Miljoenen+voor+bollenlandschap+van+de+toekomst
Nieuws
© KAVB

Miljoenen voor bollenlandschap van de toekomst

De Hogeveensepolder in Noordwijkerhout moet de proeftuin worden voor een 'Toekomstbestendig bollenlandschap' in de Duin- en Bollenstreek.

Een brede coalitie van publieke en private partijen investeert de komende jaren via een Regiodeal 22,5 miljoen in het toekomstbestendig maken van het bollenlandschap in de regio.

Zij maken onder meer werk van herkavelen, onderzoek naar vermeerdering en bloei, voldoende en kwalitatief goed water, een rijke biodiversiteit en meer recreatieve routes. De Regiodeal werd op 29 augustus getekend bij Weijers Nurseries in Noordwijkerhout.

Landschap

Het volledige pakket van inspanningen is gevat in het voorstel ‘Toekomstbestendig bollenlandschap’. Initiatiefnemers vragen het Rijk mee te investeren in de opgave om bollenteelt te realiseren in een landschap van de toekomst, waarmee het totale budget op 37 miljoen kan komen.

Het doel is een om een bollenpolder te realiseren met onder meer 300 hectare geherstructureerd bollenlandschap met een toegenomen gemiddelde kaveloppervlakte van bollenbedrijven. daarnaast moet er een rijke biodiversiteit komen, met meer bollenvogels en meer natuurvriendelijke oevers en bloem- en kruidenrijke akkerranden.

Milieu

De milieukwaliteit moet verbeteren via een daling van fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen in bodem en water. Minimaal vijftig procent van het dakoppervlakte moet bedekt zin met zonnepalen. En de recreatieve mogelijkheden moeten verbeteren via minimaal vijf nieuwe recreatieve routes over land en water.

De Regiodeal is ingegeven door de vele claims op het schaarse bollenareaal. Naast het agrarisch gebruik door bloembollentelers willen bewoners en toeristen het land gebruiken om te recreeren en zijn ook natuur en milieu gebaat bij een goede inrichting van het gebied.

Partners

De Regiodeal werd ondertekend door onder meer de KAVB, de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM), Hoogheemraadschap van Rijnland, ANV Geestgrond en de Economic Board Duin- en Bollenstreek. Verschillende andere partijen, zoals de provincie Zuid-Holland, het cultuurhistorisch genootschap Duin- en Bollenstreek en Wageningen University & Research (WUR), steunen de propositie die is gedaan naar het Rijk.

Weer

 • Zaterdag
  6° / 3°
  90 %
 • Zondag
  5° / 3°
  60 %
 • Maandag
  3° / 0°
  20 %
Meer weer