PvdA+Frysl%C3%A2n+wil+stop+op+pilot+onderwaterdrainage
Nieuws
© Tienke Wouda

PvdA Fryslân wil stop op pilot onderwaterdrainage

De Friese PvdA Statenfractie vraagt provincie Fryslân te stoppen met de proef met onderwaterdrainage in het veenweidegebied als onderzoek uitwijst dat de CO2-uitstoot niet afneemt en de bodem niet daalt. Dat stelt ze in vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.

De PvdA komt hiermee naar aanleiding van een artikel in Nieuwe Oogst over de Tweede Friese Boerenbodem- en waterdag Veenweide. Hierin vraagt Niek Bosma van Wetterskip Fryslân zich af of de CO2-uitstoot 60 procent vermindert door onderwaterdrainage. Dat blijkt nog niet uit de eerste resultaten van een proef bij biologisch melkveehouder Marten Dijkstra uit Aldeboarn.

Onderzoeksresultaten

PvdA geeft aan dat de partij eerder verzocht heeft de onderzoeksresultaten te mogen inzien. Dat kon niet omdat het slechts tussenresultaten zijn. 'Kennelijk zijn er nu wel conclusies te trekken uit de pilot onderwaterdrainage bij melkveehouder Dijkstra in Aldeboarn', geeft PvdA-Statenlid Hetty Janssen aan.

De partij vraagt of ze de tussenresultaten van het onderzoek kan ontvangen. Bovendien vraagt ze of de provincie Fryslân bereid is 'om te stoppen en onnodig geld te steken in het onderzoek naar onderwaterdrainage en het geld te besteden aan nuttige experimenten, dan wel boeren te helpen hun bedrijfsvoering aan te passen aan een hoger waterpeil'.

Het is niet de eerste keer dat PvdA verzoekt om het stoppen van de pilot onderwaterdrainage. Janssen was initiatiefnemer van Fries landschap terug in balans: een trendbreuk voor natuurherstel 2030. , om het veenweidegebied blijvend te vernatten. Dat initatief trok ze later in.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  24° / 8°
  10 %
 • Zondag
  22° / 10°
  10 %
 • Maandag
  24° / 10°
  10 %
Meer weer