Patrick Bramer

Patrick Bramer

Patrick Bramer was van januari 2014 tot en met augustus 2019 hoofdredacteur van Nieuwe Oogst en uitgever van AgriPers. Hij is per 1 september 2019 actief als algemeen directeur van LTO Bedrijven, het moederbedrijf van AgriPers.

Contact

Artikelen door Patrick Bramer

Ik betreed een ander podium in hetzelfde theater

Algemeen

Dit is na bijna driehonderd stukjes het laatste hoofdredactioneel commentaar dat u van mijn hand leest. Ik ga namelijk iets nieuws doen. Ik hang mijn pen aan de wilgen.

Partij voor de Boeren heeft meer issues nodig

Algemeen

De groep BoerBurgerBeweging wil vanaf 2021 in de Tweede Kamer het belang van de Nederlandse voedselvoorziening als one-issuepartij op de politieke agenda zetten. Een initiatief dat niet kansloos is, mits aan een hele trits voorwaarden wordt voldaan.

Niet sippen over veerkracht in varkenshouderij

Algemeen

Veel varkenshouders worstelen met de vraag: stoppen of investeren? Al te lang stilstaan is in ieder geval geen optie. Het is een enorm dilemma voor varkensboeren. De hoge stopperscijfers leiden echter af van de vitaliteit, passie en veerkracht bij...

De boeren zijn in oorlog met moeder natuur

Algemeen

'Wij raken de totale controle over de gewassen kwijt.' 'Zonder bredeweersverzekering kun je geen gewassen meer telen.' 'Ik ben in oorlog met moeder natuur.'

Hoe stop je met boeren als boeren je leven is?

Algemeen

Het finale moment dat de veewagen voor de laatste keer het erf af rijdt of dat je als teler je krabbel zet onder de verkoopakte van de grond, die dag staat in je geheugen gegrift.

Handelsdeals voor boer vaker zegen dan vloek

Algemeen

Ruimhartige toegang van de Latijns-Amerikaanse vleesindustrie en akkerbouw tot de Europese markt als douceurtje voor de Latino's, om Europese auto's en andere industriële producten af te kunnen zetten in Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay.

De Afrikaanse boer heeft de toekomst. Hopelijk

Algemeen

Als er ergens op de wereld een ongekend grote voedselopdracht ligt, dan is het in Afrika. De bevolking groeit er deze eeuw naar 4 miljard mensen, op een continent waar honger nu vaak al tergend is en bron is van voedselconflict en oorlog.

Boerenportemonnee belangrijker dan burger

Algemeen

Landbouwminister Carola Schouten maakt zich hard voor een betere inkomenspositie van boer en tuinder. Zo hard, dat ze de kritiek voor lief neemt dat de boodschappen duurder worden.

Kletspraat voor kinderen over boer en tuinder

Algemeen

Vlees eten is slecht voor het milieu. Boeren spuiten met gif op de akker en dieren leven in te kleine hokken in de vee-industrie. Deze eenzijdige en ten dele onjuiste beweringen over de land- en tuinbouw zijn voorbeelden van informatie in...

Kom van dat dak af, ik waarschuw niet meer!

Algemeen

Het is misschien flauw, maar de kreet uit de 'gouwe ouwe' van Peter Koelewijn was het eerste wat in me opkwam nadat de Eerste Kamer het verbod op asbestdaken afschoot.

Een beter milieu is slecht voor het dier

Algemeen

Een betere bescherming van het milieu, maar de koeien op stal en kringlooplandbouw die de gezondheid van mens en dier in gevaar dreigt te brengen.

Laat je door extremisten niet gek maken

Algemeen

Extremisten die een veehouderij bezetten. Groot nieuws. Met het opkomen voor dieren als motief, jagen ze de hele sector schrik aan. Felle kritiek mag, zolang vleesmijders hun afkeer fysiek enkel voor het supermarktschap praktiseren. Door voorbij te...

Let de komende week op uw brievenbus

Algemeen

Hoe ziet de land- en tuinbouw er in 2050 uit? Een uiterst boeiend vraagstuk waarover komende week een boek verschijnt, dat abonnees van Nieuwe Oogst gratis ontvangen.

Nieuwe Oogst opnieuw meest gelezen agrarische titel

Algemeen

Nieuwe Oogst komt in het marktonderzoek Mediagedrag van Agrariërs 2019 van Prosu Databased Marketing zowel met de krant als de nieuwsbrief als best gelezen vaktitel naar voren.

Wat moet de veehouder met nepvlees en -melk?

Algemeen

Vegetarisme is hot. De Week zonder Vlees, de miljardenbusiness van de Vegetarische Slager en Beyond Meat en publiciteit voor vermeend voordeel voor mens, dier en milieu.

Taboe op 'harddrug' mediwiet niet van deze tijd

Algemeen

De Nederlandse glastuinbouw voorziet gouden kansen als de teelt van medicinale cannabis wordt toegestaan. Vooralsnog is dat ten strengste verboden, terwijl elders in de wereld deze nieuwe markt wordt geopend.

De landbouwmiljoenen gaan in het afvoerputje

Algemeen

De overheid gooit jaarlijks miljarden euro's over de balk door falende ICT-projecten. Met een nieuw NVWA-debacle komt LNV-minister Carola Schouten in een lange rij ICT-blunderaars.

Burgerlijk onbegrip over doodgespoten akkers

Algemeen

Geeloranje weilanden en akkers in het voorjaar. Je ziet ze steeds meer. Doodgespoten gras, onderzaai en groenbemesters die voor de teler onderdeel zijn van een goede boerenpraktijk en een steen des aanstoots vormen voor criticasters op het...

Dat jonge dieren sterven is niet uit te leggen

Algemeen

'Hoog sterftecijfer onder kalveren door smerige stallen.' 'De verzorging is zo slecht dat 1 op de 5 kalfjes binnen twee weken weer dood is'. 'Kalveren die in hun eigen mest liggen, tot hun enkels in hun eigen urine staan of geen drinkwater hebben.'

Een middelvinger naar de gevestigde orde

Algemeen

De populisten hebben de wind in de rug. Een tegengeluid en een middelvinger naar de gevestigde orde. We zien het overal in Europa en ook in de land- en tuinbouw.

Landbouwvisie FvD schiet nog alle kanten op

Algemeen

Forum voor Democratie (FvD) wil partners van de agrarische sector én de Partij voor de Dieren zijn. De partij van Thierry Baudet is tegen grootschalige intensieve veehouderij, maar belooft de sector tegelijkertijd volop ruimte om te ondernemen.

De smaakvolle strijd om de Argentijnse steak

Algemeen

Rundvlees is een van de voornaamste exportproducten van Zuid-Amerikaanse landen als Argentinië, Brazilië, Uruguay, Paraguay en Chili. Alleen al de gedachte aan zo'n verrukkelijke steak doet bij menigeen het water in de mond lopen.

Telers woest over prijzenoorlog groente en fruit

Algemeen

Onder supermarkten woedt een prijzenslag met groente en fruit. Structurele prijsverlagingen tot 30 procent leggen extra druk op de inkomens van Nederlandse telers.

Waar halen de veehaters hun mest vandaan?

Algemeen

Realiseren vegetariërs en veganisten zich dat een volledig plantaardige voedselkringloop een utopie is? Dat de veehouderij de motor is van een circulair voedselsysteem?

Europa wil meer zien van boeren voor GLB-geld

Algemeen

Economie, ecologie en empathie. In Europa gaan die zaken hand in hand om een nieuwe Green Deal voor het Europese landbouwbeleid te realiseren.

