Waarom+de+krant+vol+staat+met+verduurzaming
Commentaar
© Ruud Ploeg

Waarom de krant vol staat met verduurzaming

Wanneer u Nieuwe Oogst leest, denkt u zo nu en dan wellicht: goed dat daar aandacht voor is. Maar ook: wat een flauwekul dat de krant die luchtfietserij belicht.

De laatste tijd wordt veelvuldig gereageerd op berichtgeving over verduurzaming en de klimaattransitie. Vaak in kritische zin. Een veelgehoorde reactie is dat 'de land- en tuinbouw al voldoende heeft bijgedragen'. 'Pak de luchtvaart maar eens aan.'

Die geluiden als defensief en niet-constructief betitelen, gaat te ver. Er gaat een zorg van uit. Zorg over de haalbaarheid op het bedrijf, maar ook waarde voor de afnemer en de omgeving. Termen als 'napraterij' of 'doctrine' over klimaat gaan me echter ook te ver.

Dan sluit je de ogen voor wat we kunnen waarnemen of beredeneren. De mens verstookt in 200 jaar een 350 miljoen jaar oude voorraad fossiele brandstoffen. Dat beïnvloedt de temperatuur en het leven op aarde. Het geeft ons de opdracht om te bewegen en nieuw leven te beschermen.

Het oordeel is aan de lezer, niet aan de schrijver

Patrick Bramer, hoofdredacteur/uitgever Nieuwe Oogst

De discussie over de impact van voedselproductie en landschapsbeheer is volop gaande. Het is hét thema van deze tijd. Ook in de media. Wetenschappelijke onderzoek, trends, proefballonnen en botsingen van opinies horen daarbij. Ook in Nieuwe Oogst.

Bloembollenteler Rence Slootman mist in een opiniestuk waardering en uit zijn onvrede over 'mooie woorden'. Hij spreekt de redactie daarop aan. Dat mag. Daarom wordt zijn brief ook afgedrukt. Begrip is er voor de breed gedeelde zorg die hij uit.

Tegelijkertijd dankt Nieuwe Oogst haar positie aan de waarde van nieuwsvoorziening voor leden. Met een brede blik. Het oordeel over de mate waarin een bericht welgevallig of niet welgevallig is, is aan de lezer, niet aan de schrijver.

Daarmee is de krant een platform van meningen. Van kennisdeling en visies op de toekomst van voedselproductie en -consumptie. Becommentarieerd door voor- en tegenstanders, het geluid vanuit LTO en soms het commentaar van de hoofdredacteur.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  23° / 9°
  10 %
 • Vrijdag
  26° / 9°
  10 %
 • Zaterdag
  28° / 13°
  10 %
Meer weer