Ruim+baan+voor+varken+als+kringloopdier
Analyse
© Twan Wiermans

Ruim baan voor varken als kringloopdier

Net voor het zomerreces, op 7 juli, maakte Schouten de uitwerking bekend van de warme sanering van de varkenshouderij. Het Rijk reserveert 120 miljoen euro voor het opkopen van varkensrechten en stelt 40 miljoen euro beschikbaar voor brongerichte verduurzaming.

De POV ging daarmee akkoord, mits het fosfaatplafond van 39,7 miljoen kilo fosfaat voor de sector behouden zou blijven. Een keiharde voorwaarde en daarmee tegelijkertijd een heet hangijzer. Net als de vraag of de opgekochte varkensrechten weer beschikbaar zouden komen. Vorige week kwam daarover duidelijkheid.

• Lees ook: POV vreest korting fosfaatplafond

Minister-president Rutte liet tijdens de Algemene Politieke Beschouwing weten dat de rechten definitief niet meer beschikbaar komen voor de varkenshouderij. Bijna gelijktijdig deelde Schouten de Tweede Kamer mee dat er niet wordt getornd aan het fosfaatplafond van de varkenssector. De ongeveer 4,4 miljoen kilo fosfaat die is gemoeid met een miljoen varkensrechten blijft behouden.

Behoud van het fosfaatplafond van 39,7 kilo geeft de varkenshouderij ontwikkelingsruimte

De POV is daar blij mee, want bijna ongemerkt heeft de sector in de loop der jaren fors aan rechten en fosfaat ingeleverd. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt bijvoorbeeld dat er in 1998 nog 10,8 miljoen varkensrechten (uitgedrukt in varkenseenheden, VE) waren, maar dat dit er in 2017 nog maar 8,7 miljoen waren, door opkoop- en afroomregelingen en de Ruimte voor Ruimte-regeling.

Ook de hoeveelheid fosfaat die een VE vertegenwoordigt daalde fors. De VE werd in 1997 in het kader van de herstructurering van de varkenshouderij geïntroduceerd. Die was toen goed voor 7,4 kilo fosfaat. Onder andere door het verbeteren van het technisch rendement, lagere gehalten in het voer en aangescherpte wetgeving vertegenwoordigt een VE nu nog 4,4 kilo fosfaat.

Behoud van het fosfaatplafond van 39,7 kilo geeft de varkenshouderij ontwikkelingsruimte. Het aantal biggen per zeug stijgt waarschijnlijk nog wat verder, maar belangrijker is de mogelijkheid die zo ontstaat om aan te haken bij de Landbouwvisie van Schouten. In het begin september gepresenteerde rapport is kringlooplandbouw de stip op de horizon.

Voor de varkenssector betekent dit dat in de toekomst meer bijproducten uit de levensmiddelenindustrie hun weg zullen vinden richting varkensvoer. Bijproducten zijn fosfaatrijker dan de meeste grondstoffen die nu vaak worden gebruikt. Het varken heeft daar, als kringloopdier bij uitstek, geen problemen mee, terwijl het behouden plafond van 39,7 miljoen kilo ruimte biedt voor een hoger gebruik.

Weer

 • Vrijdag
  17° / 8°
  15 %
 • Zaterdag
  15° / 11°
  70 %
 • Zondag
  15° / 12°
  50 %
Meer weer