Veldleeuwerik+wil+klimaatneutraal+boeren
Nieuws
© Robin Britstra

Veldleeuwerik wil klimaatneutraal boeren

Veldleeuwerik streeft naar een klimaatneutrale voedselproductie met 0 procent emissie naar bodem, water en lucht. Verder spreekt de stichting de ambitie uit om natuur en landschap te verrijken voor boer en burger.

Het agrarisch kennisnetwerk Veldleeuwerik, bestaande uit akkerbouwers, toeleveranciers en afnemers, heeft haar ambities bekend gemaakt voor de verdere verduurzaming van de voedselproductie. De ambitie is vertaald in concrete doelstellingen voor bodem, gewasbescherming en biodiversiteit. Daarvoor wordt met ingang van komend jaar een aantal gegevens bepaald om de voortgang te monitoren.

Voor de bodem werkt Veldleeuwerik aan de optimalisatie van de structuur en de bodemgezondheid met bedrijfsspecifieke maatregelen. Basis voor de monitoring is de bepaling van het organische stofgehalte op perceelsniveau en een score voor de bodemconditie. Daarnaast wordt jaarlijks van elk deelnemend bedrijf de CO2-footprint vastgesteld. Uiteindelijk doel is om op bedrijfsniveau de CO2-balans naar nul te brengen.

Insectvriendelijke maatregelen

Voor de voortgang in de gewasbescherming wordt jaarlijks de emissie en afspoeling naar bodem, lucht en water vastgesteld en aansluitend ook de milieubelastingpunten. Veldleeuwerik verwacht van deelnemers insectvriendelijke maatregelen en ook maatregelen die de biodiversiteit stimuleren. Om dat te meten ontwikkelde de stichting kritische waarden voor biodiversiteit en biomassa.

Werkgroepen van telers en partners werken binnen Veldleeuwerik aan de formulering van de ambities en doelstellingen. Bewust is gekozen voor maatschappelijk belangrijke thema's als klimaatverandering en biodiversiteit. Het samenwerken aan verduurzaming van teelt en voedselproductie ziet de stichting als stip aan de horizon om vanaf 2018 aan te werken.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 10°
  20 %
 • Vrijdag
  17° / 11°
  70 %
Meer weer