Flevolandse+telers+gebruiken+onderzoekstechniek+in+het+veld
Achtergrond
© Alex J. de Haan

Flevolandse telers gebruiken onderzoekstechniek in het veld

Innovaties op het gebied van bodemkunde. Een groep Flevolandse telers kan ermee aan de slag. Dankzij het project ‘Flevoland Innovatieland’ worden technieken, die tot dusver alleen voor onderzoekers beschikbaar waren, ook op de akkers door de telers zelf toegepast.

Volgens directeur Hedwich Boerrigter van Stichting Veldleeuwerik is de praktische insteek het grootste verschil met andere projecten die op bodemgesteldheid gericht zijn.

'Onderzoeksbureaus blijven natuurlijk hard nodig, maar in plaats van allemaal erfbetreders die in het veld met zaken bezig zijn, is het nu ook wel eens prettig dat de telers zelf aan de slag gaan met de nieuwste technieken. Het is bovendien ontzettend handig dat je in de praktijk ervaring opdoet met innovaties. Je kunt de resultaten ook meteen implementeren om teeltresultaten te verbeteren.'

Lab-in-a-box

Voorbeelden van technieken die over twee projectjaren beschikbaar komen voor 20 tot 25 Flevolandse telers zijn Lab-in-a-box (LiaB) en de handscanner van Soilcares waarmee onderzoekers in het veld al bodemanalyses uitvoeren. Ook Leafspot, een draagbaar digitaal diagnose systeem voor de herkenning van aardappelziekten, is zo'n innovatie waar de telers binnen het project zelf mee aan de slag gaan.

Prettig dat de telers zelf aan de slag gaan met de techniek

Directeur Hedwich Boerrigter van Veldleeuwerik

'Bijzonder is vooral het driemanschap binnen het project', benadrukt Boerrigter. De Veldleeuwerik-telers kunnen een beroep doen op de kennis van HLB/de Groene Vlieg en Aeres Hogeschool. 'Mede door de inzet van de studenten krijgen de akkerbouwers de mogelijkheid om op basis van de data uit weerstations, bodemvochtsensoren en ziektemodellen beslissingen te nemen of eventueel verbeteringen door te voeren.'

Boerrigter denkt aan plaatsspecifieke toediening van granulaat, meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen als er variaties binnen percelen worden gemeten.

Slempgevoeligheid

De deelnemers kunnen ook gebruik maken van de mogelijkheden van het bodemfysische lab van Aeres Hogeschool in Dronten. Door een samenwerking met Royal Eijkelkamp hebben de studenten sinds dit jaar de beschikking over technieken als een membraampers, pF-meetapparatuur, calcimeters, permeameters en de nattezeefmethode.

'We hebben al jarenlang een intensieve samenwerking. Eijkelkamp stelt technieken beschikbaar en ik geef bodemkundige trainingen aan het personeel', legt Martin Duijkers uit. Hij is hoofd praktijkleren bij Aeres. 'Er is een behoefte om ook de studenten te leren kijken naar zaken als slempgevoeligheid en textuur. Daarom is besloten om te investeren in het lab.'

Op de foto docent Martin Duijkers bij de kast met verschillende grondsoorten.
Op de foto docent Martin Duijkers bij de kast met verschillende grondsoorten. © Alex J. de Haan

Inmiddels zijn diverse projecten vanuit de provincie opgezet. Onder andere 'Zicht op bodemstructuur' waarbij telers samen met bodemkundigen het veld in gaan. Metingen in het veld moeten aantonen in welke mate de bodem verdicht is. Er wordt daarbij een directe link gelegd tussen onderwijs en praktijk.

'Flevoland Innovatieland' borduurt daar op voort. 'De student leert in het veld en de teler heeft de beschikking over state-of-the-arttechnieken.' Het is de bedoeling dat vierdejaars bodemkundestudenten, op dit moment acht, aan de telers worden gekoppeld. 'De telers komen ook in het lab tijdens speciale informatiedagen, maar verrichten daar zelf geen metingen.'

Volop aanmeldingen

Flevoland telt ongeveer negentig telers die aangesloten zijn Stichting Veldleeuwerik. De belangstelling voor 'Flevoland Innovatieland' is volgens Hedwich Boerrigter groot. 'Binnen een dag na het versturen van een persbericht hadden wij al tien aanmeldingen binnen', legt ze uit.

'De planning is dat we verder gaan met het werven van deelnemers. Na voorlichting en training in de winter kunnen de akkerbouwers in het teeltseizoen aan de slag.' Het project loopt in de teeltseizoenen 2019 en 2020.

Volgens Boerrigter is het logisch dat Stichting Veldleeuwerik, HLB/de Groene Vlieg en Aeres Hogeschool elkaar in dit project gevonden hebben.

'HLB/De Groene Vlieg is een deelnemer aan Veldleeuwerik en zit in Dronten. Met Aeres Hogeschool hebben wij al zeer regelmatig contact en visa versa.' Het project is mogelijk gemaakt door provincie Flevoland die hiervoor Europese middelen binnen POP3 inzet.

Simpele scantechnieken
Lab-in-a-box (LiaB), een compact sensorlaboratorium voor plaatsspecifieke bemestingsadviezen, en de handscanner van Soilcares zijn technieken waarmee eenvoudig in het veld een bodemanalyse kan worden gemaakt. Met de data ziet de teler op zijn smartphone waar de oorzaak van verschillen in het veld ligt. Het idee is om aan de hand van de data bij te sturen met bijvoorbeeld plaatsgerichte bemesting, zodat opkomst en groei homogener worden. Bodemkennis komt hierdoor dichterbij de boer. ‘Dat lukt zeker’, stelt directeur Janny Peltjes van HLB/de Groene Vlieg. ‘Met simpele tools wordt verschil gemaakt in bemesting. We merken dat telers op het gebied van precisielandbouw nog niet zijn gefaciliteerd. Met deze technieken kunnen we in het veld doen wat normaal gesproken in een lab plaatsvindt. De interesse voor deze technieken begint toe te nemen, ook om dat er echt verschil wordt gemaakt in bemesting.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  5° / 0°
  70 %
 • Zaterdag
  6° / 3°
  90 %
 • Zondag
  5° / 2°
  60 %
Meer weer