Schouten+verruimt+regels+om+boeren+te+steunen
Nieuws
© Twan Wiermans

Schouten verruimt regels om boeren te steunen

Het ministerie van LNV heeft de regels voor mest uitrijden, grasland vernieuwen en het zaaien van groenbemesters en vanggewassen tijdelijk aangepast. Donderdag kondigde minister Carola Schouten een aantal verruimingen af van regels die de boeren na de extreme zomer behoorlijk in de weg zitten.

Schouten toont begrip voor de toegenomen irritatie bij boeren over het lange wachten. 'De tijd dringt en zij willen duidelijkheid over wat in deze bijzondere situatie wel en niet mag.' Ze verzekert dat er hard is gewerkt om die duidelijkheid te kunnen bieden. 'En het is goed dat die er nu is', aldus een toelichtende brief aan de Tweede Kamer.

Afhankelijk van de omstandigheden mag er in september vijftien of dertig dagen langer dierlijke mest worden uitgereden. De minister besloot dat op advies van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) en de Technische Commissie Bodem (TCB). Ook de Europese Commissie is geraadpleegd.

Veevoer

Een formele verruiming van de Europese vergroeningsregels om de komende tijd alsnog veevoer te kunnen verbouwen, lukt voorlopig niet. De Europese Commissie zal daarover pas half september besluiten.

Schouten erkent dat boeren niet zo lang kunnen wachten. Daarom mogen zij de komende weken een beroep doen op overmacht. Landbouwcommissaris Phil Hogan stemt daarmee in. De voorwaarden waren bij het ter perse gaan van deze krant nog niet bekend. Ze zijn te vinden op www.rvo.nl.

Vanggewas

Een andere maatregel is een algemeen uitstel van de inzaaiverplichting van een vanggewas na mais tot en met uiterlijk 17 september. De verwachting is dat er in de tussentijd voldoende regen is gevallen, zodat inzaai van een vanggewas mogelijk en zinvol is.

Ten slotte is er ruimte gemaakt voor het scheuren van verdroogd grasland. Op klei- en veengronden mag dat tot en met 30 september, op zand- en lössgrond tot en met 20 september. Uiterlijk 1 oktober respectievelijk 21 september moet het gras opnieuw zijn ingezaaid.

Gevolgen droogte

Donderdag bracht het ministerie van LNV de uitkomsten naar buiten van een eerste verkennend onderzoek naar de financiële gevolgen van het extreme weer. De uitkomsten laten zien dat de bedrijfseconomische verschillen tussen bedrijven dit jaar zeer groot zullen zijn.

Met name veehouders en telers van zetmeelaardappelen lijken een financieel moeilijke periode tegemoet te gaan, omdat zij extra kosten moeten maken. Volgens de onderzoekers moeten melkveehouders met gemiddeld 25.000 euro minder inkomen rekenen, bijna de helft van een gemiddeld jaarinkomen.

Vervolgonderzoek

LTO maakt zich hierover zorgen en vraagt om een vervolgonderzoek dat de situatie helder in beeld brengt. Dit temeer omdat boeren in sommige andere Europese lidstaten in tegenstelling tot Nederlandse boeren financiële steun krijgen van hun overheid. Daardoor kan een ongelijk speelveld ontstaan.

LTO-voorzitter Marc Calon: 'Het is vreemd dat landen verschillend reageren op de financiële situatie van boeren en tuinders als gevolg van de droogte. Het onderstreept dat een vervolgonderzoek nodig is.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  8° / 2°
  10 %
 • Zaterdag
  11° / 4°
  20 %
 • Zondag
  8° / 4°
  20 %
Meer weer