Zorgen om welzijn boer en tuinder

Een toenemend aantal boeren en tuinders ondervindt psychosociale druk door de soms moeilijke omstandigheden waarin zij moeten werken. Landbouwminister Carola Schouten wil het voor die ondernemers gemakkelijker maken om in contact te komen met hulpverleningsinstanties.

Zorgen+om+welzijn+boer+en+tuinder
© Dirk Hol

Bij gebeurtenissen als de fipronilaffaire of de uitbraak van een dierziekte kunnen de stress en emoties bij individuele ondernemers en binnen boerengezinnen hoog oplopen. Ook komen boeren in de knel door steeds strengere milieuregels. De vrees voor het voortbestaan van het bedrijf heeft in sommige gevallen tot zelfmoord geleid. Precieze cijfers hierover zijn niet bekend, maar de signalen zijn dermate zorgwekkend dat de minister betrokken partijen bijeen heeft geroepen.

• Lees ook: 'Problemen op het erf vroeg bespreekbaar maken'

CDA-Kamerlid Jaco Geurts heeft in de Tweede Kamer meerdere malen aandacht gevraagd voor de psychische nood waarin sommige agrarische ondernemers verkeren. Naar aanleiding van zijn oproep komt de minister nu met een aantal maatregelen.

Psychosociale druk

'De moeilijke omstandigheden waarmee boeren, tuinders en vissers soms te maken krijgen, leiden in sommige gevallen tot grote psychosociale druk. Het kabinet vindt het belangrijk om oog te hebben voor deze moeilijke omstandigheden en tijdig voor professionele hulp te zorgen als dat nodig is', aldus Schouten zaterdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De bewindsvrouw verwijst naar een bijeenkomst in oktober met LTO Nederland, Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), Zorg om Boer en Tuinder (ZOB) en het ministerie van VWS. Hieraan namen ook vertegenwoordigers van organisaties van erfbetreders, vertegenwoordigers van hulpverleningsinstanties, agrarische coaches, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) deel.

De bijeenkomst heeft ertoe bijgedragen dat de contacten tussen de vertegenwoordigers van agrarische organisaties en erfbetreders met vertegenwoordigers van hulpverleningsinstanties (Stichting 113, GGD en GGZ) zijn versterkt.

Eerste stap

Schouten noemt het een belangrijke eerste stap dat deze betrokken partijen elkaar nu makkelijker weten te vinden. Ze heeft bovendien LTO Nederland, NZO en ZOB gevraagd om een werkgroep van vertegenwoordigers van agrariërs en erfbetreders en hulpverleningsinstanties in te stellen.

In haar Kamerbrief kondigt de minister aan dat boerenorganisaties samen met hulporganisatie '113 Zelfmoordpreventie' trainingen gaat organiseren om suïcidaal gedrag bij boeren te herkennen en dit met hen te bespreken. De cursus is speciaal bedoeld voor erfbetreders. Zij staan vaak in direct contact met boeren en tuinders.

Schouten gaat verkennen of het mogelijk is om voor erfbetreders een meldpunt op te richten waar zij zorgwekkende signalen kunnen melden. Dit kan echter stuiten op privacyaspecten. Ze erkent dat de psychosociale problematiek in de sector niet zo maar opgelost is. Ze noemt het van groot belang dat deze problematiek goed in kaart wordt gebracht en ondersteuning krijgt, zodat mensen de goede hulp geboden kan worden.

Hebt u zelf hulp nodig? Dan kunt u contact opnemen met 113 Zelfmoordpreventie. Bel (0900) 0113 of ga naar www.113.nl. Speciaal voor boeren en tuinders met problemen is er de site van Zorg om Boer en Tuinder.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  8° / 0°
  10 %
 • Zaterdag
  10° / 4°
  10 %
 • Zondag
  10° / 4°
  10 %
Meer weer