Plantgezondheid+vergt+forse+inzet+akkerbouw
Nieuws
© Haijo Dodde

Plantgezondheid vergt forse inzet akkerbouw

De akkerbouwsector wil koploper blijven met duurzame teeltmethoden die waardering krijgen van de samenleving en een meerprijs opleveren op de markt. Deze ambitie staat beschreven in het nieuwe Actieplan Plantgezondheid van de BO Akkerbouw.

‘Consumenten vinden gezond voedsel heel vanzelfsprekend. Maar dat is niet zo. Het is hard werken’, zegt Marc Janssen, directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL). Op het akkerbouwbedrijf van Wout en Anneke Lugtenburg in Geervliet kreeg Janssen gisteren het eerste exemplaar van het Actieplan Plantgezondheid overhandigd uit handen van voorzitter Dirk de Lugt van de Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw.

BO Akkerbouw heeft het Actieplan opgesteld samen met de twaalf aangesloten ketenorganisaties. Het plan benoemt zes uitdagingen om te komen tot duurzamere teeltmethoden. Die uitdagingen zijn uitgewerkt in vier speerpunten waaraan concrete acties verbonden zijn.

Minder emissie en minder chemie

De uitdagingen betreffen volgens De Lugt het verder terugdringen van de emissies van gewasbeschermingsmiddelen, de afhankelijkheid van chemie verminderen, gewassen klimaatbestendiger maken, de bodemgezondheid verbeteren, de biodiversiteit versterken en ook waardering creëren voor de duurzaamheidsprestaties in de markt.

De Lugt stelt dat de in de ontwikkeling naar duurzame teeltsystemen de akkerbouw de afgelopen decennia al veel bereikt heeft. ‘Er is nauwelijks nog sprake van laaghangend fruit. We realiseren ons dat de volgende stappen voor verdere verduurzaming ingrijpend kan zijn voor de bedrijfsvoering op de akkerbouwbedrijven.’

Het actieplan heeft een looptijd tot 2030. In die periode zijn de acties onder meer gericht op het maken van een omslag naar weerbare teeltsystemen, op het verder optimaliseren van precisietoepassingen en vergroening van het middelenpakket.

Redelijke vergoeding

BO Akkerbouw streeft er onder meer naar dat in 2030 de emissie van gewasbeschermingsmiddelen met 95 procent is gedaald. Verder moet op minimaal 50 procent van het akkerbouwareaal worden geïnvesteerd in verbetering van de biodiversiteit en ontvangen akkerbouwers daar een redelijke vergoeding voor. Op het gebied van bodemgezondheid is het doel dat 75 procent van het Nederlandse akkerbouwareaal daarop gemonitord wordt.

Het zijn enkele voorbeelden van ambities waaraan acties gekoppeld zijn, legt De Lugt uit. ‘Dit plan is tweeledig. Aan de ene kant beschrijven we concrete acties, maar daarnaast gaan we ook monitoren of de acties de gewenste resultaten opleveren. Waar nodig kunnen we het plan dan gaandeweg het proces nog aanpassen.'

Begrip bij consument

Janssen van het CBL noemt het actieplan ambitieus en ook een mooi initiatief van een sector die stappen wil zetten. ‘De sector streeft naar betrokkenheid in de keten en begrip bij de consument. We willen daar vanuit de retail graag een bijdrage aan leveren.’

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 10°
  20 %
 • Vrijdag
  17° / 11°
  70 %
Meer weer