Esther Ouwehand maakt reclamespot voor LTO

Algemeen

Als het aan de Partij voor de Dieren (PvdD) ligt, kunnen vrijwel alle veehouders hun bedrijven wel sluiten. Hevig gaat de partij tekeer tegen de 'machtige boerenlobby', die klimaat-, milieu en welzijnsverbeteringen zou frustreren.

Grens tussen activisme en extremisme vervaagt

Algemeen

Dierenextremisme neemt toe. Inbraken, manipulatie van videobeelden om een dramatisch beeld te schetsen en zelfs doodsbedreigingen aan het adres van veehouders vanuit doorgeslagen fanatisme.

Bank moet van boer geen opgejaagd wild maken

Algemeen

Banken worden steeds veeleisender. Een gezond financieel perspectief is voor de financiers van het gros van de agrarische bedrijven slechts één eis om zaken te doen.

Waarom de krant vol staat met verduurzaming

Algemeen

Wanneer u Nieuwe Oogst leest, denkt u zo nu en dan wellicht: goed dat daar aandacht voor is. Maar ook: wat een flauwekul dat de krant die luchtfietserij belicht.

Klimaatrevolutie in één generatie moet kunnen

Algemeen

De klimaatrevolutie. Is het een koud kunstje of een bijna onmogelijke opdracht om de CO2-uitstoot richting 2050 te halveren en zo opwarming van de aarde tegen te gaan?

Het jaar van de Mercedes en het sjoemelkalf

Algemeen

Het land- en tuinbouwjaar 2018 kent grote tegenstellingen. Verbindingen van heden naar toekomst en een jaar vol gevoeligheden. Grote woorden met venijnige staartjes.

Het klimaatmes moet aan twee kanten snijden

Algemeen

Hoe kunnen boeren en tuinders profiteren van de bestrijding van klimaatverandering? Een economische opbrengst genereren uit een ecologische bijdrage. Die vraag wordt misschien wel even belangrijk als de melk-, vlees-, bieten- of aardappelprijs.

Landbouw moet milieuwinst sterker claimen

Algemeen

Boeren en tuinders spelen een cruciale rol in de productie van hernieuwbare energie en dragen fors bij aan de reductie van emissies van methaan, lachgas en koolstofdioxide. Toch krijgt de land- en tuinbouw die lof maar zelden toegezwaaid.

Laatste loodjes rond fosfaat wegen loodzwaar

Veehouderij

Het introductiejaar van het fosfaatrechtenstelsel voor de melkveehouderij zit er bijna op. Met het moment van de afrekening in zicht, hebben ruim drieduizend bedrijven nog geen zekerheid. Voor minstens honderd bedrijven dreigt het doek te vallen.

Mest-, rest- en pestbeleid nekken kringloopvisie

Algemeen

Voor grote stappen naar een landbouwmodel met gesloten mineralenkringlopen zijn behalve keuzes op het agrarische erf vooral revolutionaire beleidskeuzes nodig. Mest-, rest- en pestregels slaan grote gaten in agrarische kringlopen.

Elke dag iets nieuws onder de zon

Algemeen

Nieuwe Oogst en haar voorganger Oogst bestaan deze week exact dertig jaar. Dat zijn meer dan 1.500 kranten en magazines en honderdduizenden verhalen in print en online.

Nieuwe logo bij 30 jaar Nieuwe Oogst

Algemeen

Nieuwe Oogst en haar voorganger Oogst bestaan deze week precies 30 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum komt Nieuwe Oogst met een aantal nieuwe initiatieven.

Geen doodsteek maar triomf in vleesveehouderij

Algemeen

Vleesveehouders kunnen definitief vrijstelling krijgen van het fosfaatrechtenstelsel. Het is een zwaarbevochten overwinning en tegelijkertijd een gekunstelde oplossing, die een vleesveesector oplevert die in twee snelheden opereert.

Geitenhouder en buurman samen in wachtkamer

Algemeen

In de directe omgeving van geitenhouderijen melden omwonenden zich vaker bij de huisarts met longontstekingen. Over de oorzaak tast de geitensector nog in het duister.

Met de pet rond voor meer biodiversiteit

Algemeen

Betrokken burgers, gemeenten, waterschappen, banken en overige partijen moeten boeren en telers beter belonen voor inspanningen die biodiversiteit stimuleren.

De weerstand krimpt in de varkenshouderij

Veehouderij

Minder varkens was voor boeren lange tijd onacceptabel en aanleiding voor fel protest. Varkenshouders hechten nu vooral aan een gunstige regeling voor stoppers én blijvers.

Kanonnen en perverse prikkels in de veehouderij

Algemeen

Het ministerie van LNV verzond deze week rapportages naar de Tweede Kamer over de twee meestbesproken veehouderijaffaires dit jaar: de I&R-affaire en mestfraude.

China's honger raakt wereldwijd de landbouw

Algemeen

China heeft honger. Het land staat voor de immense uitdaging om 1,4 miljard inwoners te voeden. De Chinezen willen het onderontwikkelde landbouwsysteem in hoog tempo omvormen. Iets dat wereldwijd impact heeft.

Niet de prijs maar de waarde van voedsel telt

Algemeen

Nederland als koploper in kringlooplandbouw. Maar hoe voorkom je nu in een op export gerichte landbouwnatie dat alsmaar hogere eisen op de thuismarkt niet de financiële doodsteek voor de producent betekenen?

Weg met de hokjesgeest in de landbouw

Algemeen

Natuurlijk, ecologisch, extensief en biologisch versus efficiënter, technologisch, intensief en conventioneel. Het wij-zij-denken over volhoudbare landbouw was nog nooit zo groot.

De mestprijzen knallen weer door het dak

Algemeen

De afvoer van mest is momenteel gillend duur. De laatste weken worden recordprijzen gerekend. Verlichting is ondanks een krimp van het aantal dieren niet zomaar in zicht.

Dubbele klap door droogtemiljoenen voor buren

Algemeen

Duitsland steunt boeren met droogteschade met een crisispot van 340 miljoen euro. In Zweden wordt 120 miljoen euro gereserveerd en ook in België is een plan in de maak voor financiële steun. Nederland gaat daar niet in mee.

De groentesoep is deze week niet te pruimen

Algemeen

De akker- en tuinbouw kreeg deze week veel voor de kiezen. Van de ingrediënten die het plantaardige nieuws vulden, is door telers weinig eetbaars te maken.

Een nieuwe Mercedes met dank aan de droogte

Algemeen

De tranen springen je in de ogen als je een ronde maakt langs de agrarische velden. Veel gewassen staan er verpieterd bij. Toch moet je niet raar opkijken als bij een deel van de gewastelers dit najaar de vlag uit kan.

Een fixatie op het positieve of het negatieve

Algemeen

Maak uw borst maar nat. De komende weken verschijnen honderden verhalen over de Nederlandse land- en tuinbouw in de internationale media.

De gele kaart voor de voedselscheidsrechter

Algemeen

Voor de agrarische sector is een krachtige, vlekkeloos optredende voedselwaakhond van levensbelang. De affaires rond I&R en fipronil bewijzen hoe afhankelijk boeren en tuinders zijn van het functioneren van de Nederlandse Voedsel- en...

Schouten is doodsbang voor nieuwe achterdeur

Algemeen

Hoewel alle boeren die als gevolg van de introductie van fosfaatrechten koeien weg moeten doen op sympathie kunnen rekenen – nagenoeg alle melkveehouders dus – komt er geen extra ruimte voor nieuwe knelgevallen.

