Fiscale klimaatverandering is nodig

Een lange periode van extreme droogte en warmte is voorbij. Boeren en tuinders worstelen nog met de gevolgen, maar kijken ook vooruit. Hoe zouden ze dit soort financiële risico's in de toekomst beter kunnen afdekken? LTO-bestuurder Jaap van Wenum pleit voor fiscale maatregelen die het vormen van een reserve mogelijk maken.

Fiscale+klimaatverandering+is+nodig
© Huisman Media

Het klimaat verandert. De aarde warmt op en extreem weer wordt meer regel dan uitzondering. De huidige droogte laat dat maar weer eens zien.

Om financiële weerrisico's in gewassen af te dekken, bestaat er in Nederland de brede weersverzekering. Dit is een verzekering met de nodige haken en ogen en daardoor een beperkte deelname. De premie is hoog en de uitkering is beperkt door een forse schadedrempel. Daarbij verdwijnt een behoorlijk deel van de Europese subsidie op de premie in de staatskas via een assurantiebelasting van 21 procent.

Hervorming belastingstelsel

Het is daarom de hoogste tijd dat het fiscale klimaat in Nederland gaat veranderen en dat het belastingstelsel wordt hervormd in het licht van de klimaatverandering.

Het wordt tijd om het fiscale stelsel klimaatproof te maken

Jaap van Wenum, akkerbouwer in Kootwijkerbroek en voorzitter LTO-vakgroep Akkerbouw

Dan past een perverse assurantiebelasting niet op een subsidie die door Brussel bedoeld is om boeren en tuinders te helpen en niet de staatskas te spekken. Dergelijke gewasverzekeringen moeten daarom worden vrijgesteld van assurantiebelasting.

Maar verzekeren is en blijft een laatste redmiddel en dat is in de huidige opzet van de brede weersverzekering niet voor iedereen interessant. Weerrisico's beperken begint dan ook op de bedrijven zelf met het investeren in drainage, grondverbetering, organische stof, slim peilbeheer, zoetwateropslag om maar enkele voorbeelden te noemen. Ondernemers zijn hier al volop mee bezig.

Appeltje voor de dorst

Vervolgens is het spreekwoordelijke 'appeltje voor de dorst' om barre tijden te overleven een belangrijk risico-instrument voor boeren en tuinders. En daar schort het nu aan in het huidige fiscale stelsel. Reserveren voor slechte tijden is fiscaal onaantrekkelijk.

Nu steeds meer ondernemers in en buiten de landbouw met de gevolgen van het klimaat te maken krijgen, wordt het tijd om het fiscale stelsel ook op dat punt klimaatproof te maken.

GLB-toelage

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, kost dit de overheid geen geld. Een reservering wordt immers op een later tijdstip, als de ramp zich voordoet, geactiveerd en dan vindt alsnog de fiscale verrekening plaats. Als LTO-vakgroep Akkerbouw hebben we al eerder de suggestie gedaan om de jaarlijkse GLB-toelage te benutten voor zo'n bedrijfsreservering.

Is een dergelijke fiscale reservering alleen voor de land- en tuinbouw interessant? Nee, meer sectoren worden onevenredig getroffen door het veranderende klimaat. Denk aan de horeca, maar bijvoorbeeld ook aan de scheepvaart. Er is dus een groter belang.

Verminderen impact

Aan de klimaattafel worden dit jaar honderden miljoenen euro's verdeeld om de klimaatverandering af te remmen. Voor veel ondernemers, zeker in de land- en tuinbouw, is het daarnaast noodzakelijk dat er aan de klimaattafel aandacht is voor het verminderen van de impact van de te verwachten klimaatverandering.

Fiscaal aantrekkelijk reserveren om weersextremen te overleven moet daarbij prioriteit krijgen en kan op termijn de brede weersverzekering overbodig maken.

Jaap van Wenum
Akkerbouwer in Kootwijkerbroek en voorzitter LTO-vakgroep Akkerbouw

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  18° / 12°
  50 %
 • Zondag
  18° / 12°
  80 %
 • Maandag
  20° / 13°
  70 %
Meer weer