Fonds+draagt+bij+aan+nieuwe+stal+Brabantse+veeboer
Nieuws
© jos thelosen

Fonds draagt bij aan nieuwe stal Brabantse veeboer

Noord-Brabant - Het Nationaal Groenfonds en provincie Noord-Brabant hebben samen 15 miljoen euro uitgetrokken om (jonge) veeboeren door middel van leningen te ondersteunen bij investeringen in hun bedrijf.

Veel Brabantse veehouders moeten investeringen doen om te voldoen aan de strengere normen voor de ammoniakuitstoot die de provincie in juli 2017 heeft opgelegd. De regeling valt onder het Transitiefonds Veehouderij en moet die veehouders helpen die vanwege te weinig eigen vermogen niet in staat zijn om de benodigde investeringen te doen.

Dit komt onder meer voor bij jonge veehouders die net het bedrijf hebben overgenomen of veehouders die nog niet zo lang geleden al geïnvesteerd hebben in hun bedrijf. Zij kunnen een beroep doen op het fonds voor een achtergestelde lening van maximaal 250.000 euro.

Eigen vermogen

Het Nationaal Groenfonds draagt 5 miljoen euro bij aan het fonds, de provincie 10 miljoen. Daarmee kunnen ongeveer 60 ondernemers ondersteund worden. Het fonds is nu in werking, maar de provincie verwacht dat er pas in 2019/2020 in groten getale gebruik van zal worden gemaakt. Het Nationaal Groenfonds beheert het fonds.

Veehouders die over onvoldoende eigen vermogen beschikken, kunnen via hun bank een beroep doen op een achtergestelde lening. Volgens Henri van den Boomen, voorzitter van BAJK, zit daarin de crux. 'Het gaat om een lening, niet om een subsidie. Daarmee is deze regeling een sigaar uit eigen doos. Van een fonds dat betrekking heeft op beleid waar de maatschappij wat aan heeft en waar we zes jaar eerder dan was afgesproken aan moeten voldoen, verwachten we dat het een gift is, liefst voor alle hulpbehoevende boeren.’

Doekje tegen het bloeden

Van den Boomen benadrukt dat hooguit 60 jonge boeren geholpen kunnen worden, terwijl honderden boeren door de versnelde verduurzaming van de veehouderij in de problemen zitten. ‘Het fonds is hooguit een doekje tegen het bloeden. Maar als je echt niet anders kunt, kan het een oplossing zijn.’

Veel veehouders maken momenteel de afweging wat ze willen doen met hun bedrijf. Uiterlijk eind 2019 moeten ondernemers met stallen die niet aan de eisen voldoen een vergunningaanvraag hebben ingediend voor de vernieuwing ervan. In 2022 moeten alle stallen zijn aangepast. Niet voor elke diercategorieën is een geschikt stalsysteem beschikbaar. De voorzitter van BAJK verwacht dan ook geen stormloop op de regeling. ‘We zien het op korte termijn niet goed komen vanwege de beperkte beschikbaarheid van stalsystemen.'

Cruciaal jaar

Van den Boomen noemt 2018/2019 een cruciaal jaar om te bepalen wat jonge boeren met hun bedrijf willen. 'De onduidelijkheid met betrekking tot de regelgeving en de extra regelgeving op provinciaal en nationaal niveau dragen niet bij aan de zekerheid voor de toekomst.'

Weer

 • Vrijdag
  21° / 9°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 13°
  35 %
 • Zondag
  25° / 16°
  40 %
Meer weer