Korting+van+4%2C48+procent+op+betalingsrechten
Nieuws
© Twan Wiermans

Korting van 4,48 procent op betalingsrechten

Als gevolg van de overheveling van 30 miljoen euro uit de eerste pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) naar de tweede daalt de waarde van alle betalingsrechten in 2018 en 2019 met 4,48 procent.

Dat heeft minister Carola Schouten (LNV) laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) start vanaf 1 december 2018 met uitbetalen van de directe betalingen uit het GLB. Betalingen vinden plaats als de door de EU voorgeschreven controles zijn afgerond.

Schouten verwacht da op 31 december 2018 ten minste 95 procent van de aanvragers een besluit ontvangen op de basisbetaling (toewijzing en dus een betaling of afwijzing). Dat is 5 procent meer dan de betaaldoelstelling in 2017.

Vergroeningscontroles

De vergroeningspremies worden indien mogelijk samen met de basispremie betaald. Hiervoor moeten alle controles zijn afgerond. Sommige vergroeningscontroles kunnen pas na afloop van het kalenderjaar worden uitgevoerd. In de laatste 5 procent van de basisbetaling zitten probleemdossiers, bijvoorbeeld aanvragen waarvan het bankrekeningnummer niet juist is of waarvan de resultaten van de controles op de randvoorwaarden nog verwerkt moeten worden.

De overheveling van 30 miljoen euro uit de eerste pijler van het GLB-budget komt ten goede aan de subsidie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer en de Tegemoetkoming premie brede weersverzekering. Dit leidt tot een extra korting op de waarde van de betalingsrechten.

Daarnaast is er budget nodig voor het vullen van de Nationale Reserve (NR). Reeds eerder is de waarde van alle betalingsrechten voor de periode 2015 t/m 2019 vastgesteld. Als gevolg van de overheveling daalt de waarde van alle betalingsrechten in 2018 en 2019 met 4,48 procent, schrijft Schouten.

Graasdierpremie

In 2018 is de gemiddelde waarde van de basisbetalingsrechten 267,34 euro per hectare. In 2018 is het gemiddelde vergroeningsbedrag 115,46 euro per hectare. De tarieven voor de extra betalingen voor jonge landbouwers en de graasdierpremie en eventuele kortingen worden op een later moment vastgesteld, omdat nog niet alle controles zijn afgerond.

Net als in andere jaren vindt in 2018 een algemene budgetkorting plaats, die door Europa is voorgeschreven ten behoeve van de reservering voor de crisisuitgaven 2018. Deze korting bedraagt 1,411917 procent en zal worden toegepast op betalingen vanaf 2.000 euro. Wanneer deze reservering niet gebruikt hoeft te worden, wordt de korting in het volgend jaar alsnog uitbetaald aan de relaties.

Agrarisch natuurbeheer

De betalingen van de vergoeding voor het aflopende agrarisch natuurbeheer 2018 (SNL) starten vanaf medio januari 2019 en zijn naar verwachting op 15 mei 2019 afgerond. De betalingen voor het vernieuwde stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2018 starten vanaf begin januari 2019. RVO.nl streeft er naar, in afstemming met de provincies, op 15 februari 2019 alle betalingen afgerond te hebben, laat Schouten weten.

Weer

 • Zaterdag
  13° / -1°
  10 %
 • Zondag
  19° / 4°
  10 %
 • Maandag
  17° / 8°
  40 %
Meer weer