LTO Westland wil impuls herstructurering glas

Om herstructurering in de bestaande duurzame glastuinbouwgebieden een nieuwe impuls te geven, is het weghalen van obstakels belangrijk. Daarvoor pleit LTO Glaskracht Westland.

LTO+Westland+wil+impuls+herstructurering+glas
© Thierry Schut


Dit geldt voor het verplaatsen van woningen en niet-glastuinbouwbedrijven, maar ook voor het weghalen van laantjes het verplaatsen van watergangen en het slopen van oud glas. Een betere herstructurering helpt ook bij hervestiging van bedrijven die buiten de duurzame glastuinbouwgebieden liggen. Dat bepleit LTO Glaskracht Westland in haar toekomstvisie voor de glastuinbouw richting 2030.

Op 9 oktober nam het college van burgemeester en wethouders van gemeente Westland de ruimtelijke visie van LTO Glaskracht Westland in ontvangst uit handen van voorzitter Jacco Vooijs. De visie draagt de titel 'Het Westland: het innovatiecentrum van de internationale glastuinbouw', dat een vergezicht is richting 2030 met als speerpunten: verduurzaming en herstructurering.

Voorkeursrecht

In de visie geeft LTO Glaskracht aan dat het niet acceptabel is dat de Wet voorkeursrecht Gemeenten langer dan twee jaar op een locatie van toepassing is. Als vast staat dat deze wet langer dan twee jaar van toepassing is, moet het gebied weer worden vrijgegeven voor glastuinbouwontwikkeling. Verder bepleit de organisatie een duidelijke aanpak om ervoor te zorgen dat bestemd glastuinbouwgebied ook daadwerkelijk voor glastuinbouw beschikbaar blijft.

In het Westland is sprake van een aantal private én publieke initiatieven op het gebied van duurzame energie, bijvoorbeeld boren naar aardwarmte. In dat kader is de ontwikkeling van warmtenetten, smartgrids of warmterotondes van groot belang, ook voor de glastuinbouw.

LTO Glaskracht Westland pleit ervoor het bedieningsgebied en de leveringszekerheid van de OCAP-leiding voor CO2 verder te vergroten, de glastuinbouw aan te sluiten op de warmterotonde, goed gedimensioneerde distributienetten voor warmte en smartgrids voor elektra aan te leggen.

Waterbeheer

Voor het oplossen van wateroverlast en watertekort levert de glastuinbouwsector een substantiële bijdrage met het water opslaan in de bodem en de inzet van waterbassins en kasdaken. Deze ontwikkelingen moeten worden gestimuleerd en gefaciliteerd.

Om gewenste ontwikkelingen bovengronds mogelijk te maken is het belangrijk het huidige gebruik van de ondergrond in beeld te brengen en een visie met spelregels te ontwikkelen op optimaal toekomstig gebruik van de bodem voor met name water- en warmteopslag

Bereikbaarheid

LTO Glaskracht pleit voor investeringen in verbetering van de bereikbaarheid van bedrijven in het Westland, zo ook voor de bereikbaarheid van het gebied als geheel. Investeren in een hoogwaardige busverbinding zal de aantrekkelijkheid van het Westland als vestigingsplaats voor bedrijven én arbeidsmarkt voor de omliggende steden vergroten.

Ook het realiseren van een aparte baan voor vrachtverkeer en groepsvervoer op de hoofdroutes door het Westland is belangrijk. Het herstructureren van bestaande bedrijventerreinen in het Westland is nodig om de ruimtevraag naar agrologistieke bedrijventerreinen te accommoderen.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  28° / 14°
  5 %
 • Zaterdag
  30° / 15°
  20 %
 • Zondag
  22° / 16°
  90 %
Meer weer