Floriade+in+Almere+ligt+onder+vergrootglas
Analyse
© DIRK HOL

Floriade in Almere ligt onder vergrootglas

De Floriade 2022 kwam afgelopen week in het nieuws nadat het Financieele Dagblad berichtte over de veel hogere kosten waarmee het evenement de gemeente Almere zou opzadelen. Ook de Tweede Kamer bemoeide zich met de financiën.

Een groep kritische raadsleden in Almere, verenigd in de Volggroep Floriade, had becijferd dat de kosten voor de gemeente zijn opgelopen tot 27 miljoen euro en mogelijk kunnen oplopen tot bijna 35 miljoen euro. Een flinke verhoging ten opzichte van eerdere begrotingen. Volgens de volggroep rekent de gemeente niet alle kosten mee die voor de Floriade worden gemaakt.

De argwaan van de gemeenteraad is begrijpelijk. Eerdere edities van de Floriade stemmen wat de kosten betreft echter weinig hoopvol. De evenementen in Zoetermeer (1992), Haarlemmermeer (2002) en Venlo (2012) lieten allemaal een exploitatietekort van tussen de 5 en 9 miljoen euro achter.

• Lees ook: 'Ondanks kritiek ligt Floriade op koers'

Het kostenplaatje voor de gemeente Almere komt in totaal op ruim 21 miljoen euro, verspreid over meerdere jaren

Het college van burgemeester en wethouders erkent dat het evenement duurder uitvalt, maar houdt er een andere berekening op na. Begin oktober maakte het college bekend dat hij ruim 7 miljoen euro extra voor de Floriade wil uittrekken. Daarmee komt het kostenplaatje voor de gemeente Almere in totaal op ruim 21 miljoen euro, verspreid over meerdere jaren. Een bedrag dat volgens het college in verhouding met de jaarlijkse gemeentebegroting van ruim 800 miljoen euro is te overzien.

Ook in de Tweede Kamer is aandacht voor de Floriade. Dat bleek tijdens de behandeling van de landbouwbegroting. De politiek heeft hoge verwachtingen. VVD-Kamerlid Arne Weverling sprak van een internationaal uithangbord voor innovaties voor de Nederlandse tuinbouw.

Daags ervoor had LNV-minister Carola Schouten kenbaar gemaakt dat het Rijk een bijdrage van 5 à 10 miljoen euro wil doen, zoals bij eerdere Floriades.

• Lees ook: Internationale erkenning voor Floriade Almere

Schouten ziet in de Floriade in Almere een uitstekende gelegenheid om de buitenlandse bestuurders en leiders kennis te laten maken met het concept ‘feeding and greening the cities’. Met name het component ‘groene stad’ krijgt daarbij meer aandacht dan in de voorgaande editie. Op het Floriadeterrein worden woningen gebouwd om het concept te tonen.

Het kabinet acht de Floriade geslaagd als met deze wereldtentoonstelling vooruitstrevende Nederlandse oplossingen voor stedelijke ontwikkeling in de praktijk zijn toegepast op de thema’s klimaat en energie, voeding, gezondheid, circulariteit en mobiliteit.

Een meerderheid van de Tweede Kamer, onder aanvoering van Weverling, wil wel de vinger aan de pols houden als het over de bijdrage van het Rijk gaat. De regering moet daarom jaarlijks voor de begrotingsbehandeling rapporteren over de voortgang van de innovatieve projecten en de bijbehorende rijksbijdragen. Daarmee ligt de Floriade ook in Den Haag onder een vergrootglas.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  12° / 8°
  70 %
 • Vrijdag
  16° / 10°
  20 %
 • Zaterdag
  16° / 10°
  20 %
Meer weer