Meer+ruimte+voor+arbeidsmigrant+in+Noordoostpolder
Nieuws
© Michiel Elands

Meer ruimte voor arbeidsmigrant in Noordoostpolder

Het wordt voor boeren in de Noordoostpolder makkelijker om arbeidsmigranten op het eigen erf te huisvesten. Gemeente Noordoostpolder heeft van provincie Flevoland toestemming om het aantal opvangplekken voor arbeidsmigranten uit te breiden tot 2.250.

Nu zijn er nog zo'n duizend officiële opvangplekken. De schattingen over de behoefte aan opvang lopen uiteen van 1.700 tot zo'n 2.600 slaapplaatsen, bleek uit een eerdere inventarisatie. Daarmee is er een tekort aan opvang voor zo'n duizend seizoenwerkers, stelt gemeente Noordoostpolder vast.

Het gaat met name om plekken voor tijdelijke arbeidskrachten in de glastuinbouw en bollen- of fruitteelt.
Het tekort aan opvang werkt wildgroei en ongewenste situaties in de hand, redeneert gemeente Noordoostpolder. Meer migranten per boerderij moet die wildgroei aan kleinere accommodaties tegengaan.

Maximum

Het aantal huisvestingsplaatsen voor arbeidsmigranten per boerenerf stijgt in het nieuwe beleid van 100 naar 150. Het toegestane aantal boerderijen met dit maximale aantal huisvestingsplaatsen wordt verhoogd van tien naar vijftien.

Voorwaarde voor de verruiming is wel dat de opvang wordt geconcentreerd op deze locaties. Daarmee denken de gemeente en de provincie meer grip te krijgen op de huisvestingssituatie. Nu nog worden veel migranten noodgedwongen ook in de woonkernen gehuisvest. Dat stuit steeds vaker op bezwaren van omwonenden.

Door meer capaciteit te scheppen in het buitengebied, komen de arbeidsmigranten dichter bij hun werk te wonen en blijft er in de kernen meer ruimte over voor autochtone woningzoekenden.

Wieringermeer

De voorwaarde dat seizoensmigranten alleen mogen wonen op een boerderij van het type Wieringermeer wordt geschrapt. De praktijk leert dat deze niet beschikbaar komen, stelt provincie Flevoland in een toelichting. Daarentegen verwacht de provincie dat er voldoende andere erven vrij komen die ook geschikt zijn voor het huisvesten van arbeidsmigranten.

LTO Noordoostpolder is blij met het initiatief van gemeente en provincie. 'De verruiming van de opvangmogelijkheden in onze gemeente speelt in op de behoefte in de markt. Die groeit nog steeds', stelt voorzitter Joost Lumens van LTO Noord Noordoostpolder.'Alle maatregelen van de overheid om een deugdelijke opvang te stimuleren zijn daarom wat ons betreft welkom.'

Het aangepaste huisvestingsbeleid in de Beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied ligt tot 17 oktober ter inzage.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  20° / 13°
  50 %
 • Maandag
  19° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  20° / 10°
  20 %
Meer weer