Vijf+vragen+over+maatregelen+tegen+PRRS
5 vragen
© Johan Wissink

Vijf vragen over maatregelen tegen PRRS

Het zeer besmettelijke PRRS veroorzaakt slechtere technische resultaten: minder geboren biggen, hogere uitval, hogere voerconversie en groeivertraging. Daarnaast zijn er de kosten van medicijnen, andere behandelingen en extra arbeid die ermee gepaard gaat.

Waarom is PRRS zo gevreesd?

PRRS (Porcine reproductive and respiratory syndrome) is een virusziekte. Kenmerken zijn bij de zeug verwerpen, vroeggeboorte en een hoge biggenuitval en bij gespeende biggen en vleesvarkens longontsteking en sterfte.

Welke maatregelen kunnen varkenshouders treffen?

Het virus helemaal uitroeien is lastig. De virusdruk verlagen kan wel. Gespeende biggen huisvesten op een andere locatie heeft veel effect, omdat deze groep een grote rol speelt bij de viruscirculatie in een bedrijf.

• Lees ook: Biosecurity sleutel om PRRS terug te dringen

Eigen aanfok kan insleep van de ziekteverwerker van buiten het bedrijf voorkomen. Koop je gelten aan, dan is het belangrijk om een adaptatieperiode van twaalf weken te hanteren. Maar weinig varkenshouders doen dit consequent.

De Oosthof Dierenartsen stimuleert varkenshouders om volgens een adaptatieprotocol te werken waarbij gelten geleidelijk dezelfde gezondheidsstatus krijgen als de overige zeugen op het bedrijf.

En verder?

Eigen transport is een goede manier om besmetting via een vuile vrachtwagen te voorkomen. Dit is het makkelijkst in te vullen door varkenshouders met een akkerbouwtak die over een grote trekker beschikken. Aanschaf van een eigen veewagen is dan relatief goedkoop.

Wie niet kiest voor eigen transport, kan het risico van insleep verkleinen door te werken met een laadruimte bij de openbare weg op afstand van de stallen.

Biggen mengen stimuleert de circulatie van PRRS. Waarom gebeurt dat toch zo veel?

Vermeerderaars mengen biggen om zo uniform mogelijke groepen af te leveren. Het leeftijdsverschil in zo'n groep wordt daardoor soms wel drie weken. Uniforme groepen is puur een kwestie van voldoen aan vraag uit de markt. Maar deze aanpak is desastreus voor het streven naar gezondere biggen.

Waar gaat het fout bij de interne bedrijfshygiëne?

Steeds vaker is er op bedrijven sprake van een knip tussen verschillende diergroepen. Door te wisselen van kleding en schoeisel proberen varkenshouders en hun medewerkers versleping van kiemen te voorkomen.

Een eenvoudige maatregel die vaak achterwege blijft, is het grondig wassen van de handen bij de overgang van de ene naar de andere diergroep. Effectiever en praktischer is het gebruik van wegwerphandschoenen. Dit gebeurt in de varkenshouderij nog weinig.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  24° / 14°
  20 %
 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
Meer weer