Toekomst+GLB+domineert+de+agenda
Column
© Nieuwe Oogst

Toekomst GLB domineert de agenda

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zal de komende maanden de agenda domineren van de Landbouwcommissie van het Europees Parlement. In verband met de verkiezingen voor het Europees Parlement die volgend jaar mei plaatsvinden, wordt er flink vaart gezet.

In de wandelgangen is al te horen dat een stemming in de Landbouwcommissie het hoogst haalbare lijkt voor dit mandaat. Het nieuwe Europees Parlement zal het werk dan halverwege 2019 moeten oppakken richting de plenaire stemming en triloogonderhandelingen. Aangezien volgend najaar ook de Europese Commissie wordt gewisseld, is het tijdpad voor een dergelijk omvangrijk dossier verre van ideaal te noemen.

In een eerdere reactie stelden we al dat voor de lidstaten en de nationale politiek met deze voorstellen een grotere rol is weggelegd bij de invulling van het GLB. De EP-Landbouwcommissie, sinds 2009 medewetgever, begint zich af te vragen wat haar rol dan nog zal zijn. Vorige week hebben de landbouwcoördinatoren van de politieke fracties besloten om een juridische analyse van de voorstellen te laten maken om helder te krijgen welke beleidsbeslissingen naar de lidstaten gaan.

Wat ons betreft een goede zaak om duidelijk te krijgen wie waarover gaat. Juist niet omdat we moeten vasthouden aan de huidige top-downbenadering met te gedetailleerde regels vanuit de Europese Unie; wel omdat we een situatie moeten voorkomen waarin de lidstaat naar Europa verwijst en vice versa wanneer zich problemen voordoen.

In de wandelgangen is al te horen dat een stemming in de Landbouwcommissie het hoogst haalbare lijkt voor dit mandaat

Bas Belder, lid van het Europees Parlement voor ChristenUnie-SGP

De vraag die inhoudelijk centraal moet staan, op welk beleidsniveau dan ook, luidt: hoe kan het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid de agrarische sector verder faciliteren, in stabiliteit, in duurzaamheid en in efficiëntie?

Kijk alleen al eens opzij naar het ruimtevaartprogramma waarover de EP-Landbouwcommissie ook een opinie schrijft. Als schaduwrapporteur ben ik onder de indruk van de expertise die daarin is opgebouwd in de Europese Unie en in het bijzonder ook in ons eigen land.

Nederlandse experts geven aan dat de EU daar nog wel een tandje bij mag doen om meer satellieten de ruimte in te krijgen. Daarnaast ligt er de uitdaging die gegevens daadwerkelijk te kunnen gebruiken op het veld in precisielandbouw. Het zou dan ook van grote meerwaarde zijn, wanneer het toekomstig GLB onder meer de verdere toepassing hiervan op bedrijfsniveau helpt faciliteren.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  27° / 18°
  80 %
 • Zondag
  27° / 17°
  60 %
 • Maandag
  24° / 18°
  70 %
Meer weer