Van+Nieuwenhuizen+zwijgt+over+kritisch+waterrapport
Nieuws
© ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Van Nieuwenhuizen zwijgt over kritisch waterrapport

Minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W) wil geen oordeel geven over het kritische waterrapport 'De boer betaalt, maar voor welke vervuiling'. Ze vindt dat eerst de Unie van Waterschappen aan zet is.

Dat blijkt uit een brief die de minister aan de Kamer heeft gestuurd. De Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat had haar een reactie gevraagd op het rapport van Geesje Rotgers en Jaap Hanekamp.

Van Nieuwenhuizen wijst op het plan van de waterschappen voor een nieuw heffingsysteem waarin de lasten meer bij de vervuilers komen te liggen. Ze hebben daarvoor een Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) ingesteld. Die presenteerde in december een concept-voorstel en verwerkt nu de inspraakreacties die daarop zijn binnengekomen.

Waterschapscommissie weegt eerst af

'Ik ga ervan uit dat de CAB ook de argumenten uit het rapport 'De boer betaalt, maar voor welke vervuiling' zal meewegen. Het is van belang om eerst kennis te nemen van deze afweging. Ik wil hier niet op vooruitlopen door nu al inhoudelijk op dit rapport te reageren', motiveert de bewindsvrouw haar weigering.

In haar brief geeft ze aan dat er waarschijnlijk pas tegen het eind van dit jaar meer duidelijkheid komt over het plan voor een nieuw heffingstelsel. Het wachten is eerst op de definitieve besluitvorming van de waterschappen. Als zij weten wat ze willen, gaat het voorstel naar de Stuurgroep Water.

In dat overlegorgaan van rijksoverheid, waterschappen, provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven wordt het ontwerp-heffingensysteem vervolgens besproken. Pas daarna gaat het naar de Kamer, zo blijkt uit de brief van Van Nieuwenhuizen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  20° / 14°
  50 %
 • Vrijdag
  20° / 11°
  30 %
 • Zaterdag
  21° / 9°
  10 %
Meer weer