%27Voedsel+was+eerste+geschenk+dat+God+aan+mensen+gaf%27
Interview
© Dirk Hol

'Voedsel was eerste geschenk dat God aan mensen gaf'

De landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer vertellen in Nieuwe Oogst over hun inzet in de Haagse politiek. Actuele onderwerpen komen aan de orde, evenals hun visie op de toekomst van de land- en tuinbouw. Deze week Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie.

Carla Dik-Faber is afgestudeerd als kunsthistoricus. Maar dat wil niet zeggen dat de agrarische sector voor haar onbekend terrein is. 'Mijn beide ouders komen van de boerderij. We woonden in de Randstad, maar waren in de vakanties vaak bij mijn grootouders in Friesland, met melkvee en akkerbouw. Van daaruit ken ik de landbouw, al realiseer ik me dat het dertig jaar geleden een totaal andere tijd was.'

Hoe kijkt u aan tegen de land- en tuinbouw?

'Het gaat om een economische sector, een belangrijke sector die in de recente crisis samen met de haven van Rotterdam onze economie aan het draaien heeft gehouden. Maar het gaat ook om de productie van een basisbehoefte. In de oorlog was het niet vanzelfsprekend dat er genoeg te eten was. Nog steeds mislukken elders op de wereld oogsten en lijden mensen honger.

'Ook in Nederland kan de productie onder druk komen. Neem de verzilting en de gevolgen van klimaatverandering. Daar moeten we ons op voorbereiden. Tegelijk moeten we ervoor zorgen dat boeren en tuinders voor een eerlijke prijs kunnen blijven produceren.'

Voedsel is voor u geen vanzelfsprekendheid?

'Inderdaad. Ik ben christen en ik zie in de Bijbel dat voedsel het eerste geschenk was dat God aan de mensen gaf. Het is de vrucht van wat de aarde voortbrengt, die we uit Gods hand mogen ontvangen. Die waardering voor voedsel, maar ook voor het werk van de boeren en tuinders, probeer ik in het politieke debat over te brengen. Ik noem me daarom ook wel woordvoerder voedselvoorziening.'

Vandaar ook uw inzet tegen voedselverspilling?

'Boeren en tuinders werken met liefde aan hun producten. Er is honger in de wereld en toch wordt voedsel in grote hoeveelheden verspild. In 2014 heb ik de initiatiefnota 'Aanpak Voedselverspilling' geschreven. Een effect daarvan is dat bedrijven nu fiscaal vriendelijk kunnen doneren aan de voedselbanken.'

Uw partij staat achter verdere verduurzaming van de sector en pleit voor een eerlijke prijs. Hoe spoort dat met de mededingingswetgeving?

'We hebben de Autoriteit Consument & Markt, dat zou de Autoriteit Mens, Milieu en Markt moeten worden. Nu worden maatschappelijk gewaardeerde initiatieven geblokkeerd door de mededingingswetgeving. Boeren moeten een soort tegenmacht kunnen vormen tegen grote supermarkten en inkooporganisaties, zodat ze een eerlijke prijs kunnen bedingen.'

Hoe staat u in de discussie over dierenwelzijn?

'In de Kamer wordt bij het onderwerp dierenwelzijn te vaak niet naar boeren gekeken. Kijk naar de motie over kalfjes bij de koe. Die hebben wij niet gesteund. In de praktijk werkt het niet. Of neem weidegang. Sommige fracties willen dat verplichten. Ook dat kan niet.

'Wij zijn een groot voorstander van initiatieven vanuit de markt, zoals een premie voor weidegang. Dat is prima. Maar we moeten oppassen dat we niet doorschieten met het opleggen van wet- en regelgeving, want dan zet je onze boeren en tuinders snel op achterstand in Europa.'

Als uw partij volgend jaar betrokken wordt bij de vorming van een nieuw kabinet, wat zou u dan aandragen voor het regeerakkoord?

'In de eerste plaats dat er een minister van Voedsel komt, een bewindspersoon die integraal verantwoordelijk wordt voor het voedselbeleid. Dat is nu te zeer versnipperd. Verder wil ik dat landbouw als sector buiten TTIP blijft. Onze voedselvoorziening is te belangrijk om deze vergaand te liberaliseren.'

Wilt u na de komende verkiezingen doorgaan?

'Ja, ik zou dat graag willen. Het werk in de Kamer heeft me echt gegrepen. Mijn passie voor voedsel kan ik hier handen en voeten geven. Onze boeren en tuinders verdienen alle steun een waardering.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  18° / 11°
  20 %
 • Donderdag
  20° / 10°
  10 %
 • Vrijdag
  22° / 11°
  40 %
Meer weer