Plannen+LTO%2Dbestuur+sluiten+aan+bij+landbouwvisie
Nieuws
© Dirk Hol

Plannen LTO-bestuur sluiten aan bij landbouwvisie

De land- en tuinbouw zal dit jaar geconfronteerd worden met een reeks beleidsplannen voor biodiversiteit, klimaat en kringlooplandbouw. Ook de brexit en problemen bij bedrijfsopvolging gaan voor uitdagingen zorgen.

De thema's voor 2019 worden opgesomd in een interview in Nieuwe Oogst met het bestuur van LTO Nederland, dat wordt gevormd door landelijk voorzitter Marc Calon en de regiovoorzitters Jakob Bartelds (LTO Noord), Léon Faassen (LLTB) en Hans Huijbers (ZLTO).

Huijbers ziet in Noord-Brabant de bedrijfsopvolging stagneren en noemt dit een van de belangrijkste thema's voor de belangenbehartiging in het komende jaar. 'In Noord-Brabant stopten het afgelopen jaar vierhonderd agrarische ondernemers. Dat aantal is veel hoger dan gemiddeld. Daarmee zijn ook ongeveer tachtig jongeren uit de sector gestapt die al in het bedrijf van hun ouders zaten. Daarvoor is nieuw beleid nodig.'

Oplossingen

Het Klimaatakkoord, het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en de landbouwvisie van minister Carola Schouten (LNV) worden in 2019 bepalend voor de belangenbehartiging. Volgens Calon biedt LTO hiervoor goede oplossingen. 'Stop de toekomstvisie 2040 van LTO-vakgroep Melkveehouderij en NZO erin. Die geeft een duidelijke invulling van grondgebondenheid', zegt hij.

'En neem het uitvoeringsprogramma Plantgezondheid 2030 van LTO. Dat zet voor de plantaardige sectoren de agenda om te komen tot een weerbaar teeltsysteem.'

Verzilting

De droge zomer van 2018 heeft de zoetwatervoorziening hoog op de agenda gezet. Bartelds: 'In het Westen wordt steeds duidelijker dat serieus moet worden gekeken naar verzilting. We moeten echt gaan pleiten voor een sluis in de Nieuwe Maas bij Rotterdam, want daar komt veel te veel zout water binnen.'

Faassen benoemt het voornemen van het LTO-bestuur om de communicatie naar de achterban te verbeteren. 'Bestuurders en vakgroepen zijn druk met vergaderen en met het doen van de goede dingen, maar we vergeten dat weleens uit te leggen aan de achterban. Dan kan de situatie ontstaan dat leden niet begrijpen wat we aan het doen zijn. Daarin kunnen we wat assertiever zijn en proberen om de kritiek voor te zijn.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  20° / 10°
  30 %
 • Zaterdag
  22° / 9°
  10 %
 • Zondag
  26° / 12°
  20 %
Meer weer