POV+wint+eerste+slag+in+rechtszaak+stikstofregelgeving
Nieuws
© Twan Wiermans

POV wint eerste slag in rechtszaak stikstofregelgeving

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft een eerste overwinning behaald in de rechtszaak tegen de nieuwe stikstofregelgeving van provincie Noord-Brabant.

De rechtbank sprak zich in december uit dat de procedure bij de civiele rechter mag worden gevoerd en verklaarde de vorderingen van de POV en de individuele varkenshouders die mee procederen, aan het adres van provincie Noord-Brabant ontvankelijk.

De POV zegt blij te zijn met deze uitspraak. Met een procedure bij de civiele rechter kan de POV de belangen van de varkenshouders in de provincie Noord-Brabant in het algemeen behartigen, ook als varkenshouders (nog) geen nieuwe vergunning aanvragen.

Bovenwettelijke eisen

'Nieuwe regels van de provincie dwingen de Brabantse varkenshouders om aan bovenwettelijke eisen te voldoen. Dit heeft grote financiële gevolgen: de kosten variëren van bijna 130.000 tot ruim 1.500.000 euro per bedrijf. Hiermee wordt de kostprijs onevenredig hoog in vergelijking met collega-varkenshouders in andere provincies en in het buitenland', legt de POV de stap naar de rechter uit.

De rechtbank heeft de vordering van de POV ontvankelijk verklaard, voor zover de organisatie voor de gezamenlijke belangen opkomt. Aanvullend geldt voor de individuele bedrijven die deelnemen in deze procedure, dat zij uiterlijk op 1 januari 2020 een ontvankelijke en vergunbare aanvraag voor een omgevingsvergunning milieu of een melding ingevolge het Activiteitenbesluit moeten hebben ingediend.

De rechtbank gaat zich de komende maanden beraden op de vraag of het hele maatregelenpakket (Verordening natuurbescherming, de Verordening ruimte, de Nadere regels Verordening ruimte en de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij) wel mag gelden. Die beoordeling volgt in de loop van 2019.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  34° / 20°
  10 %
 • Woensdag
  25° / 18°
  10 %
 • Donderdag
  23° / 13°
  10 %
Meer weer