LTO+noemt+spanningen+voor+boeren+beroepsrisico
Interview
© Eljee Bergwerff

LTO noemt spanningen voor boeren beroepsrisico

Een toenemend aantal boeren en tuinders ondervindt psychosociale problemen door de soms moeilijke omstandigheden waarin zij moeten werken. Het zit echter niet in het DNA van deze beroepsgroep om daarbij tijdig hulp in te schakelen.

Mede op initiatief van LTO Nederland, Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), Zorg om Boer en Tuinder (ZOB) en het ministerie van Volksgezondheid wil minister Carola Schouten (LNV) voor boeren en tuinders de drempel naar de hulpverlening verlagen.

Hoe eerder we signalen opvangen, hoe sneller we hulp kunnen bieden

Jeannette van de Ven, portefeuillehouder Integriteit bij LTO Nederland

• Lees ook: LTO en NZO willen boer in psychische nood helpen

De bewindsvrouw wil onder meer cursussen voor erfbetreders organiseren waarin ze leren problemen te herkennen. Jeannette van de Ven, LTO-portefeuillehouder Integriteit, is nauw betrokken bij het initiatief. Zij zegt dat het werken onder spanning in de agrarische sector een beroepsrisico is geworden.

Waarom loopt deze beroepsgroep een hoger risico?

'Werk en gezin zijn op een boerenbedrijf nauw verweven. Dat heeft zeker zijn charme, maar is ook een valkuil. Boeren werken vaak alleen. Problemen op het werk kunnen ze daar niet achterlaten, zoals iemand die op kantoor werkt. Als het niet goed gaat op het bedrijf, is het ook minder gezellig aan de keukentafel.'

Is het beroep veranderd?

'Een boer wil goed voor zijn land, oogst en dieren zorgen. Tegenwoordig is daar ook meer sociale druk bij gekomen. De maatschappelijke weerstand die boeren ondervinden, kan erg onbevredigend zijn. De zorgen over milieu en dierenwelzijn worden vertaald in extra regelgeving en dat werkt niet bevorderend.

'Het voldoen aan regels wordt belangrijker dan het oorspronkelijke doel van het bedrijf. Dat beknot hen in hun vrijheid en voelt als vechten tegen de bierkaai. Het is eenzelfde soort frustratie als die politieagenten op straat ondervinden, omdat ze bij sommige groepen niet meer de autoriteit hebben die ze vroeger hadden.'

Is er veel weerstand om naar hulpverleners te stappen?

'Het zit niet in het DNA van boeren om zelf om hulp te vragen. Bij een misoogst of een dierziekte zetten ze een tandje bij om zich er weer bovenop te werken. Maar als je in de knoop zit, dan werkt dat niet zo. Dan is het juist belangrijk om het bespreekbaar te maken.

'Het is niet de bedoeling om boeren met problemen direct door te verwijzen naar een psycholoog. Wij proberen het sociaal vangnet rondom hen te activeren. Dat kan al laagdrempelig, met de vrouw, de huisarts of iemand van de kerk. Een goed gesprek lucht vaak al erg op.'

De cursus richt zich op erfbetreders. Waarom?

'Die zien en horen vaak als eerste problemen. Hoe eerder we signalen opvangen, hoe sneller we hulp kunnen bieden. Je kunt niet verwachten dat dierenartsen of voeradviseurs voor psycholoog gaan spelen.

'Bij trainingen voor het Dierenwelzijnsloket hoor ik ervaringen met bedrijven die zij zien afglijden door problemen. Dan willen ze kunnen helpen. Dankzij de media-aandacht deze week melden zich partijen van buiten ons oorspronkelijke netwerk, zoals de omgevingsdienst die ook op bedrijven komt.'

Mocht u zelf hulp nodig hebben, dan kunt u bij de infolijnen van LTO Noord (088) 8886666 en LLTB (0900) 46365582 en het sociaal werk van ZLTO (06) 29520242 terecht. Speciaal voor agrariërs is er de site www.zorgomboerentuinder.nl.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  17° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  19° / 7°
  30 %
 • Vrijdag
  19° / 10°
  30 %
Meer weer