ABN+Amro%3A+sentiment+boer+positief%2C+maar+niet+uitbundig
Nieuws
© Koos van der Spek

ABN Amro: sentiment boer positief, maar niet uitbundig

Het economische sentiment in de agrarische sector is positief, maar minder positief dan de andere sectoren. Dat heeft voor een deel te maken met de extra kosten die de droge zomer met zich meebracht. Dat meldt ABN Amro in de Sectorbarometer.

De Sectorbarometer is een door ABN Amro Sector Advisory ontwikkelde branche-sentimentsindicator, waarin componenten als omzet, concurrentiepositie, faillissementen en omzetverwachting zijn meegewogen. De agrarische sector laat in deze barometer het minst positieve beeld zien van alle negen onderzochte sectoren, maar de bank benadrukt dat de seinen nog altijd op groen staan.

• Lees ook: Melkprijs is prima, gewas brengt minder op

Agrarische ondernemers zijn in het bijzonder negatief over hun winstgevendheid in het afgelopen kwartaal, meldt de bank. Door de droge zomer hebben veel akkerbouwers en melkveehouders extra moeten beregenen en liggen de opbrengsten flink lager. Veel melkveehouders zullen extra kracht-en ruwvoer moeten inkopen. Dit zorgt voor hogere kosten, terwijl de melkprijs relatief laag ligt. Deze factoren zorgen voor een verdere druke op de marges en het inkomen van boeren en tuinders staat toch al jaren onder druk.

Agrarisch ondernemers verwachten minder te investeren in 2019 dan in 2018

Winnaars en verliezers

De extreme zomer brengt winnaars en verliezers, stelt ABN Amro. Boeren en tuinders die in staat waren een goede opbrengst te realiseren, konden in sommige gevallen profiteren van een hogere prijs. Agrarisch ondernemers verwachten minder te investeren in 2019 dan in 2018.

Boeren en tuinders zijn daarmee de enige groep ondernemers die per saldo van plan zijn om hun investeringen in 2019 te verlagen. Dit staat op gespannen voet met het feit dat de sector aan de vooravond staat van een duurzaamheidstransitie, waarbij juist technologische innovatie moet bijdragen aan een nog zorgvuldigere en efficiëntere productie.

Investeringen

Deze lagere investeringen weerspiegelen ook het sentiment over winstgevendheid, vindt ABN Amro. Boeren en tuinders zijn nog steeds positief over de economie, maar iets minder dan vorig kwartaal. Het exportperspectief speelt daarbij een rol. De sector brengt een groot deel van de productie naar het buitenland en onder meer de brexit hangt de sector boven het hoofd. De toegevoegde waarde van de agrarische sector kende eind 2017 een opleving, maar daalde in het begin van 2018. De daling komt met name door lagere volumes.

De prijzen zijn wel flink gestegen. Er gaan weinig agrarische ondernemers failliet. Het aantal faillissementen is historisch laag. Wel is het aantal bedrijfsopheffingen in de agrarische sector flink gestegen. In de eerste drie kwartalen van 2018 stopten meer dan 2.100 agrarische ondernemers. Een groei van 44 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Strengere milieuregelgeving en een gebrekkig toekomstperspectief zet druk op boeren en tuinders, concludeert de bank.

Voedingsmiddelenindustrie en – handel

De score van de Sectorbarometer voor food is positief, maar minder goed dan vorig kwartaal. Over 2018 laat de voedingsmiddelenindustrie een lagere omzet zien, maar een hogere productie. Onder meer gedaalde grondstofprijzen zijn de oorzaak hiervan. Maar kennelijk hadden ondernemers ook moeite met hun marges. Ze waren ontevreden over hun winst.

Het oordeel van de ondernemers in de voedingsmiddelenbranche over de economie is positief. Foodondernemers profiteren via de supermarkten van de hogere consumentenbestedingen in Nederland. Uit de Sectorbarometer van ABN Amro blijkt verder dat vooral de retailsector, de zakelijke dienstverlening en technologie, media en telecom (TMT) positief gestemd zijn.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  22° / 8°
  10 %
 • Dinsdag
  21° / 14°
  70 %
 • Woensdag
  18° / 13°
  60 %
Meer weer