Voorrang voor wijker of blijver in varkenssector?

Algemeen

Het eindspel over de besteding van 200 miljoen euro voor een warme sanering van de varkenshouderij nadert zijn climax. Stevige onderhandelingen waarbij de varkenssector knokt voor nieuw perspectief na gedwongen krimp.

Varkenssector knokt voor perspectief na krimp

Veehouderij

De contouren voor de warme sanering van de varkenshouderij liggen vast. Het ministerie van LNV trekt 120 miljoen euro uit voor sanering en 60 miljoen euro voor innovatie. De krimp van de varkensstapel met 1 miljoen dieren is daarmee nagenoeg zeker....

Varkenssector verlangt steun LNV voor blijvers

Veehouderij

Het ministerie van LNV heeft een concepthoofdlijnenakkoord verstuurd naar de varkenssector, provincies en gemeenten over een warme sanering van de varkenshouderij. De sector steunt de verdeling van de 200 miljoen euro, maar eist aanvullende...

Donald Trump knokt voor boer in 'dwazenhandel'

Algemeen

'Eerlijke handel is vanaf nu dwazenhandel.' De Amerikaanse president Donald Trump blies afgelopen weekend het bereikte G7-akkoord op door de belangen van Amerikaanse boeren en tuinders voorop te plaatsen in zijn ontketende handelsstrijd.

Sleepvoetverbod spant mestkar achter de wagen

Algemeen

Het verbod op de sleepvoetbemester op klei en veen per 1 januari 2019 zet boeren en loonwerkers klem. Als alternatieven ontbreken, kan minder ammoniakuitstoot gepaard gaan met bodemschade, veenoxidatie, doorsnijding van de graszode en hoge kosten.

Een lawine van verzet tegen knellende overheid

Algemeen

Boeren maken massaal de gang naar de rechter in hun verzet tegen de overheid. Het fosfaatreductieplan, het fosfaatrechtenstelsel, de vermeende I&R-fraude, de fipronilaffaire en verduurzamingsregels in Noord-Brabant leiden tot duizenden...

Boeren bang voor wildgroei van zonneparken

Algemeen

Driekwart van de boeren en tuinders in Nederland is tegenstander van de aanleg van zonneparken op landbouwgrond. Een meerderheid ziet panelen op grond niet zitten, ook niet wanneer dit een hoger rendement oplevert dan gewasteelt.

Kritiek op voedselproductie zal er altijd zijn

Algemeen

Boeren en tuinders voelen zich vaak in de hoek gedrukt. Een kritisch verhaal in de media over de wijze waarop voedsel wordt gemaakt en waarbij de producent de schuld krijgt.

Geen zonnepark op boerengrond is wassen neus

Algemeen

Zonneparken zijn booming. In alle windstreken zijn projecten in ontwikkeling om agrarische percelen tot tientallen hectares groot vol te leggen met zonnepanelen.

Nederland moet meer uit Europese pot graaien

Algemeen

Snapt Nederland het Europese spelletje wel? Je vraagt het je af als je analyseert hoe Nederland zich binnen de EU manifesteert. Een zuinige koers in plaats van een strategie die is gericht op meer waarde en geld uit Europa halen.

Quotum FrieslandCampina moet ramp afwenden

Algemeen

Het fabrieksquotum van FrieslandCampina (RFC) slaat in als een bom. Melkveehouders zijn verrast en teleurgesteld. Die emotie is logisch. Tegelijkertijd is het in het belang van boer en coöperatie om de noodzaak van een melkrem te doorgronden.

Standstill van FrieslandCampina is bittere pil

Algemeen

FrieslandCampina zegt 'stop' tegen melkveehouders met groeiambities. De coöperatie grijpt hard in om de melkprijs te beschermen. Tegelijkertijd legt het voorstel bloot dat de verwaardingskracht van de zuivelcoöperatie minder groot is dan verwacht en...

De vervloekte kortste weg van boer naar bord

Algemeen

De supermarkt is voor boeren en tuinders veelal engel en duivel ineen. Geliefd als verleidingspaleis van een gevarieerd en voordelig voedselpakket en gehaat omdat voedselproducenten zich regelmatig als een citroen voelen uitgeknepen door...

Hoe ziet de land- en tuinbouw er in 2050 uit?

Algemeen

Een sanering van de veestapel en een ommezwaai in het voedselpatroon van de consument. Dierlijk eiwit wordt tot paria verklaard in de opgave om de agri- en foodketen klaar te stomen voor de klimaatdoelen van Parijs.

Geen taart voor de Partij voor de Dieren

Algemeen

Afgelopen week schreef Nieuwe Oogst over de uitslag van de Partij voor de Dieren bij de gemeenteraadsverkiezingen. Daarmee schopten we diverse lezers tegen het zere been.

Duurzame wereld begint niet in mijn achtertuin

Algemeen

Kent u mensen in uw omgeving die tegen groene energie zijn? Tegenstanders van de vervanging van kolen, gas en olie als energiebron voor hernieuwbare energiebronnen?

Boer en tuinder, laat je horen in de gemeente

Algemeen

De afstand tussen platteland en gemeentepolitiek groeit. Grotere gemeenten, minder agrarische ondernemers en meer gemeentebestuurders met een grote afstand tot lokale thema's. En dat terwijl gemeenten steeds meer invloed hebben op omgevingsbeleid.

Een goed wief is het halve bedrief

Algemeen

De rol van de vrouw op het boeren- en tuindersbedrijf. Een prachtig onderwerp. Maar je moet oppassen om niet in slappe algemeenheden te vervallen als 'de rol van de vrouw is belangrijk'. Kwalificaties die zo onmiskenbaar waar zijn, dat er bijna een...

Het ene dierenleed is het andere dierenleed niet

Algemeen

Hoe gaat de mens om met aan zijn zorg toevertrouwde dieren? Het welzijn van huisdieren, landbouwdieren en wilde dieren is continu onderwerp van emotioneel debat.

Schouten bindt in na overijverige aanpak fraude

Algemeen

Landbouwminister Carola Schouten zal zich deze week voor haar hoofd hebben geslagen. Nu de fraudezaak omtrent I&R veel kleiner blijkt dan gesuggereerd, richten de pijlen zich op haar. Bliezen het ministerie, RVO en de NVWA niet te hoog van de...

Kom, we geven de landbouw de schuld

Algemeen

De land- en tuinbouw ligt onder een maatschappelijk vergrootglas en komt daardoor regelmatig negatief in het nieuws. Vanuit alle hoeken worden voedselproductie en landschapsbeheer kritisch beschouwd en bevuurd.

Een ongelooflijke slag voor de goedwillende boer

Algemeen

Moedeloos word je wanneer je als hardwerkende boer of boerin die naar eer en geweten het bedrijf runt, de berichtgeving over fraude en administratieve missers met I&R-registratie volgt. Een ongelooflijke schok is het wanneer je leest en hoort...

Na woede volgt ongeloof over omvang kalverfraude

Algemeen

Zouden er dan werkelijk zoveel melkveehouders knoeien met hun kalverregistraties? Steeds meer wordt hardop de twijfel uitgesproken of de fraudezaak wel zo groot is als vermeld.

Veehouders nestelen zich in achterhoedegevecht

Algemeen

Sjoemelende boeren manoeuvreren zichzelf en hun belangenbehartigers in een achterhoedegevecht door op ongekende schaal te frauderen. De I&R-fraude is de derde grote fraudezaak in de veehouderij in korte tijd.

