Run+Flevolandse+boer+op+watersubsidie
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Run Flevolandse boer op watersubsidie

Gedeputeerde Staten van provincie Flevoland verdubbelen het subsidieplafond voor de maatregel 'Niet-productieve investeringen water' tot 2 miljoen euro. Reden daarvoor is dat veel meer aanvragen zijn binnengekomen dan verwacht.

Flevoland kreeg 35 subsidieaanvragen binnen voor het investeren in de (her-)inrichting, transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. De daarin voorgestelde investeringen moeten een bewezen direct of indirect effect op de waterkwaliteit hebben.

Aanvragen moeten een directe link hebben met de landbouw, maar ze mogen geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben. Bij de eerste beoordeling van de ingediende aanvragen is gebleken dat het een groot deel ervan aan deze criteria voldoet.

Rangorde

De regeling maakt deel uit van het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma POP3. Subsidieregelingen die daaronder vallen worden volgens het tenderprincipe opengesteld. Aanvragen die voldoen aan de basiscriteria van de subsidieregeling, worden voorzien van scores en een rangorde.

Het best scorende projectidee komt het eerst in aanmerking voor subsidie, daarna de tweede uit de rangorde, enzovoorts. Totdat het subsidieplafond is bereikt. Het tenderprincipe zorgt ervoor dat het subsidiegeld terecht komt bij de beste projectideeën.

Subsidieplafond

Het aangevraagde subsidiebedrag moest tenminste 20.000 euro bedragen, er is geen bovengrens vastgesteld. Het totaalbedrag van de aangevraagde subsidies blijkt het door de provincie ingestelde subsidieplafond van 1 miljoen euro ruim te overschrijden.

In plaats van het afwijzen van goede subsidieaanvragen, heeft de provincie ervoor gekozen het subsidieplafond te verhogen. Zo komen er op korte meer Europese middelen beschikbaar voor de agrarische sector om bij te dragen aan het behalen van de Europese doelstellingen op het gebied van waterkwaliteit.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  31° / 21°
  70 %
 • Vrijdag
  26° / 20°
  80 %
 • Zaterdag
  25° / 19°
  80 %
Meer weer