Kringloopvarken+boegbeeld+sectorpromotie
Nieuws
© Anita vermeer

Kringloopvarken boegbeeld sectorpromotie

Het varken past als kringloopdier in een circulaire economie. Daardoor kan vlees in de toekomst duurzaam worden geproduceerd. 'Die gedachte moet de rode draad worden in het plan van aanpak voor de sector-pr van de POV.'

Dat zegt bestuurslid Bart Verhees van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Uit onderzoek blijkt dat mensen de landbouw hoger waarderen naarmate ze er beter mee bekend zijn.

• Lees ook: Ruim baan voor varken als kringloopdier

'Wij willen door middel van allerlei activiteiten het beeld versterken dat het varken het ideale kringloopdier is en goed past binnen de gewenste circulaire economie. De varkenshouderij kan daarom nu en in de toekomst op een duurzame manier vlees produceren', aldus Verhees.

De POV reserveerde voor 2018 192.500 euro voor sector-pr. In opdracht van de POV schreef communicatiebureau Imagro deze zomer een plan om tot een zo effectief mogelijke besteding van de pr-gelden te komen.

Samenwerken

'De POV wil het budget effectief besteden. Het plan zet daarom in op een goede samenwerking met de al bestaande initiatieven op het gebied van sector-pr.' Verhees geeft aan dat er inmiddels een startbijeenkomst is geweest. Een tweede bijeenkomst volgt in november.

Van een gezamenlijke agenda is nog geen sprake. Ook laat Verhees weten dat het nog niet zover is dat hij kan aangeven hoe de samenwerking precies vorm krijgt.

Een deel van het budget voor dit jaar ging naar het schrijven van het plan. Verder is er in 2018 geld voor de ontwikkeling van pr-materialen, zoals brochures, weggevertjes, vlaggen en borden en het activeren en ondersteunen van een pool van zo'n veertig ambassadeurs. Die moeten de sector positief voor het voetlicht brengen bij het grote publiek.

Bijdragen

Wanneer de sector-pr op de rit staat, wordt gekeken naar meer budget, geeft de POV-bestuurder aan. Hij noemt bijdragen van sponsoren als voorbeeld. Dat kunnen externe partijen zijn, maar ook ketenpartijen als Rabobank en Vion, die zich hebben aangesloten bij het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij. 'Die gesprekken starten wanneer het pr-vliegwiel op stoom is.'

Vanuit de bestaande initiatieven is er onder andere kritiek op de hoogte van het bedrag voor pr. Jan Vogels van VarkensVandaag merkt op dat 'een miljoen euro eerst komt, wil je pr goed in de benen zetten'. Wat volgens hem ook ontbreekt in het plan, is aandacht voor issuemanagement. 'Stel dat er weer iets speelt op het gebied van bijvoorbeeld staartcouperen. Dan moet daarvoor alles klaar liggen.'

Weer

 • Zaterdag
  9° / 8°
  50 %
 • Zondag
  11° / 7°
  70 %
 • Maandag
  8° / 7°
  70 %
Meer weer