Start+gesprekken+Drentse+boeren+over+nitraatuitspoeling
Nieuws
© ©Twan Wiermans

Start gesprekken Drentse boeren over nitraatuitspoeling

Nitraatuitspoeling beperken door in de eigen bedrijfsvoering maatregelen te nemen bij de teelt en bemesting van gewassen. In Drenthe gaan adviseurs hierover in gesprek met akkerbouwers, melkveehouders en vollegrondgroentetelers in vier grondwaterbeschermingsgebieden.

Aan de keukentafel wordt bekeken waar de kennisbehoefte ligt en in welk project of welke kennisgroep de landbouwer wil en kan stappen, geeft LTO Noord aan. De boeren met kavels of kavelgebruik in de grondwaterbeschermingsgebieden Gasselte, Noordbargeres/Valtherbos, Leggeloo en Havelte ontvingen hierover vorige week een brief.

Deelname is vrijwillig maar niet vrijblijvend, geeft LTO Noord aan. Het uiteindelijke doel is te blijven voldoen aan de Europese norm van maximaal 50 milligram nitraat per liter water dat uit de landbouwgronden spoelt. 'Boeren krijgen door deelname inzicht in de nitraatsituatie van de eigen gronden en informatie over doeltreffende oplossingen. Aanpassingen met ook een positief effect op de bedrijfsvoering en daarmee gewasopbrengst', zegt LTO Noord Regio Noord bestuurder Jan Bloemerts.

Meerwaarde

Boeren die nu al betrokken zijn bij projecten als Grondig Boeren voor Water en kennisgroepen Akkerbouw, zullen via deze routes deelnemen. LTO Noord, WMD Drinkwater, Vitens en provincie Drenthe sloten eerder dit jaar een overeenkomst voor de gezamenlijke aanpak in Drenthe. Deze partijen zijn er van overtuigd dat het zowel voor de gezamenlijke nitraatopgave, als voor de agrarisch ondernemer, meerwaarde heeft om in te stappen in een project.

De insteek hierbij is om lopende initiatieven en projecten die zich bewezen hebben, te benutten. Het besluit vloeit voort uit de landelijke bestuursovereenkomst tussen LTO Nederland, Interprovinciaal Overleg, de vereniging van waterbedrijven Vewin en de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat.

Waterkwaliteit

Deze partijen spraken vanuit het 6e Nitraat actieprogramma eind vorig jaar af om de uitspoeling in 34 grondwaterbeschermingsgebieden terug te dringen. Nitraat heeft nu of op termijn negatieve invloed op de waterkwaliteit in deze gebieden.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  5° / 0°
  70 %
 • Zaterdag
  6° / 3°
  90 %
 • Zondag
  5° / 2°
  60 %
Meer weer