Luchtkwaliteit+varkenshouderij+in+ketenverband+verbeteren
Nieuws
© Twan Wiermans

Luchtkwaliteit varkenshouderij in ketenverband verbeteren

Alleen een geïntegreerde aanpak door de hele keten kan het luchtwasserdossier een positieve wending geven. Als dit goed gebeurt, zijn er mogelijkheden voor kostenbesparing en resultaatverbetering in de varkenshouderij.

Dat zegt directeur Maurice Ortmans van Inno+. De overheid spoort de varkenshouderij aan om met 100 procent waterdichte en controleerbare kwaliteitsborging te komen. Tot die tijd hanteert ze hogere emissienormen voor luchtwassers bij de vergunningverlening.

Volgens Ortmans kunnen luchtwassers wel aan de strenge overheidseisen voor emissiereductie voldoen, mits duidelijk is welke kwaliteit de ingaande lucht in de stal heeft. Volgens hem blijkt er een enorme variatie te zijn in zowel geur als ammoniakwaarden die in de praktijk worden gemeten.

Nulmeting

Ortmans voert het woord namens de gezamenlijke luchtwasserfabrikanten. Hij bepleit een aanpak waarbij een nulmeting wordt gedaan van de inhoudelijke samenstelling van de emissies bij de bron in de stallen.
Vervolgens moet een drempelwaarde worden vastgesteld, bijvoorbeeld de criteria die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hanteert bij stalcontrole.

Ten derde moet de verouderde olfactometriemethode, die de Wageningen Universiteit hanteert bij het meten van luchtkwaliteit, worden ingewisseld voor de gaschromatograaf. Daarmee kunnen probleemmoleculen worden gedetecteerd.

• Lees ook: Hogere emissiefactor dupeert veehouderij

Kennis bundelen

'Ook moeten we zo snel mogelijk in de hele keten kennis verzamelen over emissies bij de bron. Bundel de kennis die luchtwasserfabrikant, voerleverancier en klimaatspecialist hebben en ga dan aan het werk om de luchtkwaliteit in de stal te verbeteren', zegt Ortmans. 'Vergelijk het met de aanpak van de fosfaatproductie in de veehouderij. Daarbij wordt ook heel gericht gekeken naar de aanvoer, afvoer en invloed van het (voer)management.'

Ortmans is optimistisch over de mogelijkheden die er zijn om het luchtwasserdossier een positieve wending te geven. 'Als we het op de goede manier doen, snijdt het mes aan twee kanten: de luchtkwaliteit in en buiten de stal verbetert, maar het economisch rendement van de varkenshouderij ook.'

Alleen de oplossing zoeken bij de luchtwasserfabrikanten zal de kostprijs verhogen. Ortmans: 'We kunnen aan de hoogste emissiereductie-eisen voldoen. Maar daar hangt een kostenplaatje aan dat door de varkenshouderij moet worden betaald. Integrale aanpak leidt tot kostenbeheersing, een verdergaande 'end of pipe'-oplossing enkel tot kostenverhoging.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  16° / 10°
  20 %
 • Vrijdag
  17° / 11°
  70 %
 • Zaterdag
  16° / 11°
  90 %
Meer weer