Ctgb+legt+ontwerpbesluit+middel+Vintec+ter+inzage
Nieuws
© Persbureau Noordoost

Ctgb legt ontwerpbesluit middel Vintec ter inzage

Het Ctgb besluit binnenkort over de toelating van het middel Vintec op basis van een werkzame stof die niet eerder in Nederland is toegelaten. Voordat het college besluit tot toelating, ligt het ontwerpbesluit twee weken ter inzage.

Het middel Vintec is aangevraagd voor gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel voor een dompelbehandeling in de teelt van druiven (bedekte teelt, boomkwekerij). De werkzame stof Trichoderma atroviride strain SC1 is niet eerder in Nederland in een gewasbeschermingsmiddel toegelaten. Vandaar dat de zienswijzeprocedure van toepassing is.

Het ontwerpbesluit ligt ter inzage op het kantoor van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB) en is ook in te zien op de website. Indien een belanghebbende een zienswijze wil indienen, moet hij dat schriftelijk aangeven gedurende de inzageperiode.

Zienswijze

De terinzagelegging wordt 4 oktober 2018 gemeld via www.overheid.nl; de inzagetermijn eindigt op 18 oktober 2018. De zienswijze kan vervolgens worden ingediend tot twee weken na afloop hiervan. De zienswijze dient schriftelijk te worden ingediend bij het Ctgb, Postbus 8030, 6710 AA Ede.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  15° / 9°
  50 %
 • Maandag
  15° / 8°
  50 %
 • Dinsdag
  15° / 8°
  50 %
Meer weer