LTO+steunt+motie+metam%2Dnatrium
© Willem Dijkema

LTO steunt motie metam-natrium

De motie van Carla Dik-Faber van de ChristenUnie (CU) om alternatieven voor metam-natrium te onderzoeken, vindt steun bij LTO.

In een reactie zegt LTO-beleidsmedewerker Jaap van Wenum dat de organisatie het eens is met de CU dat de overheid de belemmeringen voor alternatieve grondontsmettingsmethoden zou moeten wegnemen.

'Voor een deel van de inzet van metam-natrium zijn er alternatieven. Maar er zijn ook nog belemmeringen, soms zijn die economisch en soms beleidsmatig', zegt Van Wenum.

Afrikaantjes en raketblad

De economische aantrekkelijkheid van bijvoorbeeld aaltjesbestrijdende vanggewassen is volgens Van Wenum te vergroten door deze gewassen op te nemen als vergroeningsmaatregel in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Als voorbeeld noemt hij de teelt van afrikaantjes en raketblad. 'De overheid moet dan vervolgens wel een beperkte bemesting en onkruidbestrijding toestaan. Maar gelukkig lijkt de Europese Commissie daarvoor nu ruimte te bieden.'

Scheurverbod

Andere belemmeringen hebben volgens Van Wenum met name betrekking op het mestbeleid. Zo geldt er voor grasland een scheurverbod op het beste zaaimoment voor afrikaantjes.

'Verder wachten we nog steeds op stikstofnormen voor een aantal nieuwe groenbemesters die te gebruiken zijn voor biofumigatie. Zwaardhederik is hiervan een voorbeeld.'

Weer

 • Donderdag
  12° / 10°
  60 %
 • Vrijdag
  11° / 7°
  70 %
 • Zaterdag
  12° / 8°
  10 %
Meer weer