Visie biedt kans op agro-akkoord

De positieve ontvangst van de landbouwvisie van minister Carola Schouten (LNV) verhoogt de kans op een breed gedragen akkoord over de toekomst van de sector. Wel is snelle aanpassing van regelgeving nodig.

Visie+biedt+kans+op+agro%2Dakkoord
© Dirk Hol

Dat valt te concluderen uit reacties uit de gelederen van LTO en de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) op de landbouwvisie. 'De POV ziet kringlooplandbouw in het licht van de circulaire economie, waarin de kringlopen niet beperkt blijven tot de landbouw alleen, maar er veel breder wordt gekeken', zegt POV-voorzitter Ingrid Jansen.

Varkens zijn volgens Jansen bij uitstek circulaire dieren, omdat ze reststromen uit de levensmiddelenindustrie- en handel tot waarde brengen. Dat zou ook kunnen met de voedselverspilling door mensen. 'Maar dat vergt wel aanpassing van de regelgeving en aandacht voor het verwerkingsproces tot diervoer, het mag natuurlijk geen risico's opleveren voor dier en mens.'

LTO-voorzitter Marc Calon wil graag met de minister praten over de uitvoering van haar visie. 'Laten we dit verhaal nu ook omzetten in een breed landbouwakkoord en een concreet programma dat voortbouwt op lopende initiatieven en projecten. Zoals bijvoorbeeld onze ambitie Gezonde Teelt, Gezonde Toekomst, Grondgebonden Melkveehouderij en Vruchtbare Kringloopprojecten.'

Geen rol

LTO mist nog wel een aantal onderwerpen die in de visie nauwelijks of niet aan bod komen. Zo wordt de sierteelt niet benoemd en is de internationale component nog onvoldoende uitgewerkt. Verder is er in de visie van de landbouwminister geen rol weggelegd voor multifunctionele boerenbedrijven.

'De visie mist aandacht voor de bredere functies en kansen van de landbouw. Een kringlooplandbouw in verbinding met de maatschappij. Een groeiend aantal boeren en tuinders levert - gekoppeld aan de productie van voedsel - diensten en vervult daarmee een maatschappelijke behoefte', zegt Arjan Monteny, voorzitter van de LTO-vakgroep Multifunctionele landbouw (MFL).

Volgens Monteny kan de MFL ook een rol spelen in het betrekken van consument en burger bij het realiseren van een kringlooplandbouw. Een wens die bovenaan het lijstje van de minister staat.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  18° / 10°
  30 %
 • Dinsdag
  18° / 10°
  30 %
 • Woensdag
  19° / 10°
  70 %
Meer weer