Waterschap+laat+recreatievaart+omvaren+voor+boeren
Interview
© Landschapsfonds Rijnland Holland

Waterschap laat recreatievaart omvaren voor boeren

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft sinds 3 augustus de sluis in Spaarndam gesloten voor recreatievaart. Dat is onder andere gebeurd voor de boeren dat gebied.

Wat betekent dit?

'De sluis in Spaarndam is een drukke doorgangsroute. Het verbindt het Noordzeekanaal met de boezem die naar het Spaarne leidt. De sluis is nu al twee weken dicht voor recreatievaart. Alleen beroepsvaart mag erdoor.

We hebben de boel goed onder controle, maar dat betekent niet dat het droogteprobleem is opgelost

Dolf Kern van het hoogheemraadschap van Rijnland

'Dat betekent dat recreanten moeten omvaren via Amsterdam, maar dat is helaas een erg tijdrovende en vervelende route. Anderen kiezen ervoor om te blijven wachten tot de sluis weer opengaat, maar dat kost elke dag extra havengeld. Die leuke vakantie valt dan letterlijk in het water.'

Waarom deze maatregel?

'Normaal gesproken laten we zoet water in via de Hollandse IJssel bij Gouda, maar nu werd dit inlaatpunt te zout. Iedere keer dat de sluisdeuren opengingen, stroomde er water binnen met een steeds hoger zoutgehalte. Het zoete water dat er nog is, willen we vasthouden.

'Als we de sluis openlaten, betekent dit een forse klap voor de landbouw en natuur in het gebied. De landelijke verdringingsreeks geeft aan dat het belang van gevoelige natuur en kapitaalintensieve teelten boven de recreatievaart gaat.'

Welke maatregelen heeft het waterschap nog meer getroffen?

'De Leidse Vaart, die de verbinding maakt tussen het noordelijk gebied en de Duin- en Bollenstreek, hebben we tijdelijk afgedamd. Daarmee willen we de teelt in de Bollenstreek beschermen. Daarnaast hebben we rondom Boskoop de wijze van wateraanvoer veranderd.'

Hoe komen jullie op deze ideeën?

'Er bestaat een denktank waarin mensen zitten die de belangrijkste agrarische sectoren in ons gebied vertegenwoordigen. Wij leggen voor wat we zien gebeuren en daaruit ontstaat een open dialoog. Mensen dragen suggesties aan of hebben ideeën. Aan de hand daarvan stellen we maatregelen op. Ook nodigen we regelmatig een externe deskundige uit om mee te denken.'

Hoe staat het nu met de droogte?

'We hebben de boel onder controle. We krijgen van Stichtse Rijnlanden extra water. Agrariërs gaven aan dat ze buiten de Greenport vrijwel geen beregeningsvragen meer voorzien. Maar dit betekent niet dat de droogte is opgelost.

'Het neerslagtekort in ons gebied (250 tot 300 millimeter) is nog niet aangevuld. Dijken worden nog volop geïnspecteerd. Daarnaast wordt het steeds moeilijker om uit te leggen aan recreanten dat de sluis dicht blijft. Het heeft geregend, dus in hun ogen zijn de problemen voorbij. Maar ons inlaatpunt is helaas nog steeds te zout.'

Weer

 • Zaterdag
  7° / 2°
  10 %
 • Zondag
  4° / 0°
  10 %
 • Maandag
  4° / -3°
  40 %
Meer weer