%27Teelt+van+gezond+gewas+zit+in+onze+genen%27
Nieuws
© Nieuwe Oogst

'Teelt van gezond gewas zit in onze genen'

Akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers zijn volgens LTO-bestuurder Marcel Scholtens zeker gemotiveerd om de omslag naar een weerbare teelt van hun gewassen te maken.

'De teelt van een gezond gewas zit in onze genen en levert op de lange termijn alleen maar winst op', is de overtuiging van Scholtens. 'Een gezond gewas is sterker, vraagt tijdens de teelt minder input en door de betere kwaliteit kunnen we als het goed is ook hogere opbrengstprijzen realiseren.'

Scholtens was gisteren als bestuurslid van de vakgroep Akkerbouw voorzitter tijdens een gewasbeschermingsavond van LTO in Swifterbant. De bestuurder gaf daar samen met beleidsadviseur Plantgezondheid Annemarie Breukers een toelichting op de LTO Ambitie Plantgezondheid voor 2030.

Koploper in duurzaamheid

Voor een groep van voornamelijk akkerbouwers en een enkele groenteteler vertelde Scholtens dat de LTO-ambitie tot doel heeft om de dreiging van de steeds strengere eisen voor gewasbeschermingsmiddelen om te buigen in een nieuwe kans. 'Als we de omslag maken naar meer weerbare teeltsystemen, dan zijn we niet alleen koploper in kwaliteit, maar ook koploper in duurzaamheid.'

Eén van de aanwezige telers complimenteert Scholtens met zijn uitleg, maar vraagt zich wel af hoe de transitie naar een weerbare teelt gefinancierd gaat worden. 'We willen graag groener telen, maar hebben nu nauwelijks de ruimte om daarin te investeren. Met de huidige pachtprijzen kunnen we ons geen lager saldo van de gewassen veroorloven en voorlopig is er geen zicht op maatschappelijke compensatie voor de gemaakte meerkosten.'

Uit een kleine enquête blijkt dat de meeste bezoekers van de gewasbeschermingsavond een weerbaar gewas voor een belangrijk deel relateren aan een betere bodembeheer. Volledig zonder chemie en zonder emissie telen zien ze daarbij echter als een utopie.

Ruimte voor correctie

In een reactie stelt Breukers dat het niet de bedoeling is om in 2030 volledig biologisch te telen. 'We streven naar een systeemaanpak met ruimte voor correctie. Dat kan met groene middelen, maar eventueel ook chemisch. Volledig zonder emissie is een grote uitdaging, maar we kunnen zeker heel dicht in de buurt komen. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van de nieuwe technieken voor precisietoepassingen.'

Zowel Scholtens als Breukers wijzen erop dat de verantwoording voor een gezonde teelt en een gezonde toekomst niet alleen bij de landbouwsectoren ligt. Ze verwachten ook verantwoordelijkheid van de overheid, de ngo's en bijvoorbeeld de retailorganisaties. 'De omschakeling naar weerbare teeltsystemen vraagt om vertrouwen van de maatschappij, innovatieve regelgeving en waardering in de markt', aldus Breukers.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  21° / 12°
  70 %
 • Vrijdag
  20° / 16°
  70 %
Meer weer