Glaskrachtvoorzitter+verwacht+nog+wat+van+Schouten
Nieuws
© Thierry Schut

Glaskrachtvoorzitter verwacht nog wat van Schouten

LTO Glaskracht Nederland kan zich goed vinden in de visie 'Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden' die landbouwminister Carola Schouten presenteerde.

'Kringlooplandbouw is niet een woord dat de tuinder in de mond neemt', erkent Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Glaskracht Nederland. 'Maar we hebben het in onze Visie 'Verantwoorde Glastuinbouw' uit 2017 wel over de circulaire kas. De circulaire kas is een broertje van de kringlooplandbouw.'

• Lees ook: Schouten wil naar kringlooplandbouw in 2030

In deze glastuinbouwvisie voor de toekomst zijn ook doelstellingen en randvoorwaarden vastgelegd om te komen tot een vergroening van de teelt en een verduurzaming van de bedrijfsvoering. Vanuit die visie zijn kassen op weg gesloten productie-ecosystemen te worden, oftewel circulaire kassen.

Grote ambitie

Glaskracht signaleert dat alternatieve duurzame energiebronnen voor verwarming en belichting hun intrede doen in de kas bij de koplopers. Afvalwater van bedrijven wordt steeds vaker volledig gezuiverd voor hergebruik en in de toekomst teelt de sector een gezond en sterk gewas in combinatie met biologische bestrijders en hygiënemaatregelen, waardoor chemische middelen nauwelijks nodig zijn. 'De ambitie om circulair te ondernemen, ligt bij ondernemers in de glastuinbouw hoog', zegt Van der Tak.

'Om de doelstellingen daadwerkelijk te bereiken, is op verschillende terreinen inspanning van minister Schouten nodig. Zo verloopt de toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen veel trager dan noodzakelijk. Ik verwacht wat dat betreft absoluut nog wat van de minister. Ik vind dat zij zich daar in Brussel hard voor moet maken.'

Wijziging van transitie

'Deze procedures zijn ingewikkeld en kostbaar, maar essentieel om in de kas het circulaire ecosysteem langdurig in stand te kunnen houden', aldus de voorzitter. 'Om te komen tot een echt systeem van groene gewasbescherming is een wijziging van transitie, zowel in beleid als in onderzoek, productie en implementatie cruciaal.'

Verder vindt Van der Tak dat de gestage groei van het gebruik van duurzame (fossielvrije) energiebronnen alleen zo kan doorgaan als er zekerheid komt in de levering van extern aangevoerde CO2. En om als sector te blijven innoveren, is het van belang om langdurig collectieve middelen, zoals onderzoeksgelden, beschikbaar te stellen.

'Klimaatneutrale kas'
In een circulaire kas worden in de visie van minister Schouten zo efficiënt mogelijk voedselgewassen en sierproducten geteeld zonder emissies naar bodem, water en lucht. Er wordt zo min mogelijk water gebruikt, zo veel mogelijk klimaatneutraal geproduceerd en gebruik gemaakt van aardwarmte en restwarmte.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  34° / 20°
  10 %
 • Woensdag
  25° / 18°
  10 %
 • Donderdag
  23° / 13°
  10 %
Meer weer