Nieuwe+openstelling+niet%2Dproductieve+investeringen+water
Nieuws
© Koen van Wijk

Nieuwe openstelling niet-productieve investeringen water

Provincie Utrecht stelt van 3 december 2018 tot en met 15 februari 2019 de regeling niet-productieve investeringen water open in drie beheersgebieden van de waterschappen. Deze regeling is ook beschikbaar voor agrariërs.

Voorbeelden van investeringen zijn het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, helofytenfilters, vispassages en het herstellen van beken in hun natuurlijke vorm.

Het subsidieplafond van 3.560.000 euro is verdeeld over de gebieden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (740.000 euro), Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (700.000 euro) en Waterschap Vallei en Veluwe (2.120.000 euro).

Kaderrichtlijn water

Met deze regeling wil de provincie de doelen bereiken van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW stelt doelen voor de ecologische toestand van oppervlaktewaterlichamen ten aanzien van onder meer vissen en waterplanten.

Daarnaast is het beperken van de hoeveelheid voedingsstoffen (nutriënten) en andere verontreinigende stoffen in het water van belang om deze doelen te halen.

Weer

 • Dinsdag
  32° / 15°
  10 %
 • Woensdag
  35° / 19°
  10 %
 • Donderdag
  37° / 22°
  10 %
Meer weer