Boerenverhaal in de schaduw op Grüne Woche

Algemeen

Ieder jaar komt op de Grüne Woche in Berlijn dezelfde vraag boven drijven. Waarom importeren we dit beursconcept, of een afgeslankte variant ervan, niet naar Nederland?

Overleeft uw bedrijf de volgende prijscrisis?

Algemeen

Boeren en tuinders hebben onvoldoende inzicht in de kostprijs van hun product. Daarmee zijn zij uitermate kwetsbaar wanneer opbrengstprijzen in een nieuwe crisis belanden.

Het regent zonnestralen in de land- en tuinbouw

Algemeen

Op het kruispunt van twee jaren is het volop terug- en vooruitblikken. In de media, maar ook thuis, op het erf. Een bemoedigende conclusie is dat de agrarische sector er op veel terreinen sterker voor staat.

Goed nieuws is slecht en slecht nieuws ook

Algemeen

De lezer heeft oneindige mogelijkheden om de journalistiek van repliek te voorzien. Zeker sinds de opkomst van sociale media is de verbinding tussen lezer en schrijver snel gelegd.

Kringlooplandbouw vraagt om intelligenter boeren

Algemeen

Koeien op een dieet van gras, varkens die vrijwel alleen nog restafval vreten en kippen aan de insecten. Fors minder soja, graan in krachtvoer en reductie van gewasbescherming en kunstmest op het land.

Boer mag dromen van hogere prijs voor voedsel

Algemeen

Het kabinet gaat werk maken van de ambitie om extra investeringen in verduurzaming te vertalen naar hogere prijzen voor de boer en tuinder.

Bij een dier in nood staat de wereld even stil

Algemeen

Werken met levende have is een uiterst kwetsbaar vak. Dit wordt het meest tastbaar wanneer een dier om welke reden dan ook in een doodsstrijd verwikkeld raakt.

Opnieuw ontploft een bom in het mestdossier

Algemeen

Mestfraude is grootschalig en structureel. NRC trok deze week een beerput open en legt met haar onthullingen de vinger op een plek waar het buitengewoon zeer doet. De naleving van de mestwetgeving door boeren, transporteurs en mestverwerkers rammelt.

Rotte appel op agrarische arbeidsmarkt eruit pikken

Algemeen

De Telegraaf legde vorig weekend de vinger op de zere plek. Het artikel Roofbouw in de kassen beschreef middels een aantal incidenten en bronnen uit de agrarische arbeidsmarkt schrijnende situaties in de tuinbouw.

Hek rond fosfaatreductie niet meer wagenwijd open

Algemeen

Melkveehouders konden nagaan dat de overheid zou ingrijpen wanneer de sector na het einde van het melkquotum milieuplafonds zou overschrijden.

We beseffen niet half hoe veelzijdig boeren zijn

Algemeen

Het gemengde bedrijf is op de weg terug. Na decennia van agrarische schaalvergroting, waarin specialisatie tot veelal slechts een productietak per bedrijf dé trend was, is een duidelijke tegenbeweging te zien.

Hoe hard grijpt kabinet in binnen de varkenssector?

Algemeen

Het kabinet-Rutte III trekt 200 miljoen euro uit voor een sanering van de varkenshouderij. Dat is een enorme bak geld. Vreugde en vrees strijden om voorrang, wanneer de impact van die miljoenenpot wordt beschouwd.

Boer mag met Rutte III de handen dichtknijpen

Algemeen

Een overwinning voor de landbouwlobby. Dat predicaat mag de landbouwparagraaf in het regeerakkoord van het kabinet Rutte III wel krijgen.

Windhandel in fosfaat door overijverige boeren

Algemeen

De Rabobank maant melkveehouders tot zelfbeheersing. De bank waarschuwt boeren die bereid zijn idiote prijzen te betalen om hun dieraantallen snel weer op peil te brengen.

Wie was er niet naïef in het fipronilschandaal?

Algemeen

Interessant interview deze week in De Volkskrant met NVWA-topman Rob van Lint. Het onderwerp was vanzelfsprekend het fipronilschandaal. Nu het stof neerdaalt na de commotie van deze zomer, is het tijd voor reflectie.

Pijnlijke keuzes maken om brokken te voorkomen

Algemeen

Visie is vaak een vies woord. 'Visie is als de olifant die het uitzicht belemmert', zei premier Mark Rutte ooit. Hij spiegelde een helder toekomstbeeld voor als een in beton gegoten stappenplan. Een knellend keurslijf. En dat dogma's het nadenken...

Innovatie in akkerbouw dreigt op te drogen

Algemeen

Het collectief praktijkonderzoek in de akkerbouw ligt al enkele jaren op apegapen. Nieuw onderzoeksgeld om tot innovatie binnen de Nederlandse plantaardige teelten te komen wordt uiterst moeizaam gevonden.

Vergelijking met Holocaust niet zomaar accepteren

Algemeen

Ondernemers in de intensieve veehouderij zijn er wel aan gewend: kritiek op de wijze hoe dieren voor hun vlees, melk of eieren worden gehouden.

Rustiger vaarwater in sector bij vertrek Van Dam

Algemeen

Wat een jaar geleden betrekkelijk kansloos leek, is in de week dat de ambtsperiode van staatssecretaris Martijn van Dam eindigt, buitengewoon realistisch.

Al wil je een Hollands ei, je krijgt het niet

Algemeen

Het debacle met fipronil als luizendoder in de pluimveehouderij groeit uit tot een gigantisch economisch drama.

Ook de boerenlobby wordt een stuk progressiever

Algemeen

Agrarische coöperaties en sectororganisaties die ongekend stevige ambities formuleren om milieuprestaties te verbeteren. Uit vrees om maatschappelijke acceptatie en afnemers vanuit de retail en levensmiddelenindustrie te verliezen, leggen boeren en...

Die kloof met de burger bestaat helemaal niet

Algemeen

Boeren en tuinders mogen trotser zijn op hun imago. Veel ondernemersgezinnen kampen door alle druk van buiten met een te negatief zelfbeeld.

Veehouder maakt massaal gang naar de rechter

Algemeen

De versnelde transitie van de veehouderij naar een sector die een lagere impact heeft op milieu en gezondheid van omwonenden levert een stroom aan rechtszaken op.

Geen boer laat traan om vertrek van Van Dam

Algemeen

Martijn van Dam keert na het zomerreces niet terug als staatssecretaris. Per 1 september start hij als bestuurder bij de NPO. Van Dam zat ruim anderhalf jaar op Economische Zaken. Een portefeuille die hij met energie invulde, maar die gevoelsmatig...

Brabants veeplan voelt als afrekening met boeren

Algemeen

Veehouders in Noord-Brabant hebben hoofdpijn van het tumult dat het provinciebestuur teweegbrengt. Provincie Brabant besluit op 7 juli over maatregelen die de milieu-impact van de veehouderij moeten beperken. Een koude sanering is onvermijdelijk,...

Boer duimt voor voorkeurscoalitie

Algemeen

Na ruim honderd dagen aftasten en dralen rond de formatietafel ligt nu een mogelijke coalitie van het motorblok en ChristenUnie voor.

Meer doen om dierenleed aan te pakken

Algemeen

Ieder dier in de veehouderij verdient respect. Hoe klein ook en onafhankelijk van de vraag of het dier een financiële waarde genereert.

