Nieuwe openstelling niet-productieve investeringen water

Provincie Utrecht stelt van 3 december 2018 tot en met 15 februari 2019 de regeling niet-productieve investeringen water open in drie beheersgebieden van de waterschappen. Deze regeling is ook beschikbaar voor agrariërs.

Nieuwe+openstelling+niet%2Dproductieve+investeringen+water
© Koen van Wijk

Voorbeelden van investeringen zijn het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, helofytenfilters, vispassages en het herstellen van beken in hun natuurlijke vorm.

Het subsidieplafond van 3.560.000 euro is verdeeld over de gebieden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (740.000 euro), Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (700.000 euro) en Waterschap Vallei en Veluwe (2.120.000 euro).

Kaderrichtlijn water

Met deze regeling wil de provincie de doelen bereiken van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW stelt doelen voor de ecologische toestand van oppervlaktewaterlichamen ten aanzien van onder meer vissen en waterplanten.

Daarnaast is het beperken van de hoeveelheid voedingsstoffen (nutriënten) en andere verontreinigende stoffen in het water van belang om deze doelen te halen.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  22° / 15°
  10 %
 • Dinsdag
  18° / 16°
  80 %
 • Woensdag
  17° / 13°
  20 %
Meer weer