Voorkomen+is+beter+dan+genezen
Ingezonden
© Eigen foto

Voorkomen is beter dan genezen

Carola Schouten (LNV) wil ervoor zorgen dat ondernemers in psychische nood makkelijker in contact komen met hulpverleningsinstanties. Agrarisch coach Paulien Hogenkamp stelt dat het beter is om boeren te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling.

De agrarische sector is weer eens in het nieuws. Dit keer gaat het niet over wat de boer allemaal moet doen, maar juist over wat de boer niet moet doen: zelfmoord plegen. Vanzelfsprekend ben ik het hier helemaal mee eens. Ik kan dat niemand aanraden.

Maar is dit niet het paard achter de wagen spannen? Moeten we niet eens af van het calimerocomplex?

Zeker, boeren hebben het niet makkelijk. Sterker nog, ze hebben het hartstikke zwaar. Lage opbrengstprijzen, steeds wisselende wet- en regelgeving, terugtrekkende banken, een kritische maatschappij, hoge kosten door milieu- en dierenwelzijnseisen en het ene na het andere schandaal. Allemaal zaken die morgen niet zijn opgelost.

Investeren

Dan kun je wachten tot het moment dat iemand zich zo in een hoekje gedrukt voelt dat hij of zij het niet meer ziet zitten, maar je kunt ook stimuleren dat mensen in zichzelf investeren. Veel boeren doen dat ook. Ons team begeleidt honderden boeren, allemaal gezonde boeren, die beter willen worden.

Die boeren kiezen er bewust voor om zich niet meer te laten leiden door de invloeden van buitenaf, maar zich te richten op datgene waar ze wel invloed op hebben.

Dat begint met het eigen welzijn. Hoe wilt u omgaan met de onvermijdelijke ontwikkelingen in de sector en hoe ver wilt u erin meegaan? Maakt u de keuzes of wacht u tot iemand anders keuzes voor u maakt? Praat u over mest, mais en productiegetal of praat u over hoe u in het leven wilt staan als mens?

Erfbetreders

Is de boer zo vervreemd van de wereld dat erfbetreders moeten worden opgeleid om signalen van neiging tot suïcide bij de boer te herkennen? Er moet aandacht zijn voor boeren in psychische nood, maar om dat symbool te laten staan voor de agrarische sector gaat me te ver.

Moet de goed ontwikkelde, hoogopgeleide boer van 2018, met beschikking over internet, met een sociaal netwerk en met interesse die verder strekt dan het boerenerf, worden gepamperd? Door te pamperen houd je iemand klein en afhankelijk en voorkom je dat hij of zij initiatief toont en voor zichzelf opkomt. Het gevolg is een structurele win-verliessituatie en in dit geval is de winzijde niet voor de boer.

Einstein

Albert Einstein heeft ooit gezegd: 'Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.' Persoonlijke problemen die ontstaan door invloeden van buitenaf los je dus van binnenuit op. De oplossing voor een gezonde en duurzame sector zal van binnenuit worden gecreëerd en ik denk dat de tijd er rijp voor is: het begin van een zelfsturende sector, waarin persoonlijke ontwikkeling vanzelfsprekend is.

Een assertieve boer zorgt goed voor zichzelf, is geen speelbal van zijn omgeving, maar heeft de regie in de communicatie met zijn netwerk, waardoor een win-winsituatie ontstaat. Een boer die assertief is, maakt bewuste keuzes en streeft naar een goed inkomen met respect voor mens, dier en milieu. Een boer die assertief is, daar hoef je niet óver te praten, daar praat je mee.

Paulien Hogenkamp
agrarisch coach

Hebt u hulp nodig? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via (0900) 0113 of www.113.nl. Voor boeren en tuinders met problemen is er de site van Zorg om Boer en Tuinder en de Vertrouwenslijn (085) 1303430.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  24° / 13°
  50 %
 • Vrijdag
  23° / 15°
  20 %
 • Zaterdag
  25° / 15°
  60 %
Meer weer