Warmer weer, maar vooral meer extremen

Algemeen

Hoe vaak per dag leest, kijkt of beluistert u weerinformatie? Vermoedelijk diverse keren per dag. Logisch ook, want geen bedrijfstak is zo afhankelijk van het weer als de agrarische sector.

Pluimveehouder gevangen op duurzaam waterbed

Algemeen

Pluimveehouders moeten investeren in hun stalsystemen om de uitstoot van fijnstoot te minimaliseren. Deze boeren merken dat duurzaamheidswinst op het ene terrein, verlies op een ander terrein oplevert, ofwel het duurzame waterbedeffect.

Aardappel met scheur kan in sector met groeistuipen

Algemeen

Na alle hectiek over groeischeuren in aardappelpootgoed afgelopen winter maken telers, handelshuizen en verwerkers nu de balans op. De export van pootgoed stevent af op records.

'Not in my back yard' zit energieboeren in de weg

Algemeen

Nederland wil af van kolen, gas en olie als energiebron. Tegelijkertijd wil niemand windmolens of zonnepanelen in z'n achtertuin. Ook boeren met energie-ambitie ervaren dat.

Als de dood voor geknoei met voedsel

Algemeen

Voedsel moet natuurlijk zijn. Geen gepruts met ons brood, ook al worden we er beter van. Daarmee gooien we het kind met het badwater weg.

Niet afschrijven maar reparatie van fosfaatplan

Algemeen

Het fosfaatreductieplan voor de melkveehouderij moet terug naar de tekentafel. De rechtbank in Den Haag stelde 52 melkveehouders met uiteenlopende bedrijfssituaties in het gelijk.

Milieubeleid heeft kritische waakhond nodig

Algemeen

Zijn de normen en meetmethoden waarop het milieubeleid voor de land- en tuinbouw is gebaseerd eerlijk en betrouwbaar? Nee, zeggen regelmatig onderzoekers die het bronmateriaal van de overheid onder de loep nemen.

Meer schaalvergroting door stoppende boeren

Algemeen

60 procent van de oudere boeren en tuinders heeft geen opvolger. Dat maakt dat schaalvergroting in agrarische productie onvermijdelijk doorzet.

Landschapspijn kijkt te eenzijdig naar boeren

Algemeen

Het landschap verandert onmiskenbaar. Maar romantici die spreken over boerenland als kapotgeslagen en een groene hel met betongras en turbokoeien, slaan de plank mis.

Vion weer monter na lange tocht door de woestijn

Algemeen

Het is heel wat jaren geleden dat Vion met een dergelijke ontspanning en optimisme haar jaarprestaties naar buiten bracht. Het management straalt uit dat er hard en met energie wordt gewerkt en dat de noeste arbeid niet zonder resultaat blijft.

Nieuwe Oogst meest gelezen agrarische vakblad

Algemeen

Agrarisch marketingbureau Prosu meldt dat Nieuwe Oogst het meest gelezen vakblad onder boeren en tuinders is. Uit het onderzoek 'Mediagedrag van Agrariërs 2017' blijkt dat Nieuwe Oogst door 54 procent van de agrarische ondernemers wordt gelezen.

'Minder, minder' roepen in mestbeleid is grote fout

Algemeen

Op de tekentafel is het mestprobleem al tig jaar opgelost. De agrarische sector moet naar evenwichtsbemesting, veehouders verwerken hun mestoverschot en alle mestpartijen doen keurig netjes wat is afgesproken.

Dansende koeien duwen horrorslachthuis weg

Algemeen

Dansende koeien in het voorjaar. Is er een mooier plaatje te bedenken ter promotie van de agrarische sector?

Waardering Nieuwe Oogst stijgt

Algemeen

De waardering voor Nieuwe Oogst stijgt onder agrarische ondernemers. Leden van LTO Noord, ZLTO en LLTB geven de krant als rapportcijfer gemiddeld een 7,4. 51 procent geeft Nieuwe Oogst een 8 of hoger.

Als land- en tuinbouw maar geen sluitpost wordt

Algemeen

Veel boeren en tuinders zullen zich herkennen in de verkiezingsuitslagen van hun traditionele partijen. De VVD verloor zetels, maar blijft de grootste. Het CDA en de PVV wonnen zetels. ChristenUnie en SGP bleven gelijk in zetelaantal, maar oogden...

Wie volgt de Turk en de Pool op in tuinbouw?

Algemeen

Onze groenten, fruit en bloemen worden voor driekwart geoogst door Polen. Maar Poolse hulptroepen zeggen steeds vaker 'nie!' (=nee). Een grote uitdaging voor de tuinbouw.

…en de boer vertrouwt de politiek ook niet meer

Algemeen

Boeren en tuinders zijn teleurgesteld in de politiek. Politici krijgen van agrarische kiezers een dikke onvoldoende.

Politiek vertrouwt melkveehouderij niet meer

Algemeen

Weidegang moet worden geborgd in de wet. Een weideplicht komt op de melkveehouderij af indien niet forse stappen worden gezet om het aantal koeien in de wei te verhogen.

Kamer borgt weidegang koeien in wet

Veehouderij

UPDATE - Het kabinet moet weidegang voor koeien borgen in de wet. Een Kamermeerderheid steunde donderdagavond een motie van de Partij voor de Dieren.

Is het ernstig dat het aantal boeren krimpt?

Algemeen

Nederland telde in 1955 319.000 boeren en tuinders. Inmiddels zijn dat er zo'n 55.000 en die dalende trend is nog lang niet ten einde.

Als ik in de laarzen van een melkveehouder stond

Algemeen

Als ik in de laarzen van een melkveehouder zou staan, dan zou ik het ondernemen af en toe even spuugzat zijn. Ik zou het woord fosfaat zo langzamerhand niet meer kunnen horen.

Van Dam sneert over arbeidsmigrant bij tuinder

Algemeen

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) deelde dinsdag een sneer uit aan werkgevers die arbeidsmigranten inzetten. Op een bijeenkomst van LTO Nederland in Den Haag hekelde hij hoe onderbetaling en uitbuiting tot werkloosheid onder Nederlanders leidt...

Leuker maken ze het niet en makkelijker evenmin

Algemeen

De overheid heeft voor haar dienstenorganisaties slagzinnen die de servicegerichtheid moeten beklemtonen. De kreet van de Belastingdienst kan iedereen inmiddels dromen.

Even geen gemekker maar enkel lof over agrariërs

Algemeen

Onze boeren en tuinders zijn de beste en meest professionele voedselproducenten ter wereld. Op de gehele aardbol wordt met ontzag naar de prestaties van onze agrariërs gekeken.

Opgestoken middelvinger naar de globalisten

Algemeen

Welk perspectief heeft onze land- en tuinbouwsector - die twee derde van zijn productie exporteert - in een wereld waarin globalisme over haar hoogtepunt heen is?

Boeren klikken op drama, mest en emotie

Algemeen

Drama in de stal, emotie op het erf en gedonder over mest. Het zijn de onderwerpen die u als boeren en tuinders het meest aanspreken en raken.

Machtigste boerentopman is kapitein op olietanker

Algemeen

Een uniek moment deze week in Groningen. EU-landbouwcommissaris Phil Hogan sprak achthonderd boeren toe op een ledenbijeenkomst van LTO Noord. Hij kwam er naar eigen zeggen om input op te halen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Wie luistert naar z'n volk, moet selectief doof zijn

Algemeen

Het is de essentie van leiderschap: laat je je mensen bepalen hoe je moet leiden of negeer je hun hartstochtelijke wens in de overtuiging dat een alternatieve route hen verder brengt.

