'Meer vakmanschap met fonds Colland Arbeidsmarkt'

Akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers hebben behoefte aan personeel met voldoende vakmanschap. Dat vraagt om goed opgeleide medewerkers. Het fonds Colland Arbeidsmarkt stimuleert dit met subsidie. Scholingsconsulent Hans Schilders helpt ondernemers bij het maken van opleidingsplannen.

%27Meer+vakmanschap+met+fonds+Colland+Arbeidsmarkt%27
© Twan Wiermans

Als een bedrijf werkt volgens de cao Open Teelten, dragen de werkgevers in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt 0,66 procent van de loonsom af aan het fonds Colland Arbeidsmarkt. Het fonds stimuleert het vergroten van vakkennis en vaardigheden van werknemers in de agrarische sector. Werkgevers kunnen hier gebruik van maken om medewerkers binnen het bedrijf op te leiden.

Leden van LTO-vakgroep Akkerbouw zijn de voelhorens in het gebied

Hans Schilders, scholingsconsulent akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt

Wat biedt het fonds de werkgevers?

'Werkgevers in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt die werken volgens de cao Open Teelten én afdragen aan het fonds Colland Arbeidsmarkt, kunnen voor scholing en ontwikkeling van hun werknemers gebruikmaken van subsidie volgens de cursusgroepenregeling. Het fonds stimuleert het vergroten van kennis bij werknemers. Werkgevers krijgen tot 75 procent van de cursuskosten terug, met een maximum van 1.800 euro per werknemer per jaar. Dat zijn interessante bedragen.'

Waar is vooral behoefte aan?

'Ik kom vooral bij bedrijven in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt die met personeel werken. Zij schenken niet alleen aandacht aan het product, maar ook aan het vakmanschap van de medewerkers.

'Steeds vaker kiezen ondernemers voor een gedeelde verantwoordelijkheid. Welke kennis is dan nodig om het personeel verantwoordelijkheid te kunnen geven op het gebied van bijvoorbeeld aansturing, teelt, mechanisatie, bemesting en gewasbescherming? Het gaat om de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Zo krijgen medewerkers verantwoordelijkheid en vertrouwen van de werkgever. Dat helpt om goede mensen aan je te binden.'

Zijn telers op de hoogte van de mogelijkheden van het fonds Colland Arbeidsmarkt?

'Ik ben nu drieënhalf jaar scholingsconsulent voor de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt. Vooral de wat grotere bedrijven met vijftien tot twintig man personeel zijn op de hoogte van het fonds. Ik bezoek ook kleine bedrijven in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt voor advies en om ze te informeren over het bestaan van het fonds.'

Hoe weet u waar qua scholing in de praktijk behoefte aan is?

'Ik zit met enige regelmaat bij vergaderingen van LTO-vakgroep Akkerbouw aan tafel. Je hoort dan wat er leeft in de sector en wat voor behoefte er is aan opleidingen. De leden van de vakgroep zijn voor mij de voelhorens in het gebied. Ook komt het voor dat groepen telers samen met een idee voor een scholingsprogramma komen. Bijvoorbeeld pootgoedtelers die medewerkers willen bijscholen op het gebied van bewaring.'

Biedt het fonds ook kansen voor werknemers?

'Ja. Werknemers kunnen onder dezelfde voorwaarden gebruikmaken van een scholingsvoucher. Die kunnen ze zelf aanvragen. Een scholingsvoucher heeft een waarde van 1.500 euro en die kunnen ze gebruiken voor een cursus, opleiding of training.'

Kunt u een voorbeeld noemen van wat er mogelijk is?

'Je kunt bijvoorbeeld denken aan een cursus om met drones te vliegen. Als werknemer blijf je met dat soort opleidingen nadrukkelijk in beeld bij de werkgever. Het biedt kansen om binnen het bedrijf door te groeien in taken. Voor werknemers zijn dergelijke ontwikkelingsmogelijkheden van belang mede ook omdat de baan voor het leven er niet meer is.'

We hebben toch AOC's (Agrarische Opleidingscentra) die leerlingen opleiden?

'In Nederland hebben we op jaarbasis zo'n 170 leerlingen die een opleiding akkerbouw volgen bij nog maar een paar AOC's. Dit aantal is veel te weinig om te voldoen aan de vraag die er vanuit de bedrijven is. Het aantal leerlingen dat een opleiding in de akkerbouw kiest, daalt bovendien. Ik zie ook dat mensen zonder akkerbouwopleiding in de akkerbouw willen werken. Voor deze zijinstromers is er een goed aanbod om zich te scholen en ontwikkelen. Het fonds Colland Arbeidsmarkt heeft hiervoor de subsidiemogelijkheden.'

Komt het wel goed met de akkerbouwopleidingen in Nederland?

'De akkerbouwopleidingen staan onder druk. Qua aantal leerlingen zitten we op de ondergrens om de opleiding in stand te kunnen houden. Dat is de reden waarom AOC's ook gaan opleiden voor de periferie. Hoe meer leerlingen, hoe meer mogelijkheden er zijn om vakdocenten in te zetten.

'Aeres VMBO Emmeloord, voorheen Groenhorst Emmeloord, is met zo'n honderd leerlingen in Nederland de grootste aanbieder. Van alle leerlingen die nu in Emmeloord op school zitten, is zo'n 90 procent bedrijfsopvolger. Het gaat om leerlingen die uit heel Nederland naar Emmeloord komen, zelfs uit Zeeland. We zien dat ouders uit Noord-Brabant en Limburg hun kinderen naar België sturen voor een akkerbouwopleiding. Bij onze zuiderburen is sprake van gedisciplineerd onderwijs.'

Hoe ziet het onderwijs er in Nederland over vijf jaar uit?

'Het is de vraag of AOC's in de huidige vorm en in de komende jaren blijven bestaan. Er zal meer worden samengewerkt met ROC's. Het is ondanks de lobby niet uit te sluiten dat het groene onderwijs uiteindelijk samen gaat met de regionale opleidingscentra.'

Kunnen mensen contact met u opnemen?

'Ja. Dat kan via het e-mailadres hans@talentoogst.nl of het telefoonnummer (06) 30601425.'

LTO Akkerbouw ondersteunt taak scholingsconsulent
Als scholingsconsulent akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt zit Hans Schilders met enige regelmaat bij vergaderingen van LTO-vakgroep Akkerbouw aan tafel. Klaas Schenk, in de vakgroep verantwoordelijk voor onderwijs en innovatie, is daar blij mee. 'Bij LTO-vakgroep Akkerbouw staat scholing volop op de agenda. Als vakgroep moeten we meer ruchtbaarheid geven aan het fonds Colland Arbeidsmarkt en het werk van Schilders ondersteunen.' Volgens Schenk is de functie van Schilders goed bekend bij grote bedrijven, maar bij kleine bedrijven nog onvoldoende. 'Hans Schilders moet er behoorlijk hard aan trekken om zijn portefeuille vol te houden. Dat is jammer. Het fonds biedt mogelijkheden om tegen een gereduceerd tarief de kennis op peil te houden. Ook bedrijven met één of enkele medewerkers moeten op de hoogte zijn van de functie van Hans Schilders. Reden waarom de vakgroep meer ruchtbaarheid wil geven aan zijn diensten', zegt Schenk, akkerbouwer in Noord-Holland.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  22° / 13°
  20 %
 • Maandag
  23° / 14°
  10 %
 • Dinsdag
  18° / 16°
  80 %
Meer weer