Opleving+wilde+bij+door+bijenlandschap+Leiden
Nieuws
© Groene Klaver

Opleving wilde bij door bijenlandschap Leiden

De Groene Cirkels Bijenlandschap in de regio Leiden, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn hebben gezorgd voor een grote opleving in de wilde bijenstand.

Volgens de organisatie van Groene Cirkels Bijenlandschap is in de regio Leiden het voor het eerst in Nederland gelukt de achteruitgang van de wilde bij te stoppen.

Aan het Bijenlandschap wordt gewerkt door overheden, terreinbeheerders, agrariërs en andere bedrijven, kennisinstellingen en vrijwilligersorganisaties. Provincie Zuid-Holland financierde het initiatief Groene Cirkel bijenlandschap samen met fonds 1818.

Spectaculair

Een recente telling laat een spectaculaire trendbreuk zien met een toename van het aantal soorten bijen met 34 procent in het Groene Cirkel Bijenlandschap. Ook zijn enkele zeldzame bijensoorten die leven in bloemrijk weidelandschap teruggekeerd.

In 2015 is op circa vijftig locaties in het Bijenlandschap een nulmeting uitgevoerd van de aanwezige bijenfauna. Uit een recente telling blijkt een toename van 68 naar 91 bijensoorten.

Boeren

Het resultaat is bereikt met relatief weinig middelen door een samenwerking tussen Wageningen UR, Naturalis, Heineken, Projecten LTO Noord, gemeenten Leiderdorp, Leiden, Zoetermeer, Zoeterwoude en Alphen aan den Rijn en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Op initiatief van de coöperatie De Groene Klaver werken zo’n vijftig agrariërs in het gebied rond Leiden mee aan een betere leefomgeving van de honing- en de wilde bij. Hun project Groene Linten Bijenlandschap sluit aan op andere bijenprojecten van Groene Cirkel Bijenlandschap.

Kruidenmengsel

Met elkaar geven de partners het gebied meer kleur door de natuurgebieden, slootkanten en het stedelijk groen bloemrijker te maken, nestgelegenheid aan te leggen voor de bijen en bermen anders te maaien.

Eén van de deelnemende boeren is Edwin Veldhuijzen uit Zoeterwoude. Hij heeft naast een boerderij ook een mini-camping en zaaide een slootkant van ruim 630 meter in met een kruidenrijk mengsel.

De provincie wil in heel Zuid-Holland bijenlandschappen aanleggen en zo één groot bloemrijk netwerk in Zuid-Holland aanleggen. Meer informatie over de monitoringsrapportage of het bijvriendelijk inrichten van een gebied is te vinden op www.bijenlandschap.nl

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  8° / 4°
  10 %
 • Zondag
  9° / 3°
  20 %
 • Maandag
  10° / 6°
  70 %
Meer weer