We knijpen een oogje toe als het spannend wordt

Biologische landbouw

Het leveren van bevroren bieten en aardappelpootgoed met scheuren is uit den boze. Tenzij opeens veel gewastelers ermee kampen. Als de economische schade groot wordt, dan knijpen coöperaties én keuringsinstanties graag een oogje toe.

Conclusies vogelgriep trek je pas achteraf

Algemeen

De uitbraak van vogelgriep hakt er iedere keer opnieuw keihard in. De pluimveesector inclusief haar toeleveranciers zijn weken tot zelfs enkele maanden in de ban van deze zoönose.

Kent u een melkveeboer die oneerlijk is gegroeid?

Algemeen

Het fosfaatreductieplan hakt er stevig in. Melkveehouders riepen de afgelopen tijd luidkeels om duidelijkheid. Een fors aantal boeren blijft met een kater achter nu de impact helder wordt.

Derogatie ook in de akkerbouw op verlanglijst

Algemeen

Terwijl de derogatie in de melkveehouderij onder grote druk staat, pleiten nu ook de akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers voor hogere aanvoernormen op specifieke gewassen.

Wordt u straks door de hond of de kat gebeten?

Algemeen

Melkveehouders horen binnen enkele weken welk pakket maatregelen de derogatie veilig moet stellen. Achter de schermen wordt er momenteel stevig over onderhandeld. Overheid, boerenvertegenwoordigers, de voerindustrie, de zuivel en banken leggen die...

Van Dam laat zich niet op kansloze missie sturen

Algemeen

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) zegt te willen 'knokken' voor de melkveehouderij in Nederland. Verantwoordelijk voor behoud van derogatie voelt hij zich echter niet. Die bal ligt volgens Van Dam bij de sector.

Boer mag niet opdraaien voor verduurzaming

Algemeen

Aan de metershoge stapel met rapporten over verduurzaming van de veehouderij is een in omvang uiterst dun – negen pagina's tellend – advies van de commissie Nijpels toegevoegd.

Melkveehouders worden uitgelachen in Europa

Algemeen

Melkveehouders kunnen verlenging van de derogatie hoogstwaarschijnlijk vergeten, als de sector er niet spoedig in slaagt weer onder het fosfaatplafond te komen.

Melkfabrieken voor het blok door Van Dam

Algemeen

Het fosfaatrechtenstelsel wordt te elfder ure afgeschoten door de Europese Commissie. Het is een blunder van jewelste dat staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken in dit stadium zijn plannen overhoop moet gooien.

Kabinet neemt duurzamer klimaat niet serieus

Algemeen

Het ministerie van Economische Zaken weigert steun te verlenen aan drastische verlaging van energieverbruik in de glastuinbouw. Een verbindendverklaring voor het Energiebesparingssysteem Glastuinbouw (EBG) komt er vermoedelijk niet.

Ook supermarkt wil uit negatieve prijsspiraal

Algemeen

Spreek met boeren over supermarkten en het gesprek gaat al snel over prijs. Er is veel chagrijn over de relatie tussen producent en retail.

Melkveehouderij beweegt, maar is het snel genoeg?

Algemeen

De Nederlandse melkveehouderij moet en gaat omlaag in fosfaatproductie. Er zijn echter meer inspanningen en tempo nodig om het hoofddoel – het veiligstellen van derogatie – te halen.

Monsterverbond in chemie stuit op weerstand boeren

Algemeen

De fusiegolf van agrochemische giganten werkt argwaan in de sector en daarbuiten. De vrees bestaat dat boeren en consumenten slachtoffer worden van deze machtsconcentratie.

Innovatieve boer baalt van wantrouwend kabinet

Algemeen

Boeren en tuinders willen verduurzamen en innoveren, maar zijn absoluut niet te spreken over het kabinetsbeleid. Ze vinden massaal dat de overheid de agrarische sector als belangrijke economische peiler verwaarloost.

Boerendroom loopt op nachtmerrie uit

Algemeen

Hard werken, te weinig krijgen. Gedesillusioneerd na jaren bikkelen tot de conclusie komen dat het boerenbestaan voor deze familie een heilloze weg is geworden. De offers van het harde werk zijn het niet langer waard.

Boeren zonder subsidie is nauwelijks voorstelbaar

Algemeen

Boeren en tuinders ontvangen jaarlijks miljarden euro’s aan inkomenssteun uit Europa. Hoewel agrarische sectoren en het platteland nauwelijks zonder gerichte steun en sturing kunnen, brokkelt het draagvlak ervoor af.

De alarmbellen rinkelen voor de melkveehouderij

Algemeen

Een boerenvoorman die ondubbelzinnig pleit voor een verlaging van de productie. Het komt maar zelden voor. Dat LTO Melkvee-voorzitter Kees Romijn nu de kat de bel aanbindt, tekent de heikele situatie in de melkveehouderij.

Steungeld voor boeren dreigt weinig uit te halen

Algemeen

Het Europese steungeld van 500 miljoen euro voor noodlijdende veehouders is hartstikke welkom. Het is echter maar zeer de vraag of de Nederlandse boer er iets mee opschiet.

Steungeld voor boeren dreigt weinig uit te halen

Algemeen

Het Europese steungeld van 500 miljoen euro voor noodlijdende veehouders is hartstikke welkom. Het is echter maar zeer de vraag of de Nederlandse boer er iets mee opschiet.

Varkenshouderij stemt in met marsroute vol hobbels

Algemeen

Een belangrijk moment voor de varkenssector. Een meerderheid van de 2.700 POV-leden steunde maandag het plan 'Vitale Varkenshouderij'.

Vleesverlangen legt paradox vlees eten bloot

Algemeen

Moet je als vleeseter bereid zijn zelf een koe te doden en slachten? Een vleesverslaving, bestaat dat? Is het gezond om verzotter te zijn op vlees dan op seks?

Soaps rond mestfabrieken zetten boeren klem

Algemeen

Uitstel, afstel of tergend trage oplevering van mestverwerkingsinstallaties zet boeren met de rug tegen de muur. Lokale initiatieven komen voor een groeiend aantal veehouders te laat.

Slimme ondernemer moet kunnen limbodansen

Algemeen

Van boeren en tuinders wordt steeds meer lenigheid verwacht. Op veel terreinen stijgen de risico’s, terwijl tegelijkertijd zekerheden wegvallen. Dat vraagt om een andere blik op gebruik en bezit van grond, machines en andere productiemiddelen.

Koeien melken wordt bijna hogere wiskunde

Algemeen

Het boerenvak wordt steeds ingewikkelder. De hausse aan voorschriften en regelgeving gaat een toenemend aantal agrariërs boven de pet.

In glastuinbouw slaat optimisme weer toe

Algemeen

Glastuinders verdrijven het crisisspook na vele jaren van malheur. Er wordt weer gebouwd en leegstaande kascomplexen worden volop verhuurd.

'Van Dam moet leveren voor fosfaatstelsel'

Algemeen

Het nieuwe fosfaatrechtenstelsel bezorgt melkveehouders uiterst gemengde gevoelens. Na maanden oponthoud ligt er een akkoord dat ondernemers duidelijkheid geeft over een nieuw sturingsmechanisme.

Sombere conclusie 15 jaar na MKZ-crisis

Algemeen

De kans dat de veehouderijsector vandaag of morgen wordt geconfronteerd met een epidemische uitbraak van een dierziekte is alom aanwezig. Het zijn de doemscenario's waarmee iedere veehouder – vaak ergens in het achterhoofd – rekening houdt.

