Wereldvoedseldag+vraagt+om+lange+termijn
Column
© Nieuwe Oogst

Wereldvoedseldag vraagt om lange termijn

Een goede vraag om een inhoudelijk gesprek te starten: is het aantal armen in de wereld de laatste twintig jaar gestegen of gedaald? Arm wil zeggen: levend op minder dan 1,60 euro per dag. Veel mensen denken dat armoede toeneemt, maar cijfers van de Verenigde Naties laten zien dat sinds het jaar 2000 meer dan een miljard mensen aan armoede ontsnapten.

De mondiale voedselzekerheid is na 2000 ook verbeterd. Maar dat is geen reden om op komende Wereldvoedseldag op dinsdag 16 oktober achterover te leunen. De laatste voorspellingen wijzen namelijk op stagnatie. Volgens de Verenigde Naties is het aantal hongerlijders in 2018 weer toegenomen, van 804 naar 821 miljoen. Dat is 11 procent van de wereldbevolking.

De reden: extreme armoede wordt steeds meer geconcentreerd in een dozijn landen in Afrika die lijden onder oorlog, klimaatverandering en een zwakke overheid. Dit zijn kennelijk ook de landen waar de bevolking het hardst groeit. Op deze wijze wordt de duurzame ontwikkelingsdoelstelling voor 2030, honger de wereld uit, niet gehaald.

De Verenigde Naties kwamen deze week ook al met zorgelijke berichten over het klimaat. De situatie is nog te redden. Maar, zoals het Haagse gerechtshof deze week beargumenteerde in de zaak-Urgenda: als niet wordt ingegrepen, dreigen er gevaren voor de lange termijn: overstromingen, ziekten, droogte, bosbranden, tekorten aan voedsel en water, aantasting van ecosystemen.

Extreme armoede wordt steeds meer geconcentreerd in een dozijn landen in Afrika die lijden onder oorlog, klimaatverandering en een zwakke overheid

Klaas Johan Osinga, beleidsspecialist bij LTO-team Internationaal

Gelukkig gaan voorspellingen uit van het heden. Het verleden laat zien dat er enorme resultaten kunnen worden geboekt, mits het juiste beleid wordt gevoerd. Langetermijnbeleid. Ons democratisch model is daar niet per definitie sterk in. De horizon reikt meestal niet verder dan de volgende verkiezingen.

Ik zeg niet dat het in China beter is, maar er valt daar iets te leren. Ze denken er meer op de lange termijn. Zo van: na een paar slechte eeuwen kunnen er ook zo weer een paar goede komen. Kijk ook naar India. De bestseller The Population Bomb (1968) voorspelde grote hongersnood. Vijftig jaar later halen tarwetelers er vijfmaal zoveel van het land. Het resultaat van langetermijninvesteringen in landbouw en platteland.

Amazon-topman Jeff Bezos financiert op een berg in Texas de bouw van een klok die draait op temperatuurverschillen tussen dag en nacht. Die moet tienduizend jaar mee. Generaties vooruitdenken, een mooi thema voor Wereldvoedseldag op 16 oktober.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  19° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  19° / 11°
  30 %
 • Vrijdag
  21° / 11°
  10 %
Meer weer