodoende bevatten de beoordeling door de beoordelingsautoriteit dan ook citaten uit onafhankelijke onderzoeksrapporten evenals delen van samenvattingen en conclusies’, legt het Ctgb uit.

Glyfosaat

De discussie gaat met name over de herbeoordeling van de stof glyfosaat door de Duitse beoordelingsautoriteit Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). De BfR beoordeelde alle geleverde studies in het beoordelingsrapport. Dit is vervolgens kritisch becommentarieerd door alle andere Europese beoordelingsautoriteiten.

Vervolgens is het rapport in een openbaar proces herbeoordeeld, ook door EFSA, de Europese autoriteit voor voedselveiligheid. Toen het International Agency for Research on Cancer (IARC) zich kritisch uitte over het mogelijk kankerverwekkend zijn van glyfosaat, is ook dat rapport opgenomen en in een bijlage bij het Duitse beoordelingsrapport kritisch besproken.

Conclusies

‘Er is dus geen sprake van dat de Duitse beoordelingsautoriteit conclusies en interpretaties heeft overgenomen van de aanvrager, zoals in sommige media en rapporten wordt gesuggereerd’, benadrukt het Ctgb. ‘Integendeel, de Duitse beoordelingsautoriteit verwijderde passages en onderdelen die onjuist of wetenschappelijk onvoldoende onderbouwd waren. Wanneer echter de bevindingen en conclusies juist zijn, heeft de beoordelingsautoriteit geen noodzaak deze te parafraseren en is het gebruikelijk deze integraal over te nemen.’

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  7° / 4°
  10 %
 • Donderdag
  6° / 4°
  60 %
 • Vrijdag
  6° / 3°
  70 %
Meer weer