Dijkhuizen geeft plankgasboer vrij baan

Algemeen

Onlangs zat ik als bijrijder naast een Friese melkveehouder die de omgeving van zijn bedrijf toonde.

Pasgeboren kalf krijgt al de allerbeste zorg

De Zembla-uitzending ‘De topsporters van de melkindustrie’, waarover veel boeren zich eind vorig jaar al enorm opwonden, blijft niet zonder gevolgen.

De eerste honderd dagen van Martijn van Dam

Staatssecretaris Martijn van Dam zit bijna honderd dagen op zijn post. Zijn beleidslijn wordt duidelijk zichtbaar.

Vluchtelingencrisis kan landbouwstaartje krijgen

Algemeen

Grenscontroles aan de binnengrenzen van Europa zijn voor het eerst sinds de jaren negentig geen utopie. Exporterende bedrijven vrezen de gevolgen.

Wat remt boer te switchen naar biologisch?

Algemeen

Biologisch boeren is onvoldoende in trek om de groeiende consumentenvraag naar die producten bij te benen.

Nederland dreigt kans voor open doel te missen

Algemeen

De Grüne Woche in Berlijn brengt momenteel een groot aantal politici, bestuurders, agribedrijven en consumenten op de been. De Messe Berlin is enkele dagen het centrum van de internationale land- en tuinbouw.

Ongrijpbare inkomen boer en tuinder

Algemeen

Deze week verwonderde ik me over de ongrijpbaarheid van het agrarische inkomen. Opnieuw blijkt dat ellende voor de één niet zelden betekent dat elders de vlag uit kan.

Druk op supermarkt geeft Vion impuls

Algemeen

Vion claimt het probleem rond de vierkantsverwaarding van duurzamer varkensvlees te hebben getackeld. Albert Heijn is bereid om de gehele keten van varkenshouder tot winkel te integreren voor het volledige assortiment varkensvlees.

Vion: doorbraak duurzaam varkensvlees

Veehouderij

Vion claimt een doorbraak te hebben bereikt in de vierkantsverwaarding van duurzamer vlees. Albert Heijn verkoopt vanaf 1 januari Good Farming Star (GFS) producten in vleeswaren.

Column over interview Jaap Korteweg

Algemeen

Twee weken geleden maakte Vergaderboer – de huis-columnist van Boerderij – zich in zijn wekelijkse bijdrage boos over een interview met Jaap Korteweg in Nieuwe Oogst.

Uitstel fosfaatoverleg niet te verkopen

Algemeen

De melkveehouderij had deze zomer een enorm bittere pil te slikken. De invoering van fosfaatrechten bleek uiteindelijk onvermijdelijk om de groei van de sector te beteugelen.

Boeren op hoge leeftijd heeft charme

Algemeen

De agrarische sector vergrijst in hoog tempo. In 1987 telde Nederland nog 13 procent bedrijfshoofden van 65 jaar en ouder op een boerderij. Inmiddels is dat bijna een kwart, namelijk 22 procent.

Gouden driehoek dreigt glans te verliezen

Algemeen

Het groene onderwijs dreigt zijn status aparte kwijt te raken. Een Kamermeerderheid vraagt de regering het agrarisch onderwijs over te hevelen naar het ministerie van Onderwijs.

LTO onderzoekt betere samenwerking

LTO Noord, ZLTO en LLTB willen de wijze waarop de organisaties samenwerken efficiënter en effectiever inrichten. De komende maanden wordt onderzocht hoe de LTO-organisaties verbeteringen kunnen realiseren.

Volle wachtkamers door voedselangst

Algemeen

Wie dagelijks met de productie van voedsel bezig is, zal met een steeds cynischer blik de voedingswetenschap volgen. Vrijwel geen product uit de traditionele Schijf van Vijf dat niet al is ontmaskerd. Het lijkt een sport om oude voedselwijsheden...

Boer heeft geen baat bij vertrek Dijksma

Algemeen

De portefeuilleswitch op Economische Zaken bezorgt de sector een vervelende nasmaak. Het bevestigt opnieuw dat het staatssecretariaat in Haagse kringen als een soort restpost wordt beschouwd. Vanuit agrarische kringen wordt daartegen terecht bezwaar...

NieuweOogst.tv biedt agrarisch weerbericht

Algemeen

De nieuwsbulletins van NieuweOogst.tv bevatten vanaf deze week een agrarisch weerbericht. Boeren en tuinders blijven in een handzaam overzicht op de hoogte van het weer in hun regio.

Penny wise en poundfoolish in varkenshouderij

Algemeen

De regiegroep Vitale Varkenshouderij betrekt momenteel de volledige achterban in het proces dat tot betere inkomens moet leiden voor varkenshouders.

In maakbare sector regeert wantrouwen

Algemeen

Wanneer je beziet welke voortdurende stroom aan wetten, regels, protocollen en quota er op agrarische ondernemers afkomen, vraag je je af of we niet in een maatschappij zijn beland waarin het wantrouwen regeert. Waarin we alles willen dichtregelen...

Iedereen heeft gelijk en niemand ongelijk

Algemeen

Sinds dit voorjaar bepaalt de discussie over fosfaatrechten in belangrijke mate het sentiment in de melkveehouderij. Behalve over de neerwaartse trend in de melkprijs maken ondernemers zich zorgen over deze nieuwe begrenzing op de ontwikkeling van...

Nieuws nog nooit zo snel en beeldrijk verstrekt

Staat u wel eens stil bij de vraag hoe uw consumptie van nieuws en informatie in de afgelopen jaren is veranderd? Voor het merendeel van u geldt dat er nog altijd wordt gekeken naar tv, geluisterd naar radio en gelezen in de krant.

Alarm stalbrand moet bij veehouder afgaan

De Tweede Kamer buigt zich dit najaar over extra maatregelen om stalbranden tegen te gaan. Een Kamermeerderheid vraagt het ministerie in te zoomen op preventie in bestaande gebouwen.

De vlakke boodschap van marktleider AH

Zo vaak komt het niet voor dat een van de absolute toppers van retail Nederland voor een zaal met bijna duizend lieden uit het boerennetwerk staat.

Na bananen, chocola en het ei is nu vlees aan de beurt

Voor zover u het nog niet wist: deze week (20-26 oktober) vindt de Beter Leven Week van de Dierenbescherming plaats.

Het bezwaarschriften-circus houdt zichzelf in stand

Het eindeloos indienen van bezwaren tegen vergunningen die ondernemers in staat stellen hun vak uit te oefenen, is een lonende business.

Zuivel toont lef

LTO en NZO deden deze week een opmerkelijke oproep aan de Nederlandse politiek. Om groeiruimte voor de melkveesector overeind te houden voor de periode na 2015, legt de zuivelsector zich dwingender gedragsregels op dan de voorgestelde melkveewet...

Ganzenaanpak toonbeeld van gebrek aan regie

Het ganzendossier is uitgegroeid tot misschien wel het symbool van falend leiderschap in het landelijk gebied. Zwartepieten zijn over en weer volop uitgedeeld. Wij schreven er als redactie onze pennen op leeg.

Beeldvorming maakt meer kapot dan je lief is

Publicitair gezien was het oerstom. De actie van een jachtopziener die meer oog heeft voor uitvoering van het nulstandsbeleid dan de beeldvorming die het afschieten van deze dieren voor het oog van de camera oplevert.

Maak eens een praatje in de supermarkt

Duizenden van u bezochten deze week evenals ik de vakbeurs ATH in Biddinghuizen. Terwijl velen van u zich vergaapten aan trekkers, oogstmachines en ander materieel, dwaalden mijn gedachten af naar een discussie op de redactie eerder die week.

Benut crisis om nieuw onheil te voorkomen

Het voordeel van een crisissituatie is dat deze problemen blootlegt die tot dusverre onvoldoende aandacht krijgen, maar die wel om een antwoord vragen. Het benutten van een noodsituatie om een volgende te voorkomen.

Klagen over handelsrelatie betekent einde ervan

Aan publieke aandacht voor de inkomenspositie van boeren en tuinders is momenteel geen gebrek.

Hogere lezerswaardering Nieuwe Oogst

Lezers van Nieuwe Oogst hebben een stijgende waardering voor hun ledenblad, blijkt uit een nieuw onderzoek onder leden van LTO Noord, ZLTO en LLTB.

Buitengewone maatregelen in buitengewone tijden

Rampzalige productprijzen van soms nog slechts enkele centen per kilo, terwijl telers doorgaans het tien- of twintigvoudige vangen.

Wie aan onze boeren komt, komt in Nieuwe Oogst

Afgelopen week hadden we Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren in de krant. Een ingezonden opiniestuk van haar hand publiceerden we op de opiniepagina onder de kop ‘PvdD is ook partij voor boeren’.

Vion snijdt in inkoop non-food

Vion verwacht miljoenen euro’s te kunnen besparen door de inkoop van non-food producten uit te besteden aan een gespecialiseerd bedrijf. Inkooporganisatie proQure uit Amsterdam gaat het vleesconcern hierin ondersteunen.

Staatssecretaris wil geschiedenisboeken in

Staatssecretaris Dijksma dreigt een uitspraak van een parlementaire meerderheid naast zich neer te leggen.

Frans Stortelder terug bij Vion

Frans Stortelder keert terug op het oude nest. De oud-Dumeco-topman adviseert het vleesconcern Vion sinds kort bij de opzet van een centrale valorisatie-afdeling.

Vion: investering hier, sanering Duitsland

Vleesbedrijf Vion gaat de komende jaren vijf tot tien Duitse vestigingen sluiten. Op die manier wil het bedrijf de komende twee jaar 100 miljoen euro besparen. Alle Nederlandse slachtlocaties blijven open.

De Phytophthora-schimmel wordt slimmer, nu wij nog

Er zijn weinig plantziekten die de land- en tuinbouw zo sterk in hun greep hebben als phytophthora de aardappelteelt.

Als wij de bal hebben kunnen zij niet scoren

Een verwijzing naar bovenstaande Cruijffiaanse wijsheid is snel gemaakt nu het land in de ban is van het onverwachte succes van Oranje in Brazilië.

Retail strooit zelf ook kwistig met flauwekulsaus

Supermarkten verhogen hun greep op toeleveranciers door aanvullende eisen te stellen rondom productintegriteit en voedselfraude.

De melkveehouderij dreigt uit de bocht te vliegen

De melkveehouderij draait op volle toeren. Gesteund door goede marktprijzen en afschaffing van het melkquotum, investeren boeren volop in uitbreiding van hun bedrijven.

Jonge boer kijkt jaloers naar EU-collega's

De vergrijzing van de boerenstand schreeuwt om maatregelen die jongeren aansporen om een boerenbedrijf over te nemen.

Jan Cees Vogelaar melkveehouder af

Jan Cees Vogelaar heeft zijn melkveebedrijf in Lelystad verkocht. Hij heeft dit besluit genomen om zich volledig te kunnen richten op zijn akkerbouwbedrijf en het vergistingsbedrijf Harvestagg.

Nertsenverbod is plots een bijzonder prijzig principe

De Haagse rechtbank zette deze week de Kamermeerderheid die steun gaf aan het verbod op de nertsenhouderij in zijn hemd.

Met 'ga van mijn erf af' komen we er niet

Mogen afzetorganisaties onaangekondigd het boerenerf betreden om te controleren of er volgens de regels wordt gewerkt? FrieslandCampina kondigde dit voornemen vorige maand aan. Deze discussie is volop gaande, in de ledenraad, maar ook bij boeren...

Met een 5,4 op het rapport ga je niet over, Sharon

Sharon Dijksma zal belangstellend hebben gekeken naar een populariteitsonderzoek van AgriDirect dat deze week naar haar is uitgevoerd. Ruim 700 boeren en tuinders gaven haar gemiddeld een 5,4.

Barrières herbestemming nog torenhoog

Nog eens tienduizenden lege stallen, schuren en bedrijfswoningen dreigen te verloederen. Onverkoopbaar, onsloopbaar, zonder functie en zonder kans op herbestemming.

Europa blaft naar Rusland vanwege handelsbelangen

De crisis op het Oekraïense schiereiland de Krim wordt in de agrisector nauwlettend gevolgd. De impact op de Europese landbouw is vooralsnog gelukkig gering.

Kettingreactie menselijk leed door mestgas

De Onderzoeksraad Voor Veiligheid bracht deze week een rapport naar buiten met aanbevelingen om noodlottige incidenten te voorkomen die ontstaan bij het vrijkomen van mestgassen.

Varkenspest: de vraag is niet óf, maar wanneer…

De angst voor de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest is weer in het land. De vrees wordt groter dat de dierziekte die in Rusland maar niet ingedamd kan worden, via Litouwen, Oekraïne, Wit-Rusland en Polen overslaat naar West-Europa.

Een beetje oppositie is zo slecht nog niet

De land- en tuinbouw is elke dag onderwerp van discussie. Ons voedsel en natuurproducten worden er geproduceerd en dat gaat iedereen aan.

Het verband tussen Wakker Dier en Al-Qaeda

Ik vermoed dat de Nationale Postcode Loterij sinds deze week veel deelnemers armer is. Woensdag werd namelijk met de nodige bombarie aangekondigd dat Wakker Dier 500.000 euro gedoneerd krijgt van de loterij. Ook de Dierenbescherming ontvangt 1,8...

Alle pijlen op de intensieve veehouderij

We waren donderdagmiddag niet de enigen die stuitten op de stroom maatregelen die de intensieve veehouderij treft. In het redactieoverleg besloten we als belangrijkste nieuwsitem in de krant te kiezen voor de kostenstapeling voor varkens- en...

Ontnuchterende boodschap van The Greenery

The Greenery maakt met de aankondiging van de nieuwe strategie een flinke knieval. Het bedrijf zegt telers niet langer de hoogste uitbetaalprijzen toe, maar verlegt de koers naar marktconforme prijzen.

Bananenrepubliek of culinair gidsland

Het is goed om zo nu en dan de ontwikkelingen in eigen land of regio in perspectief te plaatsen. Wanneer je afgaat op berichtgeving over allerlei incidenten en problemen in de Nederlandse voedselketen, ben je bijna geneigd te denken dat we in een...

Brussel wil inzicht in melkmarkt

EU-Landbouwcommissaris Dacian Ciolos stelt een permanent onderzoeksteam aan dat onderzoek doet naar ontwikkelingen op de melkmarkt.

Lezers over Nieuwe Oogst: #dikkekrant, @lezen, @hebbe

De nieuwe formule van Nieuwe Oogst maakt de tongen los. In de mailbox van de redactie, per telefoon, maar ook via de sociale media stromen de reacties binnen op de nieuwe krant.

Nieuwe start voor Nieuwe Oogst

Daar ligt ie dan! Het eerste nummer van Nieuwe Oogst in vernieuwde vorm.